caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/151483/049189_Disbopox_443_EP-Impraegnierung_10kg.png

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung

Transparant voorstrijkmiddel voor minerale vloeroppervlakken op basis van epoxyhars. Met water te verdunnen.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Transparant impregneermiddel voor minerale vloeroppervlakken.
Als grondlaag voor zuigende, minerale ondergronden onder met water te verdunnen vloercoatings van Caparol.
Door de minimale emissie bijzonder goed geschikt voor openbare ruimten in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen etc.

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • op matvochtige, cementhoudende oppervlakken toe te passen
  • minimale emissie, getest op schadelijke stoffen
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele(gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Met water te verdunnen 2K-epoxyhars.

Verpakking

5 kg, 10 kg kunststof-combi-verpakking

Kleur

Transparant

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 30 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 38.000

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden binnen zoals beton, dekvloeren van cement en anhydriet.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen. Vloeren behandeld met een Curing Compount moeten intensief mechanisch worden geschuurd. Vooraf altijd een proefvlak maken om de hechting te testen. 

Wordt DisboPOX W 443 voorstrijkllaag onder een vloercoating toegepast dan de hechting van de vloercoating testen. 
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode) (is niet van toepassing als met DisboPOX W 453 wordt afgewerkt)
Anhydrietvloer max. 1,0 gew.% (CM-methode)

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen, frezen of diamantschuren. 

Niet draagkrachtige ondergronden moeten intensief mechanisch voorbehandeld worden. Olievlekken met een speciaal reinigingsmiddel behandelen.

Oude verflagen altijd geheel verwijderen.

Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln. Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal (A) en met een langzaamdraaiend roerwerk
(max. 400 omw./min.) grondig mengen. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren. Indien noodzakelijk met maximaal 5 gew.% met water verdunnen. Niet uit geleverde verpakking werken.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 4 : 1 gew. delen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing met een borstel, kortharige verfroller of airless-spuitappartuur aanbrengen. Tijdens verwerking regelmatig doorroeren.

Bij toepassing als impregneermiddel is een gelijkmatig oppervlak belangrijk. Ongelijkmatig zuigende ondergronden geven glans- en kleurverschillen. Om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen  altijd nat-in-nat werken met voldoende personeel. Grote oppervlakken in velden verdelen. Altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken op één oppervlak.

Extreme laagdikten in één arbeidsgang kan het uitharden nadelig beïnvloeden onthechting geven.

Opbouw van het verfsysteem

Als impregnering / verzegelen op minerale ondergronden, afhankelijk van de zuiging en gewenste laagdikte, de DisboPOX W 443 met max. 5 gew.-% water verdunnen. Geschikte spuitapparatuur: Airless (nozzle 0,008 inch).

Voorstrijken op een zuigende, minerale ondergrond onder een waterverdunbare vloercoating
Het materiaal in één gelijkmatige laag met een borstel goed in de ondergrond wrijven.

Voorstrijken/verzegelen op een zuigende, minerale ondergrond

Het materiaal in één of twee lagen aanbrengen. De eerste laag aanbrengen met een borstel, de tweede laag met een kortharige roller of spuitapparatuur.

Verbruik

Op een zuigende ondergrond ca. 200 g/m2 verdund of onverdund materiaal per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 60 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.
Let op: Het einde van de verwerkingstijd is optisch niet zichtbaar.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 12 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
Tijdens de droogfase voor voldoende afzuiging en frisse lucht zorgen. Door verdampen van het vocht uit het materiaal stijgt de relatieve luchtvochtigheid. Tocht moet vermeden worden.

Wachttijd

De wachttijdtussen de lagen bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 24 uur. Dit geldt ook voor het overschilderen van een gepigmenteerde coating. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 16 uur en na 7 dagen volledig mechanisch en chemisch te belasten. 
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) de coating tegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van DAW Coatings in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A) bevat epoxyhars-aminaddukt.

Verharder (B) bevat Bisphenol-A-Epichlorhydrinehars met een gemiddeld moleculairgewicht van ≤ 700, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, 2,3-Epoxypropylneodecanoat.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevatt max. 50 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo

Disbon GmbH 

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-443-001235 EN 13813:2002

Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813

In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.