caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/231633/063958_Disbon_460_17,5kg_7,5kg_Gebinde_NL.png

DisboXID 460 2K-EP-Grundierung

Transparant voorstrijkmiddel en egalisatielaag op basis van epoxyhars voor minerale vloeroppervlakken.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Voorstrijk- en/of reparatiemiddel op minerale vloeren. Toe te passen in de Disbon Parkhaus-systemen OS 8.

Als bindmiddel voor DisboADD 946 Quarzsandmischung voor het repareren vloeren en het maken van een holle plint.
Let op!  Niet geschikt als afwerklaag.

Eigenschappen

  • hard goed door bij 10 °C
  • bestand tegen weersinvloeden
  • langdurig met water te belasten
  • getest tegen optrekkend vocht na 56 dagen
  • bestand tegen bepaalde chemicalën
  • voldoet aan de eisen van de DIN EN 1504-2 en DIN V 18026: het beschermen van betonnen
    oppervlakken

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, laag visceus, total solid.

Verpakking

  • 25 kg verpakking (massa 17,5 kg, verharder 7,5 kg)
  • 600 kg verpakking (massa 210 kg vat (2 x) + verharder 180 kg 1 vat)

Kleur

Transparant

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Slingerhardheid conform König

ca. 150 sek.

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 78

Drukvastheid

Bindmiddel ca. 58 N/mm2
Mortel 1:10 ca. 52 N/mm2   

Viscositeit

ca. 700 mPas

Buig-treksterkte

Bindmiddel ca. 75 N/mm2
Mortel 1:10 ca. 18 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton, cementdekvloer en harde, niet elastische EP-vloercoatings.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.
Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn en mag voor beton en cementdekvloer max. 4 CM-% bedragen.

Andere soorten ondergronden moet door DAW Nederland B.V worden geadviseerd.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen,
zoals kogelstralen of mechanisch schuren met diamantschijven. Niet goed hechtende lagen en verontreiniging verwijderen. Niet goed hechtende lagen en verontreiniging verwijderen. Poriën en luchtgaatjes openhalen. De ondergrond moet een lichtruwe structuur hebben.

Materiaalbereiding

Verharder toevoegen aan de massa en grondig machinaal mengen met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren.

Om het uitharden te bespoedigen en daardoor sneller verder gewerkt kan worden kan optioneel DisboADD 903 Beschleuniger in max. 5,5 % (van de totale hoeveelheid massa en verharder) aan de verharder worden toegevoegd en gemengd. Pas daarna de verharder aan de massa toevoegen.

Voor verticale oppervlakken kan aan het materiaal tot max. 3 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel toegevoegd worden.

Mengverhouding

Massa (A) : verharder (B) = 7 : 3 gew.-delen

Verwerkingsmethode

Materiaal, afhankelijk van de toepassing, aanbrengen met een gummirakel, borstel, roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Het gemengde materiaal op het oppervlak gieten en met een gummibezem of wisser langzaam in een heen en weer beweging (poriënvullend) verdelen. Eventuele glanzende plekken in een kruislaag nabehandelen met een halflangharige vachtroller. Bij een sterk zuigende ondergrond (de eerste laag geeft geen gesloten laag) is een tweede grondlaag, om de poriën te vullen, noodzakelijk. De grondlaag moet binnen 24 worden afgewerkt. Bij een te verwachten langere wachttijd moet de nog natte laag worden afgezand met fijn kwartszand.
Voor een gietmortel of gietcoating met DisboADD 943 en voor een troffelvloer met DisboADD 944 de nog natte laag afzanden. Bij een laagdikte tot 1 mm de ondergrond niet afzanden. Indien de laag niet wordt afgezand moet binnen 24 uur worden verder gewerkt.

Egalisatielaag

Oneffenheid ondergrond tot 1,0 mm
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung, 1 gew.-deel
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm: 1,5 gew.-delen

Oneffenheid ondergrond vanaf 1,0 mm
Egalisatielaag samenstellen uit:
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung: : 1 gew.-deel
Kwartszand: 1,5 gew.-delen
(DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm +
DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm 1 : 1 ge­meng).

Het materiaal op het voorbehandelde oppervlak gieten en met een spaan (staande met een metalen rakel met een max. breedte van 60 mm) scherp over het oppervlak trekken en aansluitend met een stekelroller ontluchten. De egalisatielaag afhankelijk van de toepassing afzanden.

Holle plint (diameter 5 cm)
Een grondlaag aanbrengen als boven omschreven. Reparatiemortel samenstellen uit:
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung: 1 gew.-deel
DisboADD 946 Quarzsandmischung 0,01 - 2,0 mm: 10 gew.-delen
Het aangebrachte materiaal met geschikt gereedschap modelleren tot een holle plint met een straal van 5 cm.

Verbruik

Voor het Parkhaussysteem OS 8 het systeemblad raadplegen.

Grondlaaglaagca. 200–400 g/m2
Afzanden grondlaag
DisboADD 943

ca. 800 g/m2
Egalisatielaag
voor egale, vrijwel gladde ondergrond
oneffenheid tot 1 mm:
DisboXID 460
DisboADD 942
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
Oneffen, ruwe ondergrond
oneffenheden vanaf 1 mm
DisboXID 460
DisboADD 942
DisboADD 943
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Afzanden egalisatielaag
DisboADD 943

ca. 1 kg/m2
Holle plint
DisboXID 460
DisboADD 946
ca. 150 g/m
ca. 1,5 kg/m
Het verbruik is ondermeer afhankelijk van temperatuur, wijze van applicatie, gereedschap en soort kwartszand. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten. Bij toevoeging van DisboADD 903  Beschleuniger wordt de verwerkingstijd verkort tot 17 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 14 en max. 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd moet de laag geschuurd worden, mits deze niet is afgezand, voordat verder gewerkt mag worden. Let erop dat de laag niet doorgeschuurd wordt. Bij toevoeging van DisboADD 903 moet de volgende laag binnen maximaal 12 uur worden aangebracht.
Wachttijd bij toevoeging van DisboADD 903 Beschleuniger
DisboXID 460Aantal 0,5 liter verp.
DisboADD 903
bij 10° Cbij 20° C
25 kg-36 uur14 uur
25 kg1 verpakking21 uur6,5 uur
25 kg2 verpakkingen17 uur4,5 uur
25 kg3 verpakkingen14 uur3 uur
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 14 uur te belopen, na ca. 3 dag volledig te belasten en
na ca. 7 dagen uitgehard.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Door toevoeging van
DisboADD 903  Beschleuniger wordt de droogtijd verkort.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met DisboADD 419.

Certificaat

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van DAW Coatings in acht
nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Massa (A):
Bevat: Bis-[4-(2,3-epoxypropoxi)fenyl]propaan, Bisfenol-F-Epoxyharsd MG <700, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Verharder (B)
Bevat: Benzylalcohol, 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamine), Polymeer uit Formaldehyde met Aminobenzol, hydriert, 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)fenol.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 150 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-460-012483
EN 1504-2:2004
Beschermen van betonnen oppervlakken - Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
Disbon PHS-Systeem OS 8 / OS 11 a/b / OS F a/b
SlijtvastheidMassaverlies < 3000 mg
CO2-weerstandSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurswisselingen≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
Bestand tegen chemicalën, aantastingVerlies hardheid < 50%
ScheuroverbruggingB 3.2 (-20°C) (OS 11)
SlagvastheidKlasse I
Afscheursterkte t.o.v. hechting≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
BrandgedragKlasse Efl
Antslip / oppervlaktestructuurKlasse III
EN 1504-2
In de EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonwerk - deel 2: beschermen van betonnenoppervlakken" zijn de eisen vastgelegd voor het beschermen van beton. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

 

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13

DIS-460-012483
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slafvastheid≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de
eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van
kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.