caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/218870/062047_DISBON_481_04_kg_06_kg_NL.png

Disbon 481 2K-EP-Universalprimer

Met water te verdunnen epoxyhars-hechtprimer op niet-zuigende ondergronden, binnen en buiten.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Als hechtlaag op vele, niet-zuigende ondergronden. Zowel binnen als buiten toe te passen.
Disbon 481 2K-EP-Universalprimer heeft roestwerende eigenschappen op staal en verzinkte oppervlakken (niet geschikt als roestwerende primer op betonijzer).
Over te schilderen met nagenoeg alle 1K- en 2K-coatings. Bij twijfel een hechtproef uitvoeren.

Eigenschappen

  • hecht zeer goed op vele, niet-zuigende ondergronden
  • roestwerend op ontroest staal en zink

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, met water te verdunnen.

Verpakking

1 kg, 5 kg, 10 kg metalen-combi-verpakking

Kleur

Wit en lichtgrijs

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Onaangebroken verpakking bij 20 °C tenminste 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 35 µm/100 g/m2

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Niet-zuigende, harde ondergronden zoals: verzinkt staal, titaanzink, tegels, afwerkingen van polyurethaan, epoxyhars of polyester, aluminium (niet geëloxeerd) en verzinkt staal.

Op PVC, poedercoating en coilcoatverflagen een hechtproef uitvoeren.
Niet toepassen op polyethyleen, polypropyleen en geëloxeerd aluminium.

Voorbereiding van de ondergrond

Draagkrachtige ondergronden met verontreiniging (stof, vuil etc.) door hogedruk waterstralen zodanig reinigen dat siliconenverontreiniging en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden geheel zijn verwijderd. Keramische tegels moeten na reinigen met water grondig mechanisch mat geschuurd worden.

Staal ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch) volgens DIN EN ISO 12944, deel 4.

Zink, Hard-PVC reinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium en koper reinigen (bijv. Gescha Multi-Star) en schuren.

Oude verflagen goed schuren. Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Materiaalbereiding

Comp. A (basis) doorroeren, comp. B (verharder) toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen. Daarna overgieten in een andere bus en nogmaals doorroeren. Nooit uit de geleverde verpakking werken.

Mengverhouding

Comp. A : comp. B = 3 : 2 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur (nozzle 0,010-0,016 inch, druk min. 100 bar).

Opbouw van het systeem

Materiaal in een dunne, gelijkmatige laag aanbrengen. Onder laklagen altijd spuiten.

Verbruik

Op niet-zuigende ondergronden ca. 120-170 g/m2.
Bij spuiten moet met een hoger verbruik rekening worden gehouden.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’. 
Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden ervan leidt tot verandering van kleur en glansgraad en vermindering van hechting op de ondergrond.Materiaal niet in te grote laagdikten aanbrengen. Tijdens het drogen en uitharden voor goede en voldoende ventilatie zorgen. Niet toepassen onder highbild coatings (laagdikte > 1mm) en met water te verdunnen vloercoatings.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 3 uur bedragen voor waterverdunbare afwerklagen.
Voor oplosmiddelhoudende afwerklagen een wachttijd van 16 uur aanhouden bij 20 °C.

Binnen 3 dagen moet de volgende afwerklaag aangebracht worden. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid voor waterige afwerkingen na ca. 3 uur en voor oplosmiddelhoudende afwerkingen na 16 uur over te schilderen.

Tijdens het uitharden (ca. 8 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Bij lagere temperaturen 12 uur voor waterige afwerkingen en 48 uur voor oplosmiddelhoudende afwerkingen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en een zeepoplossing.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component A bevat Alifatische Polyamidoamine, 2-Propennitril, gemengd product met 3-Amino-1,5,5-trimethylcyclohexanmethanamine, m-Phenylenbis(methylamin), 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine. 
Kan allergische reactie veroorzaken.

Component B bevat epoxyhoudende bestanddelen.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max.: 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 90 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Flevoziekenhuis, Almere

Praktijk chiropractie, Almere

Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

Gebouw 8, Architecture TU Delft

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


* Verplichte velden