Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N

Gepigmenteerde, zeer elastische self-levelling PU-coating in het Disboxid Parkhaus-Systeem OS 11a + b Nieuw.
Twee componenten (2K).

caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/187742/056486_Disboxid_921_PHS-Zwischenschicht_N.png

Toepassing

Scheuroverbruggende tussenlaag in het Disboxid Parkhaus-System OS 11a Nieuw. Scheuroverbruggende tussen- en slijtvaste laag in het Disboxid Parkhaus-System OS 11b Nieuw.

Eigenschappen

  • langdurig met water te belasten
  • scheuroverbruggend
  • voldoet aan EN 1504-2 en DIN V 18026: Oppervlaktebescherming voor beton.

Materiaalbasis

2K-polyurethaan

Verpakking

30 kg, basis (comp. A): 9 kg en verharder (comp.B): 21 kg metalen emmers

Kleur

Kieselgrijs

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende
chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de
functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In ongeopende, originele verpakking bij 20°C minimaal 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder
lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm3

Shore-hardheid (A/D)

A > 55

Elasticiteit bij breuk

ca. 650 %
Raadpleeg de kenmerkbladen van Disboxid Parkhaus-Systemen OS 11a + b Neu.

Mengverhouding

Basismateriaal : verharder = 3 : 7 gew. delen

Certificaat

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
 
Bevat Isocyanaat, kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 200 g/l VOS.

CE-markering

CE 11: DIS-921-010162 - EN 13813:2002
CE 11 -  1119: DIS-921-010162 - EN 1504-2:2004

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Bij verwerking van de materialen de Disbon verwerkingsvoorschriften in acht nemen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden