caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/230048/063518_Disbon_461_24,6kg_5,4kg_Gebinde_NL.png

DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt

Vullend voorstrijkmiddel voor vloeren op basis van epoxyhars.
Zowel voorstrijkmiddel als egalisatielaag.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Als voorstrijkmiddel of egalisatielaag op minerale ondergronden die afgwerkt worden met een Disbon-vloercoating. Ook geschikt in het Disbon Parkhaussysteem OS 8 en OS 11a+b.

Let op!  Niet geschikt als afwerklaag.

Eigenschappen

  • vooraf gevuld en toch met extra kwatszand te mengen
  • verharding is variabel in te stellen
  • materiaal heeft een zeer goede vloei
  • getest tegen optrekkend vocht na 56 en na 250 dagen
  • reukarm
  • voldoet aan de eisen DIN EN 1504-2 en DIN V 18026: bescherming van betonnen oppervlakken

Materiaalbasis

Voorgevulde 2K-epoxyhars, total solid volgens Duitse bouwchemie

Verpakking

30 kg metalen verpakking (basis 24,6 kg en verharder 5,4 kg)

Kleur

Bindmiddel is transparant, door vulstoffen grijs-bruin.

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet. DisboXID 461 moet altijd worden afgewerkt met een vloercoating.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm³

Drogelaagdikte

ca. 70 µm/100g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

25 mg/30 cm³

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Drukvastheid

ca. 77 N/mm2

Viscositeit

ca. 1000 mPas

Buig-treksterkte

ca. 45 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 zijn.
Cement- en kunststofhoudende reparaties vooraf testen op hechting. 
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn en mag voor beton en cementdekvloer max. 4 gew.% bedragen.

Wordt optrekkend vocht verwacht dan moet de grondlaag absoluut poriënvrij worden aangebracht. In voorkomende gevallen alsmede bij toepassing van het OS 8-systeem moet de hechttreksterkte van de ondergrond gemiddeld 2,0 N/mm2 zijn met als laagste waarde 1,5 N/mm2.
Andere soorten ondergronden moet door DAW Nederland B.V worden geadviseerd.

Voorbereiding van de ondergrond

De cementhoudende ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of mechanisch schuren met diamantschijven. Reparties uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.
Vezelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na het aanbrengen van de grondlaag geschuurd worden en nogmaals van een grondlaag worden voorzien.

Materiaalbereiding

Basismateriaal vooraf grondig doorroeren, vervolgens harder toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren. Het kwartszand in de juiste hoeveelheid voor een egalisatielaag tijdens het doorroeren toevoegen.

Om het uitharden te bespoedigen en waardoor sneller verder gewerkt kan worden kan optioneel
maximaal 2 flacons DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze aan 30 kg DisboXID 461 worden toegevoegd.
De drogingsversneller in de juiste dosering aan de verharder toegevoegen en mengen. Pas daarna de verharder aan de massa toevoegen. Door toevoeging van DisboADD 903 is een sterke vergeling mogelijk, bij te veel toevoegen van de versneller kan carbamaatvorming (kleverigheid) optreden. 

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 82 : 18 gew.delen.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing het materiaal verwerken met een gummirakel, roller met halflange vacht of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Het gemengde materiaal op het oppervlak gieten en met een gummibezem of wisser langzaam in een heen en weer beweging (poriënvullend) verdelen. Eventuele glanzende plekken in een kruislaag nabehandelen met een halflangharige vachtroller. Bij een sterk zuigende ondergrond (de eerste laag geeft geen gesloten laag) is een tweede grondlaag, om de poriën te vullen, noodzakelijk. De grondlaag moet binnen 24 worden afgewerkt. Bij een te verwachten langere wachttijd moet de nog natte laag worden afgezand met fijn kwartszand.
Voor een gietmortel of gietcoating met DisboADD 943 en voor een troffelvloer met DisboADD 944 de nog natte laag afzanden. Bij een laagdikte tot 1 mm de ondergrond niet afzanden. Indien de laag niet wordt afgezand moet binnen 24 uur worden verder gewerkt. 

Egalisatielaag
Oneffenheid ondergrond tot 1,0 mm:
Egalisatielaag samenstellen uit:
DisboXID 461: 1 gew.-deel
DisboADD 941: 0,6 gew. delen

Oneffen ondergrond vanaf 1,0 mm:

Egalisatielaag samenstellen uit:
DisboXID 461: 1 gew.-deel
DisboADD 941: 1 gew.-deel

Het materiaal op het voorbehandelde oppervlak gieten en met een spaan (staande met een metalen rakel met een max. breedte van 60 mm) scherp over het oppervlak trekken en aansluitend met een stekelroller ontluchten. De egalisatielaag afhankelijk van de toepassing afzanden.
Let op: Bij toepassing van het Parkhaus-Systeem OS 8, OS 10  en OS 11a+b het betreffende Systeeminformatieblad raadplegen.

Verbruik

Grondlaagca. 400 g/m2
Afzanden grondlaag
DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm

ca. 800 g/m2
Egalisatielaag
voor egale, vrijwel gladde ondergrond
oneffenheid tot 1 mm:
DisboXID 461 Grundierung, vorgefüllt
DisboADD 941 Quarzsandmischung 0,06 - 0,3 mmca. 1000 g/mm/m2
ca. 600 g/mm/m2
voor oneffen, ruwe ondergronden
oneffenheid vanaf 1 mm:
DisboXID 461 Grundierung, vorgefüllt
DisboADD 941 Quarzsandmischung 0,06 - 0,3 mm


ca. 1000 g/mm/m2
ca. 1000 g/mm/m2
Afzanden egalisatielaag
DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm

ca. 1000 g/m2
Het verbruik is ondermeer afhankelijk van temperatuur, wijze van applicatie, gereedschap en soort kwartszand. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 35 minuten. Door toevoeging van DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze wordt de 'potlife' verkort naar 20 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’ (zie tabel).

Verwerkingstijd bij verschillende temperaturen
Temperatuur Verwerkingstijd
10°Cca. 60 minuten
30°Cca. 15 minuten

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 14 en max. 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd moet de laag geschuurd worden, mits deze niet is afgezand, voordat verder gewerkt mag worden. Let erop dat de laag niet doorgeschuurd wordt. Bij toevoeging van DisboADD 903 moet de volgende laag binnen maximaal 12 uur worden aangebracht.
Wachtijd bij toevoeging van DisboADD 903 Beschleuniger

Verpakking
DisboXID 461

Aantal 0,5 Liter verpakking 
DisboADD 903
Bij 10 °C

Bij 20 °C

30 kg-28 uur14 uur
30 kg1 verpakking15 uur5 uur
30 kg2 verpakkingen12 uur3,5 uur
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd. Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen (ook dauwpuntvocht) om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 14 uur te belopen, na ca. 3 dag volledig te belasten en na ca. 7 dagen uitgehard.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Door toevoeging van DisboADD 903 wordt de droogtijd verkort.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met DisboADD 419 Verdünner.

Certificaat

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Disbon in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A):
Reactionsproduct: Bisfenol-A-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculairgewicht ≤ 700, Bisfenol-F-Epoxyhars MG <700, Oxiran, Mono[(C13-15-alkyloxy)methyl]derivate.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verharder (B):
Bevat benzylalcohol, 4,4'-methylenbis(cyclohexylamine), polymeer uit formaldehyde met aminobenzol, hydreerd, 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)fenol.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 270 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

15

1119

DIS-461-012769
EN 1504-2:2004
Oppervlaktebeschermingsproduct - coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8 / OS 11 a/b
SlijtvastheidMassaverlies < 3000 mg
CO2-weerstandSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Weerstand tegen temperatuurschokken≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
Bestand tegen sterke chemicaliënVerlies van hardheid < 50%
ScheuroverbruggingB 3.2 (-20 °C) (OS 11)
SlagvastheidKlasse I
Afscheursterkte≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
BrandklasseKlasse Efl
AntislipKlasse III


EN 1504-2
In de Europese norm EN 1504-2 "Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" zijn de eisen voor het beschermen van beton vastgelegd.
Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13
DIS-461-012769
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl s1-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen.
Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Bij verwerking van de materialen de Disbon verwerkingsvoorschriften in acht nemen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Parkeergarage Maliebaan Leiden

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.