caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/220271/062419_Disbon_464_24kg_6kg_Gebinde_NL.png

DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung

Gepigmenteerde 2K-epoxyharscoating voor industriële vloeren.
Toplaag voor het DisboXID Parkhaus-System OS 8.

Toepassing

Minerale vloeren die gemiddeld tot zwaar mechanisch belast worden, zoals: magazijnen, opslagruimten, productieruimten in de metaalverwerkende en chemische industrie, laad- en losperrons en markthallen.
Als eindlaag in het DisboXID Parkhaussysteem OS 8 I / OS 8 III / OS 8 IV / OS 8 V.

Eigenschappen

  • bestand tegen diverse mechanische- en chemische belasting
  • uitharden is variabel in te stellen
  • decontamineerbaar volgens DIN 25 415
  • voldoet aan de eisen van DIN EN 1504-2 en DIN V 18026: bescherming van betonnen oppervlakken

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, total solid

Verpakking

  • 30 kg set
    massa (A): 24 kg, verharder (B): 6 kg

Kleur

  • Standaard:
    Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032), Lichtgrau (ca. RAL 7035), Staubgrau (ca. RAL 7037), Achatgrau (ca RAL 7038), Fenstergrau (ca. RAL 7040), Verkehrsgrau A (ca. RAL 7042).
    Overige kleuren op aanvraag.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij ca. 20 °C max. 2 jaar houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 65 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

50 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 150 s

Drukvastheid

ca. 79 N/mm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3 : 2007 bij 20 °C
7 dagen
Azijnzuur 5 %ig+ (V)
Azijnzuur 10 %ig+ (V)
Zoutzuur 10 %ig+ (V)
Zwavelzuur ≤ 10 %ig+ (V)
Citroenzuur 10 %ig+
Ammonia 25 %+
Calciumhydroxide+
Kaliloog 50 %ig+
Natronloog 50 %ig+
IJzer III chlorideopl., verzadigd+ (V)
Lysoform 2 %+ (V)
Magnesiumchlorideopl. 35 %ig+ (V)
Gedestilleerd water+
Oplossing van keukenzout+(V)
Testbenzine (terpentine)+
Wasbenzine+
Xyleen+ (V)
Ethanol+ (V)
Benzine DIN 51 600+ (V)
Superbenzine+ (V)
Kerosine+ (V)
Stook- en dieselolie+
Motorolie+
Coca-Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Skydrol+
Trafo-koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, V = verkleuring
Door toevoeging van DisboXID 903 kan de bestendigheid tegen organische zuren beperkt worden.

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm2 zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.

De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet
lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode)

Is optrekkend vocht aanwezig dan moet een poriënvrije grondlaag worden aangebracht met DisboXID
420 of DisboXID 462. De hechttreksterkte moet dan zijn >2,0 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.
Andere soorten ondergronden laten adviseren door een technisch medewerker van DAW Nederland.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen. Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln. Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Gereedmaken van het materiaal

Basismateriaal (A) doorroeren en vervolgens verharder (B) toevoegen. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal grondig mengen tot een egale kleur ontstaat. Overgieten in een ander vat en nogmaals doorroeren. Niet uit de standaardverpakking werken. 

Om het uitharden te bespoedigen en om sneller verder te kunnen werken de DisboXID 903 in de juiste dosering (max. 3 %) aan de verharder toevoegen en deze met een langzaamdraaiend roerwerk (400 omw./min.) grondig mengen. Pas daarna de gemengde verharder aan het basismateriaal toevoegen en deze grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren. Niet uit de geleverde verpakking verwerken.
Door toevoeging van DisboXID 903 ontstaat een sterke vergeling op. Teveel toevoeging van DisboXID 903 geeft een brosselaag en carbamaatvorming.

Mengverhouding

massa (A) : verharder (B) = 4 : 1 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Materiaal, afhankelijk van de toepassing, met een kort- of middelharige speciaalroller voor EP-materialen, gummirakel of spaan aanbrengen.

Attentie: bij gebruik van een getande rakel of spaan is de gekozen vertanding bepalend voor de laagdikte en het verbruik.

Opbouw van het verfsysteem

Let op: Voor de opbouw van het OS 8-systeem de betreffende TI raadplegen


Grondlaag

Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXID 462. Ruwe ondergronden altijd met een schraaplaag (voorstrijkmiddel en kwartszand) egaliseren.
Alternatieven, afhankelijk van de toepassing:
DisboXID 420 
DisboXID 460
DisboXID 461
DisboXID 463
Raadpleeg de Technische Informatiebladen van deze producten.

Afwerklagen

Rolcoating

Glad oppervlak
DisboXID 464 op de grondlaag gieten en met een hardgummirakel te verdelen. Narollen met een halflangharige vachtroller. Afhankelijk van de belasting en de gewenste laagdikte één tot twee lagen aanbrengen.

Antislip oppervlak
Voor het verkrijgen van een antisliplaag de nog natte voorstrijklaag instrooien met DisboADD 943 of DisboADD 944. De DisboXID 464 op de vloer gieten, met een gummirakel gelijkmatig verdelen en in een kruislaag narollen met een middelharige verfroller.

Gladde gietcoating
DisboXID 464 op de grondlaag gieten en met een hardgummirakel gelijkmatig verdelen. De getande rakel omdraaien en met de gladde kant over de coating trekken. Na een wachttijd van ongeveer 10 minuten met een stekelroller ontluchten.

Gladde gietmortel
Na het onderling mengen en overgieten, aan DisboXID 464 onder voortdurend roeren maximaal 50 gew.% DisboADD 942 toevoegen. De op deze wijze verkregen gietmortel aanbrengen als onder punt 2. beschreven.

Let op: Bij toepassing van speciale kleuren moet de toevoeging van de hoeveelheid zand gecontroleerd worden. Het kan mogelijk zijn dat er minder zand als 50 gew.% toegevoegd kan worden.
Verschil in toevoeging van zand of zeeflijn kan bij alle kleuren kleurverschil veroorzaken.

Antislip afwerking
Na het onderling mengen en overgieten, aan DisboXID 464 onder voortdurend roeren 30 gew.% DisboADD 943 toevoegen. De op deze wijze verkregen gietmortel op het voorbehandelde oppervlak gieten en met een metalen spaan of metalen rakel gelijkmatig verdelen. In de nog natte laag, vol DisboADD 943 of DisboADD 944 strooien. Na drogen overtollig kwartszand wegvegen en de toplaag aanbrengen.

Decoratieve afwerking:
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm in de nog natte laag strooien en na droging met DisboPUR 458 glad of met bijmengen van 3 gew. % DisboADD 947 Glasperlen (Slidestop) afwerken.
Als alternatief kan DisboADD 8255 Farbchips zonder afwerking worden toegepast.
DisboPUR 458 niet toepassen waar hoge mechanische belasting wordt verwacht.

Verbruik

Grondlaag
DisboXID 462
ca. 300 - 400 g/m2
Schraaplaag
(Optioneel)
DisboxXID 462
DisboADD 942
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1.000 g/mm/m2
Rolcoating
Glad oppervlakca. 250 - 400 g/m
per laag
Antislipca. 700–1.000 g/m2
Gietcoating met een glad oppervlak
ca. 1 mm laagdikte 
(3 mm getande spaan)
ca. 1,5 kg/m2
ca. 1,5 mm laagdikte 
(4 mm getande spaan)
ca. 2,3 kg/m2
Gietmortel  met een glad oppervlak
ca. 2 mm laagdikte (5 mm getande spaan)
DisboXID 464 + D
DisboADD 942
ca. 2,2 kg/m2
ca. 1,1 kg/m2
ca. 3 mm laagdikte (7 mm getande spaan)
DisboXID 464l
DisboADD 942
ca. 3,3 kg/m2
ca. 1,7 kg/m2
Ca. 4 mm laagdikte (9 mm getande spaan)
DisboXID 464
DisboADD 942
ca. 4,4 kg/m2
ca. 2,2 kg/m2
Antislip gietmortel
Instrooilaag
DisboXID 464
DisboADD 943
ca. 2,1 kg/m2
ca. 0,7 kg/m2
Afzanden
DisboADD 943
of
DisboADD 944
ca. 4–5 kg/m2
Antislip
DisboXID 464ca. 700–1.000 g/m2

De verbruiken zijn een aanbeveling. De grootte van de vertanding hangt af van de mate van slijtage van de rakel, de temperatuur, de hoeveelheid toegevoegd zand en toestand van de ondergrond. Het verbruik van de toplaag op een ingestrooide ondergrond kan variëren door temperatuur, wijze van applicatie, type gereedschap en soort van ingestrooid materiaal.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 45 minuten. Bij toevoeging van DisboXID 903 wordt de verwerkingstijd verkort tot 25 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking
Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen moet bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak eerst opruwen als deze niet wordt ingestrooid.
Wordt DisboXID 903 toegepast dan altijd de laag afzanden wanneer niet dezelfde dag (maximaal 12 uur) de volgende laag kan worden aangebracht. 

Wachttijd bij toevoeging van DisboXID 903
Verpakkingsgrootte
DisboXID 464
Aantal 0,5 liter verpakking
DisboXID 903
bij 10 °Cbij 20 °
30 kg-36 uur18 uur
30 kg1 verpakking22 uur9 uur
30 kg2 verpakkingen15 uur5,5 uur


Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de wachttijd.

Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 18 uur te belopen en na ca. 7 dagen volledig chemisch en mechanisch te belasten. Bij lagere temperaturen beduidend langer. Hogere temperaturen en toevoeging van DisboADD 903 EP-Rapid verkorten de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik of bij een langere werkonderbreking met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Bij het verwerken van de materialen de noodzakelijk veiligheidsmaatregelen treffen. De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van DAW Coatings in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/j) is max. 500 g/l.
Dit product bevat max. 130 g/l VOS.

CE-markering

CE 08: DIS-464-001255 - EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Gebouw 8, Architecture TU Delft

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.