caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/224910/063138_DISBON_Disbocret_502-25kg_NL.png

DisboCRET 502 Korrosionsschutz und Haftbrücke

Kunststofgemodificeerde, cementgebonden en roestwerende hechtlaag voor beton.

Toepassing

Roestwering voor wapeningstaal en als hechtlaag tussen beton en DisboCRET-reparatiemortel.

Eigenschappen

  • roestwerend en hechtlaag in één
  • eenvoudig aan te maken, uitsluitend water toevoegen
  • goed te verwerken
  • gunstige verwerkingstijd
  • korte wachttijd tussen de arbeidsgangen
  • toe te passen op een vochtige ondergrond
  • hecht zeer goed
  • bestand tegen vorst en wegenzout
  • in combinatie met DisboCRET 544, DisboCRET 545 en DisboCRET 548 als renovatiesysteem conform TL/TP BE-PCC van de ZTV-ING getest.

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

10 kg emmer en 25 kg zak

Opslag

Droog, minstens 9 maanden houdbaar en chromaatarm.

Schudgewicht (nat)

ca. 2.100 kg/m3

Hechttreksterkte

28 d > 1,5 N/mm2

Geschikte ondergronden

Ontroest betonijzer en beton. De scheursterkte van de ondergrond moet
gemiddeld 1,5 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet kleiner mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Vrijliggend betonijzer ontroesten conform DIN EN ISO 12944-4 (is ISO 8501-1), reinigingsgraad Sa 2½. Het ontroeste staal stof- en vetvrij maken.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Losse of murwe beton en gewapend beton dat roestbevorderende stoffen bevat (zoals chloride), evenals op het oppervlak aanwezig andere stoffen als ontkistingsmiddelen en verfresten, volgens een geschikte methode verwijderen.
Feinmörtel van het beton zodanig aanbrengen dat de hechtbrug en navolgende reparatiemortel aan de grove korrels kunnen hechten.
De kanten van de te repareren plaatsen afschuinen tot 45-60°.
Het oppervlak nat maken. De hechtlaag mag uitsluitend op een matvochtig oppervlak aangebracht worden.

Materiaalbereiding

In een schone kuip de benodigde hoeveelheid water gieten. Onder grondig roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) de juiste hoeveelheid mortel langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten mengen tot een klontervrije, homogene massa ontstaat.

Mengverhouding

Mengverhouding roestbescherming
Droge mortel
1 gew.deel 

25 kg zak
10 kg
Water
0,16 gew. delen
4,0 liter
1,6 liter
Mengverhouding hechtlaag
Droge mortel
1 gew.deel 
25 kg zak
10 kg Emmer
Water
0,18 gew. delen
4,5 liter
1,8 liter

Verwerkingsmethode

Roestbescherming
Om zeker te zijn van een roestwerende bescherming zijn minstens twee arbeidsgangen nodig. De eerste laag direct na het ontroesten aanbrengen met een kwast. Zorg voor een volledige bedekking van de vrijliggende wapening. De tweede roestwerende laag na 4 uur aanbrengen maar uiterlijk binnen 48 uur. De hechtbrug na ca. 24 uur aanbrengen.

Hechtlaag

Het materiaal met een borstel op het voorbehandelde oppervlak aanbrengen. Dit moet egaal, poriënvullend gebeuren. De reparatiemortel nat-in-nat aanbrengen. Indien de hechtlaag toch te veel is aangetrokken deze volledig laten drogen voordat een nieuwe hechtlaag aangebracht mag worden.

Laagdikte

Als roestwering minimaal 1,0 mm.

Verbruik

Roestbescherming
Droge mortel ca. 160 g/m per laag bij betonstaal met een doorsnede van 16 mm.

Hechtlaag

Droge mortel ca. 1,6-2,0 kg/m2.

Verwerkingstijd

Ca. 60 minuten bij 20 °C.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit product bevat < 1 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, 
D-64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-502-004157
EN 1504-7:2006
Materiaal als roestbescherming van wapeningsstaal
 EN 1504-7: ZA.1a
EN 1504-7
In de Europese norm EN 1504-7 "Producten en systemen voor het beschermen en repareren van beton en betonconstructies - deel 7 : roestbescherming van wapeningsstaal" zijn de procedures vastgelegd voor het beschermen van wapeningsstaal.

Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden