DisboCRET 734 Nivelliergrund

Met water te verdunnen, geconcentreerd voorstrijkmiddel onder Disbocret 735 Nivellierschicht.

Toepassing

Voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting en reguleren van de zuiging van de ondergrond onder DisboCRET 735 Nivellierschicht.

Eigenschappen

  • vermindert luchtblazen vanuit de ondergrond
  • verbetert de hechting
  • vermindert het snel onttrekken van het water uit de DisboCRET 735 Nivellierschicht naar de ondergrond
  • bind stof
  • hoog vaststofgehalte

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

20 liter

Kleur

Blauw

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan.
In goed gesloten, originele verpakking 2 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

1,0 g/cm3

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

De ondergrond dient minstens 28 dagen oud te zijn. Eventuele cementslijmhuid of ontkistingsmiddelen grondig verwijderen. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.

Vochtgehalte van de ondergrond:
Beton en cementdekvloer: max. 2 gew.%
Calciumsulfaatlagen: max. 0,5 gew.%
Calciumsulfaatlagen (met verwarming): max. 0,3 gew.%

Indien de vloer van onderuit niet waterdicht is (optrekkende vocht), dan moet na het aanbrengen van de DisboCRET 735 Nivellierschicht met een dampopen vloercoatsysteem verder gewerkt worden. Bij dampdichte vloercoatsystemen moet de ondergrond absoluut waterdicht zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen zodanig dat voldoende hechting kan worden verkregen. Reparaties uitvoeren met  DisboCRET-PCC-mortels.

Materiaalbereiding

DisboCRET 734 Nivelliergrund goed schudden en in de juiste verhouding (zie tabel) mengen in een schoon vat met koud en zuiver leidingwater.

Mengverhouding

ondergrond
DisboCRET 734
Nivelliergrund : water

Calciumsulfaat ondergronden

onverdund
Prefab-beton, zwak zuigend1 : 1
Ruw beton, cementdekvloer, normaat zuigend1 : 2
Cement-dekvloeren, sterk zuigend1 : 3

   Bij calciumsulfaatvloeren is tweemaal voorstrijken absoluut noodzakelijk.

Verwerkingsmethode

DisboCRET 734 Nivelliergrund met een vachtroller poriënvullend op de voorbehandelde ondergrond aanbrengen en vervolgens met een kwast of zachte bezem in de ondergrond wrijven (inwassen), waarbij plassen vermeden moeten worden.
Afhankelijk van de soort ondergrond de juiste wachttijd aanhouden voordat verder gewerkt kan worden.

Verbruik

Cement-dekvloeren: ca. 100 ml/m2 (onverdund)
Calciumsulfaatvloeren: ca. 250 ml/m2 (onverdund) in 2 arbeidsgangen.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.Het materiaalverbruik is afhankelijk van de verdunningsgraad, soort ondergrond en het gebruikte gereedschap. 

Let op!   Bij uitzonderlijk sterk zuigende, nieuwe of speciale ondergronden altijd een proefvlak opzetten. Bij calciumsulfaatvloeren altijd tweemaal voorstrijken.

Verwerkingsomstandigheden

Min. 5 °C en max. 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Wachttijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid bewerkbaar na ca. 12 uur.
DisboCRET 734 Nivelliergrund dient kleefvrij te zijn.

Bij anhydriet- en magnesietvloeren moet een wachttijd van minimaal 16 uur tussen de arbeidsgangen aangehouden worden.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie verooraken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit product bevat < 1 g/l. VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.