caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/237324/064822_Disbon_375_DisboPOX_SL_NL.png

DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufsbeschichtung (giet- of instrooilaag)

Self Levelling 2K-epoxyhars vloercoating voor giet- en rolapplicatie.
Vrijwel reukloos.


Toepassing

Op minerale vloeren die normaal tot zwaar mechanisch en chemisch worden belast zoals bijv. in de automobiel-, metaal- en electro-industrie.

Eigenschappen

  • vrijwel reukloos
  • toe te passen als giet- en als rolcoating
  • goede chemicaliënbestendigheid
  • toe te passen in combinatie met de drogingsversneller DisboADD 903
  • vrij van bestanddelen die 'besmetting' van verfspuitprocessen kunnen veroorzaken daardoor zeer geschikt voor toepassing in automobielindustrie en autoschadeherstel
  • getest voor toepassing in de levensmiddelenindustrie

Materiaalbasis

2K-Epoxyhars, total solid.

Verpakking

10 kg, 30 kg

Kleur

10 kg verpakking:
RAL 7030 (steengrijs), RAL 7032 (kieselgrijs), RAL 7035 (lichtgrijs)

30 kg verpakking:
RAL 7016 (antraciet), RAL 7023 (betongrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 7032 (kieselgrijs), RAL 7035 (lichtgrijs), RAL 7037 (stofgrijs), RAL 7038 (agaatgrijs), RAL 7040 (venstergrijs), RAL 7042 (verkeersgrijs A), RAL 7043 (verkeersgrijs B).

Speciale kleuren op aanvraag. Informeer naar de levertijden.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog, vorstvrij.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

In gesloten verpakking bij 20 °C tenminste 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,55 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 66 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 42 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 77

Drukvastheid

ca. 50 MPa (volgens DIN EN ISO 604, bij 20 % compressie)

Viscositeit

ca. 1.800 mPas

Buig-treksterkte

ca. 50 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton, cementdekvloeren en harde, starre EP-vloercoatings.

De ondergrond moet egaal, vormvast, draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
De ondergrond moet een constant vochtpercentage hebben. Voor beton en cementdekvloeren is dit max. 4 gew.% (CM-methode).

Andere soorten ondergrond alleen behandelen na advies van DAW NEDERLAND B.V.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen bijvoorbeeld door
kogelstralen, frezen of diamantschuren. Niet draagkrachtige lagen en verontreinigingen verwijderen. Poriën moeten open staan, de ondergrond moet een fijn-ruwe structuur hebben.

Materiaalbereiding

Component A (massa) doorroeren en component B (verharder) toevoegen. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene, egale massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in ander vat (omtoppen) en nogmaals grondig mengen (niet uit de originele verpakking verwerken).


Voor een snellere uitharding of snellere belasting van het oppervlak kan aan de verharder (B) DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze toegevoegd worden. Deze toevoeging kan echter leiden tot snellere vergeling van de coating. Wordt de toegestane hoeveelheid toevoeging overschreden dan kan de laag bros worden en tot carbamaatvorming leiden.


Bij verwerking op oppervlakken met een helling resp. verticale oppervlakken kan aan het materiaal tot 3 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel toegevoegd worden.

Mengverhouding

A (massa) : B (verharder) = 82 : 18 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing aanbrengen met een korte- tot middellangharige roller of een geschikte spaan met vertanding.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXID 2K-EP-Grundierung.
Ruwe ondergronden aanvullend egaliseren met een schraaplaag.
Raadpleeg hiervoor het betreffend technisch informatieblad (DisboXID 460, 461, 462, 420)

Eindafwerking

Rolcoating
DisboPOX 475 SL op de voorbehandelde ondergrond gieten, met een gladde of fijn vertande spaan (2 mm) verdelen en met een roller in kruislaag narollen. Afhankelijk van de belasting en gewenste laagdikte moeten er één of meerdere lagen aangebracht worden.

Gietcoating
DisboPOX 475 SL op de voorbehandelde ondergrond gieten en gelijkmatig met een rakel verdelen. Bij een laagdikte > 1,0 mm kan aan het materiaal, na het overgieten, onder regelmatig roeren tot 50 gew.-% DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06–0,3 mm) toegevoegd worden.
Na een wachttijd van ca. 10 minuten de nog natte laag met een stekelroller ontluchten.

Extra afwerking (optioneel):
- DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm) 
- DisboADD 955 Mattierungsmittel 
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt + DisboADD 947 Glasperlen, fine


Instrooilaag
DisboPOX 475 SL op de voorbehandelde ondergrond gieten en gelijkmatig met een rakel verdelen. De nog natte laag met DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm) of DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7–1,2 mm) afzanden.

Na het uitharden van de ingestrooide gietcoating het overtollige zand verwijderen, de DisboPOX 475 SL op de ondergrond gieten, met een gummirakel verdelen en met een roller in een kruislaag narollen.

Verbruik

Grondlaag
DisboXID 460/ 461/ 462/ 420
ca. 300 - 400 g/m2
Rolcoating
DisboPOX 475 SL
ca. 400 - 500 g/m2
Gietcoating 
1 mm laagdikte 
(max. 40 % zand toevoegen): 
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 Quarzsandmischung

2 mm laagdikte 
(bij toevoeging van 50% zand): 
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 Quarzsandmischung


ca. 1,1 - 1,5 kg/m2
ca. 0,5 kg/m2ca. 2,2 kg/m2
ca. 1,1 kg/m2
Instrooilaag
DisboPOX 475 SLmin. 0,8 kg/m2 
Afzanden
DisboADD 943 Quarzsandmischung of
DisboADD 944 Quarzsandmischung
ca. 3-5 kg/m2
Afwerklaag
DisboPOX 475 SLca. 0,7 - 1,0 kg/m2
is afhankelijk van de hoeveelheid zand
bij 50 % toevoeging zand: 2 kg/m2 DisboPOX 475 SL + 1 kg/m2 DisboADD 941  
het verbruik is afhankelijk van de laagdikte. Door het afzanden wordt laagdikte in vergelijk met een niet afgezande laag met ca. 100 % verhoogt. 

Bij een lage temperatuur, geringere laagdikte, het toepassen van een andere zandmix of een speciale kleur kan het noodzakelijk zijn om de hoeveelheid zand te verminderen.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Let op: Het gelijktijdig verwerken van DisboPOX 475 producten en DisboXID 464 of DisboXID 421 op één object is niet aan te bevelen. Er kan onthechting of andere problemen ontstaan. Lagen, ouder dan 28 dagen, hebben dit probleem niet. Bij twijfel een tussenlaag aanbrengen met Disbon 481 (raadpleeg het technisch informatieblad 481).

Verwerkingstijd

Verwerkingstijd
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 50 minutenca. 30 minutenca. 15 minuten
Bij toevoeging van de drogingsversneller is de verwerkingstijd korter.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan max. 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Wachttijd tot te belopen/over te coaten
Bij 10 °C Bij 20 °CBij 30 °C
ca. 45 uurca. 14 uurca. 10 uur

Wachttijd tot te belopen/over te coaten bij toepassing van 1 tot 2 verpakkingen DisboADD 903 á 0,5 liter op 30 kg
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 22/14 uurca. 6/4 uurniet aan te bevelen

Droogtijd

Droogtijd tot volledige mechanische- en chemische belasting
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 10 dagenca. 7 dagenca. 5 dagen
Door toevoeging van DisboADD 903 wordt de droogtijd korter.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met DisboADD 419 Reiniger/Verdünner für EP-Harze.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Bij het verwerken van de materialen als mede het schoonmaken van de coating de verwerkings- en reinigingsvoorschriften van Disbon raadplegen.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan
krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.
Op oppervlakken uit één stuk uitsluitend materiaal met het zelfde chargenummer toepassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component A (massa):
Bevat: Bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propan, Bisphenol-F-Epoxyhars MG <700, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate, Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell extract, Decarboxylated, Distilled.

Component B (verharder):
Bevat: Benzylalkohol, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, m-Phenylenbis(methylamin).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. < 130 g/l VOS.

CE-markering
ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

18

DIS-475-015669
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden