caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/237399/064823_DisboPOX_475_8_2_NL.png

DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung (giet- of instrooilaag)

Emissie geMInimaliseerde 2K-epoxyhars vloercoating. Breed inzetbaar op vrijwel alle vloeroppervlakken.

Toepassing

Op minerale vloeren die normaal tot zwaar mechanisch worden belast zoals bijv. openbare ruimtes en kantines, gangen, opslagruimtes, winkels.

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. lounges.

Eigenschappen

  • minimale emissie, VOS-gehalte < 1 %
  • alkylfenolvrij
  • toepasbaar als gietcoating en instrooilaag
  • goed chemicaliënbestendig
  • getest voor toepassing in de levensmiddelenindustrie

Materiaalbasis

2K-Epoxyhars, total solid

Verpakking

10 kg, 30 kg

Kleur

10 kg verpakking:
RAL 7030 (steengrijs), RAL 7032 (kieselgrijs), RAL 7035 (lichtgrijs)

30 kg verpakking:
RAL 7016 (antraciet), RAL 7023 (betongrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 7032 (kieselgrijs), RAL 7035 (lichtgrijs), RAL 7037 (stofgrijs), RAL 7038 (agaatgrijs), RAL 7040 (venstergrijs), RAL 7042 (verkeersgrijs A), RAL 7043 (verkeersgrijs B)

Speciale kleuren op aanvraag. Informeer naar de levertijden.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog, vorstvrij.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

In gesloten verpakking bij 20 °C tenminste 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,55 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 66 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 39 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 85

Drukvastheid

ca. 100 N/mm2 (volgens DIN EN ISO 604, bij 20 % compressie)

Viscositeit

ca. 2.600 mPas

Geschikte ondergronden

Beton, cementdekvloeren en starre EP-vloercoatings.

De ondergrond moet egaal, vormvast, draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2. De ondergrond moet een constant vochtpercentage hebben. Voor beton en cementdevloeren is dit max. 4 gew.% (CM-methode).

Andere soorten ondergrond alleen behandelen na advies van DAW NEDERLAND B.V.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen bijvoorbeeld door kogelstralen, frezen of diamantschuren. Niet draagkrachtige lagen en verontreinigingen verwijderen. Poriën moeten open staan, de ondergrond moet een fijn-ruwe structuur hebben.

Materiaalbereiding

Component A (massa) doorroeren en component B (verharder) toevoegen. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene, egale massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in ander vat (omtoppen) en nogmaals grondig mengen (niet uit de originele verpakking verwerken).

Bij verwerking op oppervlakken met een helling resp. verticale oppervlakken kan aan het materiaal tot 3 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel toegevoegd worden.

Mengverhouding

Comp. A (massa) : comp. B (verharder) = 82 : 18 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing aanbrengen met een korte- tot middellangharige roller of een geschikte spaan met vertanding.

Opbouw van het systeem

Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium.
Ruwe ondergronden aanvullend egaliseren met een schraaplaag.
Raadpleeg het Technisch Informatieblad DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium.

Afwerking

Rolcoating
DisboPOX 475 E.MI PLUS  op de voorbehandelde ondergrond gieten, met een gladde of fijn vertande spaan (2 mm) verdelen en met een roller in kruislaag narollen. Afhankelijk van de belasting en gewenste laagdikte moeten er één of meerdere lagen aangebracht worden.

Gietcoating
DisboPOX 475 E.MI PLUS op de voorbehandelde ondergrond gieten en gelijkmatig met een vertande spaan verdelen. Bij een laagdikte > 1,5 mm kan aan het materiaal, na het overgieten, onder regelmatig roeren tot 50 gew.- % DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06–0,3 mm) toegevoegd worden.

Na een wachttijd van ca. 10 minuten de nog natte laag met een stekelroller ontluchten.

Extra afwerking (optioneel):
- DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm)
- DisboADD 955 Mattierungsmittel
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt + DisboADD 947 Glasperlen, fine


Instrooilaag

DisboPOX 475 E.MI PLUS op de voorbehandelde ondergrond gieten en gelijkmatig met een geschikte spaan verdelen. De nog natte laag met DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm) of DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7–1,2 mm) afzanden.

Na het uitharden van de ingestrooide gietcoating het overtollige zand verwijderen, de DisboPOX 475 E.MI PLUS op de ondergrong gieten, met een hard rubberen spaan verdelen en met een roller in een kruislaag narollen.

Verbruik


Grondlaag
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium

ca. 300 - 400 g/m2
Rolcoating
DisboPOX 475 E.MI PLUS

ca. 400 - 500 g/m2
Gietcoating
1 mm laagdikte  
DisboPOX 475 E.MI PLUS

2 mm laagdikte (met 50 % toevoeging zand): 
DisboPOX 475 E.MI PLUS
DisboADD 941 Quarzsandmischung

ca. 1,5 kg/m2


ca. 2,2 kg/m2
ca. 1,1 kg/m2
Instrooilaag
Coating
DisboPOX 475 E.MI PLUSmin. 0,8 kg/m2 
Afzanden
DisboADD 943 Quarzsandmischung of 
DisboADD 944 Quarzsandmischung
ca. 3–5 kg/m2
Afwerklaag
DisboPOX 475 E.MI PLUSca. 0,7 - 1,0 kg/m2
Bij een lage temperatuur, geringere laagdikte, het toepassen van een andere zandmix of een speciale kleur kan het noodzakelijk zijn om de hoeveelheid zand te verminderen.
 het verbruik is afhankelijk van de laagdikte. Door het afzanden wordt laagdikte in vergelijk met een niet afgezande laag met ca. 100 % verhoogt.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Let op: Het gelijktijdig verwerken van DisboPOX 475 producten en DisboXID 464 of DisboXID 421 op één object is niet aan te bevelen. Er kan onthechting of andere problemen ontstaan. Lagen, ouder dan 28 dagen, hebben dit probleem niet. Bij twijfel een tussenlaag aanbrengen met Disbon 481 (raadpleeg het technisch informatieblad 481).
Het toepassen van de DisboADD 948 Farbchips (2-4 mm) is niet aan te bevelen. Bij gebruik van DisboADD 8255 Farbchips (1-2 mm) in combinatie met een speciale kleur kan "uitzwemmen" van het pigment optreden.

Verwerkingstijd


Verwerkingstijd
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 60 minutenca. 45 minutenca. 20 minuten

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan max. 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Wachttijd tot te belopen/over te coaten
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 40 uurca. 16 uurca. 8 uur

Droogtijd

Droogtijd tot volledige mechanische- en chemische belasting
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 10 dagenca. 7 dagenca. 5 dagen

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met DisboADD 419 Reiniger/Verdünner für EP-Harze.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Bij het verwerken van de materialen als mede het schoonmaken van de coating de verwerkings- en reinigingsvoorschriften van Disbon raadplegen.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet. Op oppervlakken uit één stuk uitsluitend materiaal met het zelfde chargenummer toepassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component A (massa):
Bevat: Bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propan, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate, Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled.


Component B (verharder):
Bevat: Carbomonozyklische, alkylierte Gemische aus Poly-aza-Alkanen, hydriert, 1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reactieproduct met Glycidyltolylether, Benzylalkohol, 3-Aminopropyldiethylamin.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. < 35 g/l VOS.

CE-markeringce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19
DIS-475-016234
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl-
Afgifte corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtweerstand≤ AR1
Hechttreksterkte≥B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.