caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/219987/062339_DISBON_Disbocret_545-25kg_NL.png

DisboCRET 545 PCC II-Feinmörtel 6 - 40 mm

Met kunststofgemodificeerde en vezelversterkte reparatiemortel voor beton met een laagdikte van 5 tot 40 mm.

Toepassing

Kunststofgemodificeerde en cementgebonden mortel voor het uitvlakken, repareren, opnieuw profileren en verhogen van de dekking van de wapening van beton met een laagdikte van 6 tot 40 mm.

Eigenschappen

  • eenvoudig aan te maken en te verwerken
  • lage water/cementfactor
  • verminderd de indringen van CO2
  • corrosiewerend
  • bestand tegen vorst en dooizout
  • korrelgrootte 2 mm
  • laagdikte 6 tot 40 mm
  • voldoet aan mortelklasse M3 conform RiLi-SIB
  • voldoet aan de eisen EN 1504-3, statische- en niet statische reparatie

In combinatie met DisboCRET 502 getest conform TL/TP BE-PCC van ZTV-ING.

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

25 kg

Opslag

Droog bewaren. Maximaal 9 maanden houdbaar en chromaatarm.

Grootste korrel

2 mm

Schudgewicht (nat)

ca. 2.200 kg/m3

Schudgewichteigenschappen

(gemiddelde waarden na 28 dagen)
Schudgewicht: ca. 2.060 kg/m3
Drukvastheid: ca. 56 N/mm2
Buig-/treksterkte: ca. 9,7 N/mm2
Afscheursterkte: > 2,0 N/mm2
Statische E-Moduul: ca. 29.000 N/mm2

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Geschikte ondergronden zijn beton en gewapend beton.
De afscheursterkte van de ondergrond moet meer dan 1,5 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

DisboCRET 545 mag alleen worden aangebracht op oppervlakken die volgens voorschrift zijn voorbehandeld met DisboCRET 502.
DisboCret 545 moet worden aangebracht op de nog vochtige laag DisboCret 502.

De cementsteen mag geen corrosiebevorderende bestandelen (zoals chloride) bevatten. De zijkant van het reparatieoppervlak afschuinen, 45-60°. Het oppervlak vooraf bevochtigen. De mortel op een matvochtige ondergrond aanbrengen.

Materiaalbereiding

Een kuip met de juiste hoeveelheid water vullen. Onder voortdurend roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) DisboCret 545 langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten roeren tot een klontvrije mortel ontstaat.
Eventueel nog water toevoegen en nogmaals 2 minuten roeren.

Mengverhouding

PoedermortelWater
1 gewichtsdeel0,12 gewichtsdelen
25 kg zak3,0 liter

Verwerkingsmethode

DisboCRET 545 met een plekspaan nat-in-nat verdicht aanbrengen op de nog vochtige DisboCRET 502  Diepe reparaties op vertikale oppervlakken laagsgewijs vullen. 
DisboCRET 545 kan met geschikte spuitapparatuur worden aangebracht (zoals InoBeam F21, fa. Inotec).
Moet gespoten worden volgens TL/TP BE-SPCC de DisboCRET 548 toepassen.

Het snel uitdrogen door direct zonlicht, hoge temperaturen, wind etc. moet voorkomen worden.

Indien nodig een hulpbekisting gebruiken volgens voorschrift.

Laagdikte

Minimaal 6 mm en maximaal 40 mm. Diepe reparaties laagsgewijs vullen.

Verbruik

Ca. 2,0 kg/m2/mm droge mortel.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 60 minuten.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reiningen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat cement, kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, 
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-545-004146
EN 1504-3:2005
Betonreparatiemortel voor statische en niet statische reparaties
 EN 1504-3: ZA.1a
DrukvastheidKlasse R4
Chlooridionengehalte≤ 0,05%
Hechtkracht≥ 2,0 MPa
Zwel- en krimpgedrag≥ 2,0 MPa
CarbonatatieweerstandNPD
Elasticiteitsmoduul≥ 20 GPa
BrandgedragKlasse E
EN 1504-3
In de EN 1504-3 "Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonwerk - deel 3: statische en niet statisch reparaties" zijn de eisen vastgelegd voor betonreparatiemortels.

Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.