caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/209418/060904_DISBON_320_DisboPUR_A_NL.png

DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer

Snelreagerend, transparant voorstrijkmiddel op basis van polyaspartic voor minerale vloeroppervlakken.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Voorstrijkmiddel en schraaplaag voor minerale vloeroppervlakken. Binnen en buiten toe te passen.

Eigenschappen

  • snelle uitharding
  • taaihard
  • bestand tegen diverse chemicaliën
  • reukarm
  • minimale emissie

Materiaalbasis

Speciale 2K hars op basis van polyaspartic

Verpakking

7 kg (massa 3,89 kg, verharder 3,11 kg)

Kleur

Transparant

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende
chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Slepen
met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. In originele, gesloten verpakking minimaal 9 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 90 µm/100 g/m2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Viscositeit

ca. 3000 mPas

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden binnen en buiten.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm2 zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn.
Beton en cementdekvloer: max. 4 gew.-% (CM-methode).
Testmethoden moeten conform de voorschriften worden uitgevoerd.

Voor andere ondergronden de technisch adviseur van DAW NEDERLAND om advies vragen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging of door middel van diamantschuren. Let op dat bij het diamantschuren een vlak, maar ruw oppervlak ontstaat waarin de schuurkrassen nog voel-/zichtbaar zijn. 
Reparaties in de minerale ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörtels.
Vezelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na de grondlaag geschuurd worden
en nogmaals met een grondlaag worden behandeld om zo intreding van vocht door capillaire werking
te voorkomen.

Materiaalbereiding

Basismateriaal (component A) doorroeren en verharder (component B) toevoegen en met een
langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa
ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren (niet uit
de geleverde verpakking verwerken).
De temperatuur van het materiaal moet ca. 15 tot 20 °C zijn. Het materiaal mag niet verdund worden.
Indien gewenst (bijv. op vertikale vlakken) kan DisboPUR A 320 met maximaal 1 gew.% Disbon 913
PU-Stellmittel verdikt worden.

Mengverhouding

Basis (A) : verharder (B) = 5 : 4 gewichtsdelen.

Verwerkingsmethode

Rollen: gummirakel en roller met een korte tot middellange vacht. Schraaplaag aanbrengen met de spaan.

Vanwege de korte verwerkingstijd moeten minimaal 3 personen worden ingezet om voldoende tijd te
hebben om het materiaal te mengen en aan te brengen. Bij grote oppervlakken in verhouding meer personeel inzetten.
Om het eindresultaat te kunnen beoordelen moet er een proefvlak gemaakt worden onder dezelfde
omstandigheden als op het object.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Gemengd materiaal op het oppervlak gieten en met een gummirakel gelijkmatig verdelen. Materiaal poriënvullend aanbrengen. De aangebrachte laag direct daarna met een speciale 2K-roller in een kruislaag doorrollen. Op de grondlaag moet binnen 24 uur de volgende laag worden aangebracht. Bij een langere wachttijd de nog natte laag licht afzanden.

Schraaplaag
Samanstelling schraaplaag:
DisboPUR A 320: 1 gew. deel
Disboxid 942 Mischquarz: 0,5 gew. delen

Voor een antislip-oppervlak in de nog natte grond- of schraaplaag Disboxid 943 Einstreuquarz of Disboxid 944 Einstreuquarz vol instrooien. 

Afwerklaag:
Raadpleeg het Technisch Informatieblad van DisboPUR A 326

Verbruik

Grondlaag 
Grondlaag
DisboPUR A 320

ca. 400–600 g/m2
Schraaplaag
DisboPUR A 320
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 800 g/mm/m2
ca. 400 g/mm/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. Het verbruik mag hoogstens 1.000 g/m2 (bij een schraaplaag max. 1500 g. bindmiddel) zijn. Een hoger verbruik (laagdikte) geeft een aanmerkelijk langere uithardingstijd.

Verwerkingstijd

TemperatuurVerwerkingstijd
5 °C15 - 20 minuten
10 °C15 - 20 minuten
20 °C15 - 20 minuten
30 °Cca. 15 minuten


Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 3 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond.
Vochtigheid (relatieve luchtvochtigheid >70 %) werkt katalytisch. De reactie gaat sneller en de verwerkingstijd wordt dan korter.

De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 2,5 uur en maximaal 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen (niet de laag doorschuren) als niet wordt ingestrooid.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 2,5 uur te belopen, chemisch en mechanisch te belasten na ca. 48 uur. Lagere temperaturen verlengen het uitharden.
Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met Disboxid 499 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat < 30 g/l VOS.

CE-markering

CE: 18 - DIS-320-015739 EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.