caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/241325/065729_Ohne_Name_NL..png

DisboPUR 374 2K-PU-Beschichtung (gietlaag)

Polyurethaan coating voor minerale vloeroppervlakken en koudasfalt. Uitsluitend binnen toe te passen.
Twee componenten (2-K).

Toepassing

Vloercoating voor minerale oppervlakken en koudasfalt - binnen - die hoog tot extreem mechanisch belast worden, bijvoorbeeld in productiewerkplaatsen met vorkheftrucks.

Eigenschappen

 • minimale emissie, vrijwel reukloos
 • getest op schadelijke stoffen
 • taaihard
 • mechanisch hoog te belasten
 • scheuroverbruggend
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing
binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-polyurethaanhars

Verpakking

30 kg metalen verpakking. Massa (A): 24,6 kg , verharder (B): 5,4 kg

Kleur

Steengrijs (ca. RAL 7030), Kieselgrijs (ca. RAL 7032), Lichtgrijs (ca. RAL 7035), Agaatgrijs (ca. RAL 7038).
Speciale kleuren op aanvraag (informeer naar de levertijden).

Exclusieve kleurcombinaties met kleuren uit de FloorColor-collectie is mogelijk.

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan
krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele, gesloten verpakking minimaal 9 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

 • scheuroverbruggend volgens DIN EN 1062-7:    ca. 750 µm (bei 1500 g/m2
                                                                               ca. 1.500 µm (bei 3000 g/m2)

Soortelijke massa

ca. 1,55 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 64 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

65 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 62

Elasticiteit bij breuk

ca. 40 % (bij 1,0 mm laagdikte)

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën volgens DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
na 7 dagen
Azijnzuur 5 %+ (V)
Zoutzuur 10 %+
Zwavelzuur ≤ 20 %+ (V)
Citroenzuur 10 %+ (V)
Ammoniak, 25 % (Salmiakg.)+
Calciumhydroxide+
Kaliloog 50 %+ (V)
Natronloog 50 %+ (V)
Melkzuur10 %+ (V)
Biodiesel+
Zwavelzuur 35 %+ (V)
Azijnzuur 20 %+ (V)
Gedestilleerd water+
Kookzoutoplossing, verzadigd+
Stook- en dieselolie+
Motorolie+
Trafo-koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, V = verkleuring

Geschikte ondergronden

Beton, cementdekvloeren en hardasfalt binnen.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 zijn.

Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.

De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet
lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode).

Is optrekkend vocht aanwezig dan moet een poriënvrije grondlaag worden aangebracht met DisboPOX 420 of DisboXID 462. De hechttreksterkte moet dan zijn >2,0 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.

Koudasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse IC 10 of IC 15 en mag onder de plaatselijk geldende
temperaturen en mechanische belasting niet vervormen.

Andere soorten ondergronden laten adviseren door een technisch medewerker van DAW Nederland.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.

Bij koudasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75% zichtbaar zijn.

Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Massa (comp. A) doorroeren en verharder (comp. B) aan de massa toevoegen. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren (nooit uit de geleverde verpakking werken).

Mengverhouding

Massa (comp. A) : verharder (comp. B) = 82 : 18 gew.-delen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing met een spaan of geschikte rakel (bijv. hardrubberen getande rakel).
Bij afgezande oppervlakken materiaal met de roller verwerken om het gewenste antislip te behouden.
Let op: Bij applicatie met een getande spaan geeft de grootte van de vertanding niet automatisch het
verbruik aan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
1. Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met Disboxid 462 EP-Siegel Neu. Ruwe
ondergronden altijd met een schraaplaag (voorstrijkmiddel en kwartszand) egaliseren.
Alternatieven, afhankelijk van de toepassing:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung 
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung, 
DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt
Raadpleeg de Technische Informatiebladen van deze producten.

2. Koudasfalt binnen met DisboPUR 374 met een gladde gummiwisser of rakel poriënvrij voorstrijken. Ruw asfalt egaliseren met een schraaplaag van:
DisboPUR 374: 1 gew.-deel,
Disbo­ADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm):  0,5 gew.-delen.

Afwerklagen

Gietcoating 
DisboPUR 374 op de grondlaag gieten en met een hardgummi-getande rakel gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ongeveer 10 minuten met een stekelroller ontluchten.

Gietmortel 
Na het onderling mengen en overgieten, aan de DisboPUR 374 onder voortdurend roeren 50 gew. % Disbo­ADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm) of DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06-0,3 mm) toevoegen. De op deze wijze verkregen gietmortel binnen de gestelde tijd op de grondlaag gieten en met een hardgummi-getande rakel gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ongeveer 10 minuten met een stekelroller ontluchten.
Let op: Bij toepassing van speciale kleuren moet de toevoeging van de hoeveelheid zand gecontroleerd worden. Het kan mogelijk zijn dat er minder zand als 50 gew.% toegevoegd kan worden.

Om een mat oppervlak te verkrijgen en een beter antislip kan ca. 20 g/m2 DisboADD 955 Mattierungsmittel met een trechterpistool in de nog natte laag gespoten worden.

Antislip gietmortel 
Na het onderling mengen en overgieten, aan de DisboPUR 374 onder voortdurend roeren 50 gew. % Disbo­ADD 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm) toevoegen. De op deze wijze verkregen gietmortel binnen de gestelde tijd op de grondlaag gieten en met een hardgummi-getande of gladde rakel gelijkmatig verdelen. De nog natte laag aansluitend vol afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm) of Disbo­ADD 944 Quarzsandmischung (0,7–1,2 mm).  Na drogen het overtollig, losliggend zand verwijderen. Vervolgens op de instrooilaag DisboPUR 374 gieten, deze met een hardgummi-rakel gelijkmatig verdelen en met een roller narollen.

Verbruik

Grondlaag
Minerale ondergondenraadpleeg betreffende TI
Gietasfalt binnen
Grondlaag
DisboPUR 374

ca. 500–1000 g/m2
Schraaplaag
DisboPUR 374
DisboADD 942
ca. 1,2 kg/mm/m2
ca. 0,6 kg/mm/m2

Gietcoating met een glad oppervlak
Ca. 1 mm laagdikte (ca. 3 mm getande spaan)
DisboPUR 374ca. 1,5 kg/m2
Ca. 1,5 mm laagdikte (4 mm getande spaan)
DisboPUR 374ca. 2,3 kg/m2
Gietmortel met een glad oppervlak
ca. 1,5 mm laagdikte (3 mm getande spaan)
DisboPUR 374
DisboADD 942
ca. 1,8 kg/m2
ca. 0,9 kg/m2
ca. 2 mm laagdikte (5 mm getande spaan)
DisboPUR 374
DisboADD 942
ca. 2,4 kg/m2
ca. 1,2 kg/m2
ca. 3 mm laagdikte (7 mm getande spaan)
DisboPUR 374
DisboADD 942
ca. 3,6 kg/m2
ca. 1,8 kg/m2
Antislip gietmortel
Instrooilaag
DisboPUR 374ca. 2,4 kg/m2
DisboADD 942ca. 1,2 kg/m2
Afzanden
DisboADD 943
of
DisboADD 944
ca. 4,0–4,5 kg/m2
Antislip afwerking
DisboPUR 374ca. 0,7-0,9 kg/m2

De verbruiken zijn een aanbeveling. De grootte van de vertanding hangt af van de mate van slijtage van de rakel, de temperatuur, de hoeveelheid toegevoegd zand en toestand van de ondergrond. Het verbruik van de toplaag op een ingestrooide ondergrond kan variëren door temperatuur, wijze van applicatie, type gereedschap en soort van ingestrooid materiaal.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 25 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking
Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve
luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen moet bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 24 uur bedragen. Bij een
langere wachttijd het oppervlak eerst opruwen als deze niet wordt ingestrooid.
Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 16 uur te belopen, na ca. 3 dagen mechanisch te belasten en na ca. 7 dagen volledig uitgehard.
Bij lager temperaturen is de droogtijd beduidend langer. Tijdens het uitharden (ca. 16 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik of bij een langere werkonderbreking met DisboADD 499 Verdünner/Reiniger.

Certificaat

 • antislip R9 volgens 12 8910 - S / 18 (MPI Adendorf)
 • antislip R10 volgens 12 8840 - S / 18 (MPI Adendorf)
 • antislip R11 V4 volgens 12 8841 - S / 18 (MPI Adendorf)


Andere testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Bij het verwerken van de materialen de noodzakelijk veiligheidsmaatregelen treffen. De algemene
verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van DAW Coatings in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Massa (A): geen bijzonderheden.

Verharder (B) bevat: 4,4'-Difenylmethandiisocyanaat, Isomere, Homologe en menging, 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanaat, o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat, 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanaat.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/j) is max. 500 g/l.
Dit product bevat max. <10 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

18
DIS-374-015734
EN 13813: 2002 
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Cfl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragCfl-s1
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtweerstand≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.


Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.