CapaSol Konzentrat

Met water te verdunnen, geconcentreerd en transparant voorstrijkmiddel voor binnen en buiten.

Toepassing

Bijzonder goed geschikt voor het nivelleren van de zuiging van vaste en poreuze ondergronden zoals: pleisters, ongebrand metselwerk, beton, Disbocret-mortels, natuursteen, cementdekvloeren, anhydrietvloeren, cellenbeton (binnen) en gipskartonplaten.
Alle dichte, gladde oppervlakken, oude verflagen en bouwelementen van zuiver gips moeten met Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal of met CapaSil Primer worden voorgestreken.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • reukarm
  • hoog rendement
  • geconcentreerd
  • vrij van oplosmiddelen

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunstharsdispersie, waterverdunbaar.

Verpakking

10 liter

Kleur

Transparant.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Verwerkingsmethode

CapaSol Konzentrat aanbrengen met kwast of borstel. De verstevigende werking wordt bereikt door het verzadigd aanbrengen en inwerken.

Roller of hogedruk spuitapparatuur zijn als applicatiemethode minder geschikt. Aanbrengen met airless apparatuur is wel mogelijk.
Airless apparatuur
spuithoek 20-50°
nozzle 0,015”
druk 60 bar

Verdunnen

Met water

Opbouw van het verfsysteem

Op een normaal zuigende ondergrond CapaSol Konzentrat met 3-4 delen water verdunnen.
Voor het voorstrijken van sterk zuigende oppervlakken CapaSol Konzentrat met 4-5 delen water verdunnen en, indien nodig, nat-in-nat aanbrengen tot de ondergrond volledig verzadigd is. In de meeste gevallen zal één laag voldoende zijn.
Bij beton, cementhoudende Disbocret- mortels, cementdek- en anhydrietvloeren CapaSol Konzentrat met 2 delen water verdunnen.
De voorstrijklaag mag aan het oppervlak geen gesloten, glanzende film vormen.

Verbruik

Afhankelijk van applicatie en zuiging van de ondergrond bedraagt het verbruik ca. 50-200 ml/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij ca. 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na ca. 12 uur.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Niet toepassen op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, polysiloxaan, water, additieven, busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon)

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden