caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/224234/062935_DisboPOX_W_468_THIX_10kg_NL.png

DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung

Met water te verdunnen, antislip vloercoating op basis van epoxyhars voor industrie en bedrijfsvloeren.

Toepassing

Toe te passen op minerale vloeroppervlakken met een gemiddelde mechanische belasting, zoals productie- en opslagruimten met vorkheftruckverkeer, cash-and-carrybedrijven, gangen, looppaden.
Door de minimale emissie van schadelijke stoffen bijzonder goed geschikt voor toepassing in openbare ruimten in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen, etc.

Eigenschappen

  • verminderd uitglijden
  • waterdampdiffussieopen
  • structureert, werkt optisch egaliserend
  • minimale emissie
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-Epoxyhars, met water te verdunnen

Verpakking

10 kg kunststof-combi-verpakking, 
40 kg verpakking (basis: 33,6 kg kunststofhobbock, verharder: 6,4 kg metalen emmer)

Kleur

Kieselgrau, Steingrau
Speciale kleuren op aanvraag (informeer naar de levertijden)

Exclusieve kleuren uit de kleurenwaaier FloorColor plus-Kollektion zijn mogelijk.
Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Zijdeglanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In gesloten verpakking tenminste 1 jaar te bewaren. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

Gemiddeld ca. 36 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 15.000

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 50 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 110 s

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN 53 168 bij 20 °C
na 7 dagen
Natronloog, 10 %+
Ammonia, 25 % (Salmiak)+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing+
Ethanol, 40 %+
Testvloeistof 5
één- en meervoudige alcoholen
(tot max. 48 vol.% methanol)
Glycolether
+
Testvloeistof 4
alle koolwaterstoffen, alsmede benzolhoudende
producten tot max. 5 vol.% benzol
+
Kofie+
Benzine DIN 51 600+
Motorolie+
Verklaring tekens: + = bestand
Conform de testvoorschriften voor Gewässerschutz van het DIBt.

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden (zoals beton en cement- en anhydrietdekvloer en gietasfalt binnen)

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen. Is de vloer behandeld met een Curing-compount dan moet de vloer intensief mechanisch geschuurd worden. Vervolgens de hechting testen.

De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet
lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer: max. 4 gew.% (CM-methode)
Anhydriet: max. 1,0 Gew.-% (CM-Methode)

Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse GE 15 en mag onder de plaatselijk geldende
omstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.

Andere soorten van ondergronden door de technisch adviseur van DAW Nederland laten adviseren.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen,
frezen of diamantschuren.

Niet draagkrachtige, sterk vervuilde oppervlakken met bijv. oliën, vetten, rubber en andere stoffen
waarop geen hechting wordt verkregen, moeten grondig mechanisch worden voorbehandeld.
Olievlekken, rubberen strepen, chloride (dooizout) met een speciaal reinigingsmiddel goed
schoonmaken.

Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75 % zichtbaar zijn.

1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen. Harde 2K-verflagen reinigen, schuren, mat stralen of een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Er mogen geen restanten van vloerreinigingsmiddelen meer aanwezig zijn. Is de oude coating waterdampdoorlatend dan vooraf testen of het nieuwe, totale coatingsysteem voldoet.

Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC-Mörteln of met DisboXID 2K-EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten niet toepassen om onthechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Verharder toevoegen aan het basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren. Niet uit de geleverde verpakking werken.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder  (B) = 84 : 16 gew.delen.

Verwerkingsmethode

De afwerklaag met een gummirakel verdelen en met een structuurroller in kruislaag narollen.

Om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen zonder aanzetten voldoende personeel inzetten en altijd
nat-in-nat werken. Het narollen moet in een kruislaag worden uitgevoerd. Bij grote oppervlakken met meerdere mensen de coating aanbrengen en het oppervlak in vakken verdelen. Altijd materiaal van één charge gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijklaag
Op minerale ondergronden DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung aanbrengen. De voorstrijklaag met een borstel in de ondergrond borstelen.
Op gietasfalt een voorstrijklaag aanbrengen met DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung, 5–10 % met water verdund. Mechanisch voorbehandelde minerale ondergronden voorstrijken met DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung, 5–10 % met water verdund als voldoende draagkracht en zuiging aanwezig is. 

Egalisatielaag
Egale, lichtruwe ondergrond

DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung, 100 gew. %
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 20 gew. %
Egalisatielaag op de ondergrond gieten, met de spaan gelijkmatig verdelen en scherp op de korrel afschrapen. Grote oneffenheden in de ondergrond en spaanslagen kunnen zichtbaar blijven. Eventueel tussentijds schuren.

Niet-egale, ruwe ondergrond
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung, 100 gew. %
Water,  2 gew. %
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 20 gew. %
Egalisatielaag op de ondergrond gieten, met de spaan gelijkmatig verdelen en scherp op de korrel afschrapen.

Afwerklaag, antislip
DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung onverdund met een gummirakel (2 mm driehoeksvertanding) verdelen. De rakel omdraaien en het materiaal gelijkmatig verdelen. Met een moltopreen structuurroller (diameter gaten ca. 2 mm) in kruislaag narollen.

Afwerklaag, antislip
DisboPOX W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung, 100 gew.%
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 10 gew. %
Materiaal verwerken als boven omschreven.

Decoratieve afwerking
In de laatste laag DisboADD 8255 Farbchips strooien.

) Dit is een advies. De tandgrootte is afhankelijk van het type rakel en het gewenste eindresultaat. Hierbij spelen ook temperatuur, vulgradatie en oneffenheid in de ondergrond een belangrijke rol.

Verbruik

Grondlaag
DisboPOX W 443
ca. 200–250 g/m2
Egalisatielaag
licht ruwe ondergrond:
DisboPOX W 468 THIX
DisboADD 942


ca. 1,3 kg/mm/m2
ca. 260 g/mm/m2
Oneffen, ruwe ondergrond:
DisboPOX W 453
DisboADD 942

ca. 1.500 g/mm/m2
ca. 300 g/mm/m2
Toplaag, antislip
DisboPOX W 468 THIX

ca. 500–600 g/m2
Toplaag, antislip
DisboPOX W 468 THIX
DisboADD 942

ca. 500 g/m2ca.
50 g/m2
Decoratieve afwerking
Instrooien chips
DisboADD 8255

ca. 30 g/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Alternatief: DisboPOX W 468 THIX, 5–10 % met water verdund

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. De verwerkingstijd (potlife) is door verandering van de viscositeit zichtbaar.
Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen. Tijdens het uitharden voor voldoende afzuiging en aanvoer van frisse lucht zorgdragen. Door verdampen van het vocht uit het materiaal stijgt de luchtvochtigheid. Tocht vermijden.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen moet bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 48 uur bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak eerst opruwen. Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 16 uur te belopen en na 7 dagen mechanisch en chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met water of zeepwater reinigen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van DAW Coatings in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component A (basismateriaal) bevat epoxyhars - aminaddukt

Component B (verharder)
Bevat: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze met een gemiddeld moleculairgewicht ≤ 700, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-468-004831 
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de
eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van
kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op
de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.