caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/233120/064125_Disbon_885_21_25kg_3_75kg_Gebinde_NL.png

DisboTHAN 885 2K-PU-Markierung

Gepigmenteerde polyurethaan-vloercoating als toplaag op harde PU- en EP-coatings, binnen en buiten toe te passen.

Toepassing

Als markering van parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages in combinatie met het Parkhaus-systeem OS 8, OS 10 en OS 11 a en b.
Als gepigmenteerde, glanzende afwerking op harde en halfharde PU- en EP-coatings binnen en buiten.

Eigenschappen

  • slijtvast
  • dekt bijzonder goed
  • bestand tegen UV-licht
  • bestand tegen bepaalde chemicaliën
  • slag- en stootvast
  • bestand tegen weersinvloeden

Materiaalbasis

Alifatische 2K-polyurethaan, oplosmiddelhoudend

Verpakking

  • 5 kg metalen combi-verpakking
  • 25 kg verpakking (basis 21,25 kg en verharder 3,75 kg metalen emmer)

Kleur

In vrijwel alle RAL-kleuren te leveren.

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan
krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet. Bij heldere kleuren kan aan een tweede deklaag noodzakelijk om voldoende dekking te krijgen.
Speciale kleuren zijn op aanvraag te leveren. Informeer naar de levertijden.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 18 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,25 - 1,3 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 30 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

66 mg/30 cm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
Testgroepen conform de bouw- en test voorschriften van DIBt te Berlijn24 uur
Groep 1: autobrandstof+(E)
Groep 3: stookolie (conform DIN 51 603-1)+(E)
Groep 4: alle koolwaterstoffen+/-
Groep 5: één- en meervoudige alcoholen+(V,E)
Groep 7b: biodiesel (conform DIN EN 14214)+
Groep 9: in water oplosbare anorganische zuren (Carbonzuur) tot 10 %+(V)
Groep 10: minerale zuren tot 20 %+(V)
Groep 11: anorganische logen+(V)
Skydrol+(V)
Xyleen+/-(E)
Ammoniak 25 %+
Ethanol 96 %+/-(E)
Zoutzuur 10 %+(V)
Remvloeistof+/-(V)
Keukenzoutoplossing (verzadigd)+
Verklaring van de tekens: 
+ = bestand, +/- = beperkt bestand, V = verkleuring, E = licht opweken

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Goed hechtende, harde tot halfharde PU- en EP-coatings en minerale ondergronden.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond door geschikte maatregelen voorbehandelen en schoonmaken zo danig dat voldoende hechting kan worden verkregen. Zeer dicht minerale ondergronden liccht aanschuren.

Oude coatinglagen voorzichtig schuren. Nieuwe coatinglagen de volgende dag behandelen. Bij langere wachttijd de coatinglaag met fijn schuurpapier schuren. Diepe schuurkrassen blijven in de nieuwe coating zichtbaar.

Materiaalbereiding

Basismateriaal (A) doorroeren en verharder (B) toevoegen. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals doorroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal (A): verharder (B) = 85 : 15 gewichtdelen.

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met kwast of een halflangharige roller die bestand is tegen oplosmiddelen. Om aanzetten te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Materiaal in gelijkmatige banen aanbrengen en in een richting narolle. Voorkom baanvorming.

Bij donkere kleuren kan baanvorming optreden. In voorkomende gevallen het oppervlak dun
overrollen. De verfroller over het verfrooster halen voordat het materiaal wordt aangebracht.

Opbouw van het verfsysteem

Gladde toplaag
Het materiaal gelijkmatig in een kruislaag aanbrengen. Grote oppervlakken in één arbeidsgang afwerken om aanzetten te voorkomen. Bij kleurwijzigingen en intensieve kleuren kunnen meerdere lagen noodzakelijk zijn om voldoende dekking te verkrijgen.

Op minerale ondergronden een grondlaag aanbrengen met DisboADD 236 Fugenprimer. De laag minimaal 30 minuten laten drogen.

Antislip toplaag
Aan het materiaal 3 gew.% DisboADD 947 Glasperlen toevoegen, grondig mengen en als onder ‘gladde toplaag’ beschreven verwerken. Bij langere werkonderbreking het materiaal tussentijds doorroeren.

Verbruik

Glad oppervlak
DisboTHAN 885  2K-PU-Markierungca. 80-100 g/m2
per laag
Ruwe ondergrond (ingestrooide grondlaag Parkhaus-systeem)
DisboTHAN 885  2K-PU-Markierungca. 150 g/m2
Minerale ondergrond
DisboADD 236 Fugenprimerca. 100-150 ml/m2
Antislip oppervlak
DisboTHAN 885  2K-PU-Markierung
DisboADD 947 Glasperlen
ca. 150 g/m2
ca. 2-3 g/m2
op ruwe ondergronden binnen, bijv. verflagen ingestrooid met zand, moeten minimaal twee lagen worden aangebracht om een voldoende gesloten laag zeker te stellen.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 5 uur.
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.
Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden leidt totglansgraadverlies, een verminderde hardheid en hechting. Niet met water te verdunnen. De coatinggelijkmatig aan brengen om glansverschillen en rolbanen, met name bij donkere kleuren, tevoorkomen. Te dikke lagen (verbruik >250 g/m2) hebben blazen in de verflaag tot gevolg. Gedurendehet drogen en uitharden zorg dragen voor voldoende ventilatie.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen onderling moet bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 24 uur zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 16 uur te belopen en over te schilderen. Na ca. 3 dagen mechanisch te belasten en na ca. 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik en bij langere werkonderbreking met DisboADD 499 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A)
Bevat: Polyacrylaat, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat.

Verharder (B)
Bevat: Hexamethylendiisocyanate, Oligomer, Xylol, Ethylbenzol, Hexamethylen-1,6-diisocyanat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j)LB is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 415 g/l VOS.

CE-markering

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.

Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW NEDERLAND B.V. (www.dawnederland.nl) en is te downloaden.Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Caparol / Disbon toepassen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.