caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/231504/063943_DISBON_PICTO_OS_10_NL.png

Systeemblad Disbon PHS OS 10

Het Disbon PHS-Systeem OS 10 moet worden toegepast als vloercoatsysteem op te berijden- en parkeeroppervlakken in parkeergarages.
Het Disbon Parkhaus-Systeem OS 10 is een vloercoatsysteem in parekeergarages waar een dynamische scheuroverbrugging noodzakelijk is.
Het vloercoatsysteem bestaat uit de volgende producten:

SysteemProduct
Grondlaag ofDisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt
Grondlaag
(voor vochtgevoelige ondergronden)
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
Scheuroverbruggende tussenlaagDisboPUR 921 PHS 2K-PU-Dichtungsschicht
SlijtlaagDisboPUR 922 PHS 2K-PU-Verschleißschicht
Afwerklaag ofDisboXID 926 PHS 2K-EP-Versiegelung
AfwerklaagDisboPUR 924 PHS 2K-PU-Versiegelung
 

Toepassing

Op horizontale oppervlakken van parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages. Binnen en buiten toe te passen. Geschikt op minerale vloeroppervlakken met oppervlakkige scheuren, ook als deze met dooizout worden belast. Toe te passen op schampkanten met scheuren. Niet geschikt voor toepassing op sterk neigende hellingen en bij langdurige belasting van vrachtverkeer.

Materiaalbasis

DisboXID 461 2K-EP-Grundierung:
Vullende 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.

DisboXID 462 2K-EP-grundierung:
Laagvisceus, 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.
Speciaal voor vochtgevoelige ondergronden.

DisboPUR 921:
Gepigmenteerde, zeer elastische self-levelling 2K-polyurethaan.

DisboPUR 922:
Gepigmenteerde, taai-elastische self-levelling 2K-polyurethaan.

DisboPUR 924:
Gepigmenteerde, taai-elastische 2K-polyurethaan, niet vergelend en oplosmiddelhoudend

DisboXID 926:
Gepigmenteerde, elastische 2K-epoxyhars. Slijtvast, met de roller te verwerken,
total solid volgens Deutscher Bauchemie.

Glansgraad

DisboXID 926:
Glanzend

DisboPUR 924:
Zijdemat

Technische eigenschappen

DisboXID 461DisboXID 462 DisboPUR 921 DisboPUR 922 DisboXID 926DisboPUR 924 
Soortelijke massaca. 1,4 g/cm3ca. 1,1 g/cm3ca. 1,2 g/cm3ca. 1,55 g/cm3ca. 1,40 g/cm3ca. 1,45 g/cm³
Mengverhouding
Basismateriaal:
Verharder:


82 gew.-delen 
18 gew.-delen


3 gew.-delen
1 gew.-deel


3 gew.-delen 
7 gew.-delen


81 gew.-delen
19 gew.-delen


82 gew.-delen
18 gew.-delen
7

8 gew.-delen
22 gew.-delen
VerbruikGrondlaag:
ca. 300–500 g/m2

Schraaplaag.:
ca. 1000 g/mm/m2
+ ca. 600 g/mm/m2 DisboADD 942

Afzanden:
ca. 800–1.500 g/m2
DisboADD 943
Grondlaag:
ca. 300–500
g/m2

Schraaplaag.:
ca. 660 g/mm/m2
+ ca. 1000 g/mm/m2 DisboADD 942

Afzanden:

ca. 800–1.500 g/m2 DisboADD 943
ca. 2.500g/m2 overeenkomstig toeslag ruwheid ondergrond:

Toeslag ruwheid ondergrond:
0,5 mm:
dz van 0,6 kg/m2
1,0 mm:
dz van 1,1 kg/m2


ca. 1.700 g/m2 (voor Rt = 0,2)
+ 680 g/m2 DisboADD 942

Vol afzanden: ca.
4–6 kg/m2 met DisboADD 943

ca.
600–800 g/m2
ca.
600–800 g/m2
Verwerkingstijd ca. 35 minutenca. 30 minutenca. 30 minutenca. 25 minutenca. 20 minutenca. 25 minuten
Droogtijd
Overschilderbaar
Te belopen
Licht mech. te belasten
Volledig uitgehard

na ca. 14–24 uur
na ca. 14 uur


na ca. 7 dagen

na ca. 15 uur
na ca. 15 uur


na ca. 7 dagen

na ca. 15 uur
na ca. 15 uur


na ca. 7 dagen

na ca. 12 uur
na ca. 12 uur
na ca. 1 dag

na ca. 5 dagen

na ca. 24 uur
na ca. 24 uur
na ca. 4 dagen

na ca. 7 dagen

na ca. 24 uur
na ca. 24 uur
na ca. 4 dagen

na ca. 7 dagen
Temp. verwerking
Minimum
Maximum
10 °C
30 °C
Hechttreksterkte> 1,5 N/mm2
Oppervlake
structuur
62 sec.56 sec.
Scheuroverbrug-ging IVT+V (-20°)
Laagdikte≥ 4,5 mm
  aangenomen waarde bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid.
  rekening houden met een toeslag bij een ruwe ondegrond conform RiLi-SIB van DAfStb.
  laagdiktetoeslag
  De hoeveelheid materiaal van de afwerklaag is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond, de temperatuur tijdens de verwerking en het gebruikte
  gereedschap.
  Bij lage temperaturen kan het verbruik ca. 0,2 - 0,3 kg/m2 hoger liggen.

Verpakking

ProductVerpakkingKleur
DisboXID 46130 kg verpakking:
24,6 kg basismateriaal (A)
5,4 kg verharder (B)
Transparant
DisboXID 46225 kg verpakking:
18,75 kg basismateriaal (A)
6,25 kg verharder (B)

800 kg verpakking:
200 kg basismateriaal (A) 3 x vat
200 kg verharder (B) 1 x vat
Transparant
DisboPUR 92130 kg verpakking:
9 kg basismateriaal (A)
21 kg Bverharder (B)
Hellbraun
DisboPUR 92225 kg verpakking:
20,25 kg basismateriaal (A)
4,75 kg verharder (B)
Hellbeige
DisboPUR 92432,5 kg verpakking:
25,35 kg basismateriaal (A)
7,15 kg verharder (B)
Kieselgrau
Speciale kleuren op aanvraag
DisboXID 92630 kg verpakking:
24,6 kg basismateriaal (A)
5,4 kg verharder (B)
Kieselgrau
Speciale kleuren op aanvraag

Let op: Kleurveranderingen en een verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden (niet bij DisboPUR 924).
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan
krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet. De reinigings- en
onderhoudsvoorschriften voor de Disbon PHS-systemen in acht nemen.

Opslag

ProductBewarenOpslagtijd
DisboXID 461Koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakkiing
DisboXID 462Koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakkiing
DisboPUR 921Koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden, in originele, gesloten verpakkiing
DisboPUR 922Koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakkiing
DisboPUR 924Koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakkiing
DisboXID 926Koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakkiing

Bij lagere temperaturen het materiaal voor verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden binnen en buiten. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en
vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en
andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Siliconenhoudende producten e.d. of resten daarvan mogen niet aanwezig omdat deze het uitharden van de coatings beïnvloeden.
Oppervlakken die extreem gesloten zijn of zijn nabehandeld met een Curing-compount of anderszins
kunnen bij onvoldoende voorbereiding van de ondergrond onvoldoende hechting geven. Zonodig een
proefvlak maken. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 1,5 N/mm2, waarbij de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2 .
Vochtgehalte ondergrond:
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn. Bij beton en cementdekvloer max. 4 gew.%.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of
frezen. Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.

Voorbereiding

DisboXID 461 en DisboXID 462
Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een voldoende groot vat en nogmaals grondig doorroeren. Niet uit de geleverde verpakking
verwerken.

DisboPUR 921 en DisboPUR 922
Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemeng materiaal overgieten in een andere vat en nogmaals doorroeren. Het vulzand na het overgieten langzaam en gelijkmatig
toevoegen. Op oppervlakken met een neiging (hellingen) afhankelijk van de het neigingspercentage
1–5 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel toevoegen.

DisboPUR 924 en DisboXID 926
Vooraf het basismateriaal (A) doorroeren. Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal. Met een
langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal intensief mengen. Overgieten in
een andere vat en nogmaals doorroeren tot een homogene massa met een egale kleur ontstaat.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Zuigende, minerale ondergronden:
Gemengde DisboXID 462 of DisboXID 461 op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele ontstane plassen (glanzende plekken) met een halflangharige roller narollen.
Verbruik DisboXID 462 of DisboXID 461: ca. 300 - 500 g/m2

De nog natte grondlaag met DisboADD 943 gelijkmatig afzanden. Na droging overtollig, niet hechtend zand verwijderen.
Verbruik DisboADD 943: ca. 800 g/m2

Schraaplaag (optioneel)
Ruwe, grove ondergronden na het voorstrijken met de schraaplaag egaliseren (laagdikte 0,5- 2,0 mm).
Verbruik:
DisboXID 462: ca. 660 g/mm/m2
DisboADD 942: ca. 1000 g/mm/m2
Disboxid 461 EP-Filler Neu 1000 g/mm/m2
DisboADD 941: ca. 600 g/mm/m2
De natte schraaplaag gelijkmatig afzanden met DisboADD 943. Na droging overtollig, niet hechtend zand verwijderen.
Verbruik:
DisboADD 943: ca. 800-1.500 g/m2

Tussenlaag
Gemengde DisboPUR 921 op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ca. 10 minuten het materiaal met een stekelrol kruislings ontluchten. Let op de toeslag bij een ruwe ondergrond.
Verbruik:
DisboPUR 921: ca. 2.000 g/m2
Toeslag bij een ruwheid ondergrond:
0,5 mm: dz menging van 0,6 kg/m2
1,0 mm: dz menging van 1,1 kg/m2
De extra verbruiken moeten bij de bepaalde ruwheid van de ondergrond worden meeberekend.

Slijtlaag
Aan de gemengde DisboPUR 922 20 gew.% DisboADD 942 (Mischquarz 0,1 - 0,4 mm) toevoegen, de gemengde materialen op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Indien meerdere lagen moeten worden aangebracht de laag met DisboADD 943 (Einstreuquarz 0,3 - 0,8 mm) afzanden. Na droging overtollig, niet hechtend zand verwijderen. Let op de toeslag bij een ruwe ondergrond.
Verbruik voor RT 0,2:
DisboPUR 922 : ca. 1.750 g/m2
DisboADD 942: ca. 680 g/m2
DisboADD 943: bij vol afzanden ca. 4–6 kg/m2

Afwerklaag
DisboPUR 924 DisboXID 926 op de afgezande slijtlaag gieten en met een de gummirakel gelijkmatig, in een haakse richting op de onderlaag, verdelen. Narollen met een roller met een halflange vacht in een kruislaag. Bij het verwerken van de DisboPUR 924oplosmiddelbestendig gereedschap gebruiken.
Verbruik:
DisboXID 926: ca. 600–800 g/m2
DisboPUR 924: ca. 600–800 g/m2

Markering

Voor het aanbrengen van markeringen, belijning, symbolen etc. op de afwerklaag de DisboTHAN 885 toepassen. Raadpleeg voor de verwerking en het verbruik van dit product het technisch informatieblad 885.

Let op: Aansluitng op muren uitvoeren door middel van een holle plint (zie voorbeeld 1 en 2). Voegen in vloeren uitvoeren volgens voorbeeld 3 en 4.

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Voorbeeld 1:
Aansluiting op muren met een holle plint
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboPOX 415 2K-PE-Mörtel of
DisboXID 2K-EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
Voorbeeld 2:
Aansluiting op muren met een holle plint en
aansluitvoeg
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van DisboxOX 415 2K-EP-Mörtel of
DisboXID 2K-EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
(4) Kitvoeg met DisboFUG 240

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Voorbeeld 3:
Voegafdichting in vloer. Afmeting van voeg
volgens IVD-Merkblatt Nr. 1
(1) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem
(2) Voegvulling
(3) Kitvoeg met DisboFUG 240
Voorbeeld 4:
Voegafdichting in vloer met een voegprofiel.
(1) Voegprofiel
(2) DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel of DisboXID 2K-EP-Mörtel
(3) Vloercoating Disbon Parkhaus-Systeem

Wachttijd

De wachttijd tussen het aanbrengen van de grond- en tussenlaag moet bij 20 °C en 60 % relatieve
luchtvochtigheid min. 8 uur en max. 24 uur, tussen de tussenlaag en slijtlaag min. 10 uur en max. 24 uur en tussen de slijtlaag en afwerklaag min. 24 uur en max. 48 uur bedragen.

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen. 
Let op: Voor alle producten geldt dat bij een lagere temperatuur van de ondergrond, omgeving en materiaal het verbruik ca. 200–300 g/m2 hoger kan zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 24 uur te belopen, na ca. 3 tot 4 dagen licht
mechanisch te belasten en na 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen het uitharden (bij 10 °C na ca. 48 - 72 uur te belopen). Hogere
temperaturen versnellen het uitharden (bij 30 °C na ca. 16 uur te belopen). Tijdens het uitharden (ca.
24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een
verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking gereedschap reinigen volgens onderstaande
tabel.
ProductVerdünner
DisboXID 461
DisboXID 462
DisboXID 926
DisboADD 419
DisboPUR 921
DisboPUR 922
DisboPUR 924
DisboADD 499

Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch informatieblad, veiligheidskenmerkenblad en de
diverse testrapporten van:
DisboXID 461
DisboXID 462
DisboPUR 921
DisboPUR 922
DisboPUR 924
DisboXID 926

Testrapport

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch
informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI
worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.