caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/221564/062719_DisboXID_420_NL.png

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium

Transparante epoxyhars als voorstrijkmiddel op minerale vloeren.
Twee componenten (2K).

Toepassing

DisboXID 420 geeft een duurzame, optimale hechting ook bij sterke schommelingen in temperatuur en vochtigheid, bevat geen schadelijke stoffen en heeft een minimale emissie; daardoor uitstekend geschikt in gevoelige, openbare ruimten zoals wachtkamers, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen etc. Af te werken met DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium en andere vloercoatings van Disbon.

Als voorstrijkmiddel en schraaplaag te gebruiken op minerale ondergronden in o.a. fabriekshallen, opslagloodsen, kantoren etc.

Tevens als bindmiddel voor DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01-2 mm) voor het maken van holle plinten en reparaties.
Zowel glad als antislip uit te voeren. Door gieten zijn scheuren af te dichten.
Op vers gestort beton wordt een te snelle droging voorkomen.
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • bevat geen benzylalcohol en alkylfenol
  • hoog indringend vermogen
  • zeer goede hechting op beton
  • bevat geen substanties die vernetting met de ondergrond benadelen

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, oplosmiddelvrij en laag visceus.

Verpakking

1 kg, 5 kg en 10 kg metalen-combi-verpakking 
25 kg verpakking (basismateriaal 17,5 kg metalen hobbock en verharder 7,5 kg metalen emmer)

Kleur

Transparant

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In gesloten verpakking bij 20 °C ca. 12 maanden 2 jaar houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 90 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 43 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 197 s

Drukvastheid

ca. 89 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen
zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van > 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Bij toepassing als spachtellaag volgens OS 8 moet de hechttreksterkte gemiddeld 2,0 N/mm2 zijn, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.

Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Optrekkend vocht mag niet voorkomen. 

Voor ander soorten ondergrond een advies aanvragen bij de technisch adviseur van DAW NEDERLAND.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen. 1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen. Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen. Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mortels. Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.
Vezelhoudende ondergronden moeten na het aanbrengen van de grondlaag geschuurd worden en vervolgens moet nogmaals een grondlaag worden aangebracht.

Materiaalbereiding

Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een andere bus en nogmaals doorroeren.
Wanneer het materiaal in kleur moet worden aangebracht aan het basismateriaal de kleurpasta (1 flacon DisboXID 980 NEFA®POX-Farbpaste = 0,8 kg op 25 kg DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium) toevoegen en doorroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 7 : 3 gew.delen

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met gummirakel, borstel, speciale roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Gemengd materiaal op het oppervlak gieten en met een gummirakel gelijkmatig verdelen. Materiaal poriënvullend aanbrengen. Eventuele glansplekken met een halflangharige roller nabewerken. Bij sterk zuigende ondergronden (de grondlaag dringt direct in de ondergrond en er is geen poriënvullende laag ontstaan) is het aanbrengen van een tweede grondlaag noodzakelijk. Op de grondlaag binnen 24 uur de volgende laag aanbrengen of licht afzanden. Voor het aanbrengen van een gietcoating of -mortel de laag met DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 mm) en voor mortelkwarts met DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,8-1,2 mm) instrooien. Bij een afwerklaag met een laagdikte < 1,0 mm de grondlaag niet instrooien.
Een niet-ingestrooide grondlaag moet bij 20 °C kamertemperatuur binnen 16-24 uur met de navolgende lagen opnieuw bewerkt worden. 

Verzegelen
Materiaal in 1-2 arbeidsgangen, zoals boven beschreven, opbrengen.
Voor een antisliplaag de eerste nieuwe laag naar gewenste ruwheid met DisboXID 943/944 Einstreuquarz of een ander gebruikelijk materiaal zoals Durop of Silicium-Carbid instrooien.

Schraaplaag
Oneffenheid ondergrond tot 1,0 mm
Schraaplaag samenstellen uit:

DisboXID 420: 1 gew.-deel
DisboADD 942: 1,5 gew.-delen

Oneffenheid ondergrond vanaf 1,0 mm

Schraaplaag samenstellen uit:
DisboXID 420: 1 gew.-deel
Kwartszand: 1,5 gew.-delen (DisboADD 942 + DisboADD 943 1 : 1 gemengd)

Schraaplaag op het oppervlak gieten en met een plekspaan gelijkmatig verdelen. Aansluitend met een stekelroller ontluchten. De schraaplaag naar behoefte instrooien.
Egalisatielaag
Voor een hoogwaardige, optisch gladde vloer.
Op het vloeroppervlak een grondlaag of schraaplaag aanbrengen als eerder omschreven.
Egalisatielaag samenstellen uit:
DisboXID 420: 1 gew.-deel
DisboADD 942: 1 gew.-deel
Gemengd materiaal op het oppervlak gieten en met een gummirakel (driehoeksvertanding 4 mm) gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ca. 10 minuten de laag met een stekelrol kruislings ontluchten. De egalisatielaag niet afzanden.

Troffelvloer
Vloeroppervlakken, zoals onder hier boven beschreven, gronden. Mortel samenstellen uit:
DisboXID 420: 1 gew.deel
DisboADD 946: 10 gew. delen
Het bindmiddel in 5 kg-verpakking is op twee 25 kg-zakken Mörtelquarz mengklaar afgestemd. Mörtelquarz in een dwangmenger doen, het gemengde bindmiddel onder een lopend roerwerk toevoegen en 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de nog natte grondlaag of op de reeds uitgeharde, ingestrooide grondlaag aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststoffen of roestvrijstalen spaan gladmaken. Bij het aanbrengen de mortel vooraf op de korrel glad trekken. Om een vloeistofdichte of antislip oppervlak te verkrijgen, de mortel zoals onder punt 2. beschreven met een laag beschermen. Door toevoeging van ca. 2 gew.% DisboADD 952 Stellmittel eventuele luchtgaatjes afdichten.

Holle plint (straal 5 cm)
Op het vloeroppervlak een grondlaag aanbrengen als eerder omschreven.
Mortel samenstellen uit:
DisboXID 420: 1 gew.-deel 
Disbo­ADD 946: 10 gew.-delen
In de nog natte laag direct met geschikt gereedschap met een straal van 5 cm een holle plint aanbrengen. 

Toepassing als curing-compound

Om snelle verdamping van het vocht uit de betonnen ondergrond te verhinderen moet op de versgestorte vloer zo snel als mogelijk een beschermlaag worden aangebracht. Het juiste tijdstip is bij een beton met een water-cementfactor van < 0,55 wz  als deze is te belopen (bij 20 °C veelal na enige uren), zonder dat een voetafdruk zichtbaar blijft.
Het materiaal uitsluitend op ondergrond aanbrengen die met een plekspaan is glad getrokken zonder dat daarbij een cement-slijmhuidje is ontstaan. Voordat het materiaal wordt aangebracht mag er geen gesloten waterfilm aan het oppervlak aanwezig zijn.
Let op: Het betonnen oppervlak mag niet (glad) gevlinderd zijn.

Voordat het materiaal wordt aangebracht de ondergrond eerst met een stalen- of kunststofbezem (Piasara) opruwen om zo een eventueel aanwezige cement-slijmhuid te verwijderen en het oppervlak een betere capillaire werking te geven.
Het materiaal met een rubberen wisser gelijkmatig aanbrengen. Na ca. 10–15 minuten bij 20 °C  voor een gelijkmatige verdeling de laag in een kruislaag narollen.
Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond de juiste hoeveelheid materiaal aanbrengen, zodanig, dat er geen plassen ontstaan.
De coatinglaag controleren of deze poriëndicht is. Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen. De nog natte laag afzanden met DisboADD 943.

Verbruik

Grondlaagca. 200–400 g/m2
Verzegelenca. 200–400 g/m2
per laag
Schraaplaag
vlakke ondergrond met een fijne structuur
oneffenheid tot 1 mm
DisboXID 420
DisboADD 942
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
Niet-vlakke, ruwe ondergrond
oneffenheid vanaf 1 mm
DisboXID 420
DisboADD 942
DisboADD 943
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Egalisatielaag
Voor een hoogwaardige, optisch gladde vloer
DisboXID 420
DisboADD 942
ca. 800 g/m
ca. 800 g/m2
Holle plint
DisboXID420 
DisboADD 946
ca. 150 g/m 
ca. 1,5 kg/m
Troffelvloer
DisboXID 420
DisboADD 946
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Curing-compound
DisboXID 420
DisboADD 943
ca. 30–600 g/m2
ca. 1 kg/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Plaatselijke reparaties op balkonvloeren is mogelijk.  Omdat de uitzetting van de EP-mortel en het beton verschillend is kan een behandeling op het totale oppervlak niet plaatsvinden in verbang met mogelijke scheurvorming.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatiieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80%. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 12 uur en maximaal 24 bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen (niet de laag doorschuren) als niet wordt ingestrooid. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.
Let op: Bij toepassing als Curing-compound bij 20° C na 2 dagen met een  dunne coating (rollaag) en na 5 dagen met een dikke coating (gietcoating of mortel, instrooilaag) verder werken.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur te belopen, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig mechanisch te belasten na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen het uitharden.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met DisboADD 419 Verdünner/Reiniger.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component A bevat: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze met een gemiddeld moluculairgewicht ≤ 700, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate.

Component B bevat: 1,5-Pentandiamin, 2-Methyl-, Reaktionsprodukte met 2-Ethyl-1,4-butandiamin en Glycidyltolylether, Polyoxypropylendiamin, 1,3-Cyclohexylenbis(methylamin), Salicylsäure

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-420-010265 
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragBfl -s1
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheidt≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de
eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van
kunsthars zijn in deze norm opgenomen.
Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring
staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Studentenwoningen Darmstadt, Duitsland

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden