caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/219962/062332_DISBON_DisboXid_467_NL.png

DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht

Gepigmenteerde epoxyvloercoating met siliciumcarbid als antislip.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Anti-slip vloercoating voor minerale oppervlakken met een gemiddelde tot zware mechanische belasting zonder instrooien van kwartszand.
Toe te passen in de industrie, bedrijven, parkeergarages (max. 2 ton asgewicht) etc. Door de minimale emissie bijzonder goed geschikt in openbare ruimten.
In combinatie met DisboPOX W 471 AS-2K-EP-Leichtschicht:
Geschikt in ruimten met explosie gevaar en waar statische electriciteit afgevoerd moet worden zoals laboratoria, computercentra, vliegtuighallen etc. 
Geschikt in ruimten met gevaar voor statische oplading waar explosiegevaarlijke stoffen zijn opgeslagen.
Voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 61 340-4-5 (Walking-Test).

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • getest op schadelijke stoffen
  • antislip in een bewerking uit te voeren zonder instrooien
  • zeer goed slijtvast, antislip bij een laag materiaalverbruik
  • mechanisch hoog te belasten
  • zeer goed bestand tegen chemicaliën
  • duurzaam en geleidend volgens DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-1 en
    DIN EN 61340-4-5 (systeemweerstand mens-schoen-vloer en walking-test)
  • constant en controleerbaar materiaalverbruik

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen
in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. openbare ruimten als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-epoxyhars met fijne toeslagstoffen, total solid.

Verpakking

15 kg metalen-combi-verpakking, 
25 kg verpakking (massa 16,7 kg hobbock en verharder 8,3 kg metalen emmer)

Kleur

Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau. (ca. RAL 7032 en Lichtgrau (ca. RAL 7035).
Speciale kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

Exclusieve kleuren uit de kleurenwaaier FloorColor-Kollektion zijn mogelijk.
Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Bij toepassen van speciale kleuren moet vooraf een proefvlak worden gemaakt omdat de vulstoffen, met name bij heldere kleuren, de kleur kunnen beïnvloeden.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, maar droog.
In ongeopende, originele verpakking bij 20°C minimaal 2 jaar houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

  • aardegeleidingsweerstand ≤ 106 Ohm conform DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 1081
  • looptest conform EN 61340-4-5, ontlading < 100 V

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Drogelaagdikte

Op basis van een ruwe structuur:
gemiddeld ca. 250 µm
op de grootste korrel ca. 600 µm

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

niet te meten

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
Azijnzuur 5 %+ (V)
Melkzuur 10 %+/-
Fosforzuur 50 %+/-
Salpeterzuur 5 %+ (V)
Zoutzuur 30 - 32 %+ (V)
Zwavelzuur 35 %+ (V)
Citroenzuur 10 %+
Ammonia 25 % (salmiak)+
Waterstofperoxide 30 %+/-
Kaliloog 50 %+
Natronloog 50 %+
Ethanol+
Xyleen+ (V)
Autobrandstof (Super en Normal)+ (V)
Biodiesel+
Motorolie+
Skydrol (hydraulische vloeistof)+/-
Trafo-koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = 7 dagen bestand, +/- = 1 dag bestand, (V) = verkleuring

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm2 zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.

De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet
lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode)

Is optrekkend vocht aanwezig dan moet een poriënvrije grondlaag worden aangebracht met DisboXID 420 of DisboXID 462. De hechttreksterkte moet dan zijn >2,0 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.

Andere soorten ondergronden laten adviseren door een technisch medewerker van DAW Nederland.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisbocCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Beide componenten vooraf doorroeren. Comp. B (verharder) toevoegen aan comp. A (massa) en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogeen mengsel ontstaat. Overgieten in een schone emmer en nogmaals grondig doorroeren. Niet uit geleverde verpakking verwerken. Bij langere staantijd het materiaal af en toe omroeren.

Mengverhouding

Comp. A (massa) : comp.B (verharder) = 2 : 1 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met een spaan en oplosmiddelbestendige structuurroller.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXID 420. Het materiaal met een rubberen wisser goed verdelen en met een roller in een kruislaag narollen.
Verbruik:
DisboXID 420 ca. 300-400 g/m2

Schraaplaag (optioneel)
Ruwe, ongelijkmatige ondergronden egaliseren met een egalisatiemortel.
Verbruich:
DisboXID 420 ca. 660 g/m2/mm
DisboADD 942 ca. 1.000 g/m2/mm

Alternatieven, afhankelijk van de toepassing:
- DisboXID 460
- DisboXID 461
- DisboXID 462
Zie Technische Informatiebladen.
Op de voorstrijklaag met DisboXID 420 moet binnen 24 uur de afwerklaag aangebracht worden en mag niet worden ingestrooid. Raadpleeg het betreffende Technisch Informatieblad. Bij lichte of slecht dekkende kleuren kan de grond- of spachtellaag in dezelfde kleur worden uitgevoerd.

Antistatischeafwerking
Op de uitgeharde grondlaag of egalisatielaag DisboADD 973 Kupferband (lengte ca. 50 cm) - rondom (zie afbeelding) - met max. 20 m afstand op vloer plakken. Er moeten minimaal 2 aardaansluitingen worden aangebracht. Gebruik hiervoor de DisboADD 975 Leitset.

Oppervlakken met voegen moeten separaat geaard worden. Bij grote oppervlakken uit één stuk moet een maximale afstand van <20 m voor het aanbrengen van het koperband worden aangehouden. Het koperband met een vochtige doek met DisboADD 419 Verdünner reinigen. Het koperband na het aanbrengen van de eindlaag door een erkend bedrijf laten aansluiten op de aarding.

Aanbrengen aarding:

Bild 2 (003250.jpg)

1. DisboADD 973 Kupferband
2. Koperdraad 4 mm2 voor aansluiting op aarde (ringleiding)

Geleidende tussenlaag:
Op de grondlaag een geleidende tussenlaag aanbrengen met de roller met DisboPOX W 471 AS-2K-EP-leichtschicht of DisboPOX W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht. Na uitharden van de geleidende tussenlaag en voor het aanbrengen van de eindlaag de geleiding testen. De aardegeleidingsweerstand mag niet boven 5 x 104 Ohm liggen. De afstand tussen de meetelectrode en de aardeaansluiting moet tussen de 8 en 10 m liggen. Is de weerstand te hoog dan moeten extra aardeaansluitingen worden aangebracht.
Verbruik:
DisboXID 471 AS-2K-EP-leichtschicht ca. 100 g/m2 of
DisboPOX W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht ca. 120 g/m2

Let op: Tijdens het drogen en uitharden voor voldoende afzuiging en frisse lucht zorgen. Na de tussenlaag moet een afwerklaag volgen. Bij reparaties of anderszins  moet altijd een geleidende tussenlaag worden aangebracht met DisboPOX W 471 of DisboPOX W 5022 met aansluitend aarding.

Afwerklaag (R10)

DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht met een roestvrijstalen spaan dun opbrengen op de grondlaag/egalisatielaag of in systeem op de DisboPOX W 471 of DisboPOX W 5022 en strak over de korrel afstrijken. Aansluitend met een grove moltopreenroller (ca. 2mm) kruislings narollen. De verse laag kan met spijkerschoenen belopen worden. De roller van tijd tot tijd op een neutrale ondergrond droogrollen. Bij grotere oppervlakken (100 m2) de roller tussentijds vernieuwen.
Verbruik:
 DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht ca. 600-700 g/m2

Afwerklaag (R11)
Om antislipklasse R11 te bereiken de natte laag voor het narollen met ca. 80 g/m2 siliciumbarbid 0,5-1,0 mm afzanden (machinaal) en afwerken als boven omschreven.
Verbruik:
DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht ca. 600-700 g/m2
Siliciumcarbid 0,5-1,0 mm ca. 80 g/m2

Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.
Bij applicatie met de roller en bij structuurlagen blijft een rolstructuur zichtbaar.


Verbruik

Grondlaagca. 300-400 g/m2
Egalisatielaag (optioneel)
DisboXID 420
DisboADD 942

ca. 660 g/m2/mm
ca. 1.000 g/m2/mm
Geleidende laag (in systeem)
DisboPOX W 471 
DisboPOX W 5022

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
Afwerklaag R 10
DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht

ca. 600 g/m2
Afwerklaag R 11
DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht
Siliciumcarbid 0,5-1,0 mm

ca. 600 g/m2
ca. 80 g/m2

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 40 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lageren verlengen de verwerkingstijd.


Let op: Om aanzetten en ongelijkmatigheden te voorkomen moet al het materiaal uit de originele verpakking verwerkt worden.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de grondlaag DisboXID 420 en de daarop volgende laag moet minimaal 12 uur en maximaal 24 uur zijn. Tussen de DisboPOX W 471 of DisboPOX W 5022 en de afwerklaag minimaal 16 uur en maximaal 2 dagen. Hoger temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 1 dag te belopen en na 7 dagen mechanisch en chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen (zie tabel).
ProduktReinigingsmiddel
DisboXID 420
DisboXID 467
DisboADD 419 Verdünner
DisboPOX W 471
DisboPOX W 5022
Water of warm zeepwater

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component A (massa):
Bevat Bisfenol-A-epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculenewicht ≤ 700, Bisfenol-F-Epoxyhars MG <700, 1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan, Oxiran, Mono[(C13-15-alkyloxy)methyl]derivaat.

Component B (verharder):
Bevat fenol, methylstyroliseerd, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m-fenyleenbis(methylamine), fenol, styroliseerd.

Voor actuele meer informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-467-001258
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Bfl-S1-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragBfl-S1
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking.
De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.