caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/224782/063120_DisboXID_476_8_8_1_2_NL.png

DisboXID 476 2K-EP-Beschichtung

Chemisch zwaar te belasten epoxyhars-rolcoating
voor vloeren en wanden. Twee componenten (2K).

Toepassing

Afwerklaag voor mechanisch en chemisch zwaar te belasten minerale en metalen
oppervlakken voor toepassing binnen en buiten, zoals: industrievloeren met vorkheftruckverkeer; als
beschermende coating op constructie-elementen in agressieve industriële omgevingen (galvanische
industrie, batterijruimten, etc.) en in waterzuiveringsinstallaties.

Eigenschappen

 • zeer goed bestand tegen bepaalde chemicaliën
 • bestand tegen mechanische belasting
 • nat te belasten tot 40 °C
 • met water te belasten

Materiaalbasis

2K-Epoxidharz, total solid conform de  Duitse Bouwchemie

Verpakking

 • 10 kg metalen combi-verpakking
 • 30 kg (massa: 26,4 kg en verharder 3,6 kg)

Kleur

 • 10 kg verpakking:
  ca. RAL 7032 en ca. RAL 7023
 • 30 kg verpakking:
  ca. RAL 7032
Speciale kleuren op aanvraag.

Speciale kleuren naar kleuren uit de Disbon kleurenwaaier kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

Kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende
chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de
functie van de coating niet. Slepen met voorwerpen over de vloer kunnen krassen veroorzaken. De functionaliteit van de coating wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel en droog. In gesloten verpakking bij 20 °C twee jaar houdbaar. Bij opslag onder lagere
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 60 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 107 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 75

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij ca. 20 °C
Testgroep 1+ 7 dagen
Testgroep 3+ 7 dagen
Testgroep 4+/- 72 uur
Testgroep 5a+ (V) 7 dagen
Testgroep 7b+ 7 dagen
Testgroep 9+ 7 dagen
Testgroep 10+ (V) 7 dagen
Salpeterzuur 20 %+/- (V) 72 uur
Zoutzuur 30 - 32 %+ (V) 7 dagen
Zwavelzuur 35 %+ (V) 7 dagen
Melkzuur 45 %+ (V) 7 dagen
Ammoniak 25 %+ 7 dagen
Natronloog 50 %+ 7 dagen
Waterstofperoxide 30 %+/- (V) 72 uur
Natriumhypochloride 13 %+ (V) 7 dagen
Skydrol (hydraulische vloeistof)+ 7 dagen
Remvloeistof+ (V) 7 dagen
Glycerine+ 7 dagen
Verklaring van de tekens:
+ = bestand, V = verkleuring, +/- = beperkt bestand
) = voldoet aan de bouw- en testeisen voor bodembescherming DIBt.
Bij vloeistoffen met gevaarklasse AI; AII en B van VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten) is een geleidende (anti-staische) vloerafwerking noodzakelijk.

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, metalen oppervlakken en gietasfalt, binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen
zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De ondergrond moet een drukvastheid van > 25 N/mm2 en gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.

Gemiddeld vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode)

Indien optrekkend vocht aanwezig is moet voorgestreken worden (poriënvrij) met DisboXID 420 of DisboXID 462. De gemiddelde treksterkte moet dan tenminste 2,0 N/mm2 zijn waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,5 N/mm2 mag zijn.

Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse IC 10 of IC 15 en mag onder de heersende temperaturen en mechanische belasting niet vervormen.

Bij andere soorten van ondergronden advies vragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale ondergronden en gietasfalt, binnen
De cementhoudende ondergronden met geschikte middelen voorbehandelen, bijvoorbeeld door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen. 
Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75 % zichtbaar zijn. 
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen. Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties uitvoeren met een DisboCRET-PCC- of DisboXID EP-Mortel.

Metalen oppervlakken

Ontdoen van roest, walshuid en andere stoffen die de hechting beïnvloeden door middel van stralen (SA 2½) conform EN ISO 12944-4 of ISO 8501-1. Direct daarna een eerste laag aanbrengen met DisboXID 476.

Aanvullende informatie
Bij de verwerking van dit product de "Algemene verwerkingsvoorschriften” in acht nemen.

Materiaalbereiding

Eerst basismateriaal (A) doorroeren en daarna de verharder (B) toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone bus en nogmaals kort roeren tot een egale kleur is verkregen. Materiaal niet verwerken uit geleverde verpakking.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 88 : 12 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

DisboXID 476 aanbrengen met een kort- tot middellangharige 2K-roller.
Het materiaal is thixotroop en kan in dikke lagen worden opgebracht. Indien nodig eerst het materiaal verdelen met een getande spaan.

Opbouw van het verfsysteem

1. Grondlaag
Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXID 462.
Op een ruwe ondergrond een egalisatielaag, gemengd met kwarts, aanbrengen.
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan ook worden voorgestreken met:
DisboXID 420
DisboXID 460
DisboXID 461
Zie betreffende Technisch Informatiebladen.
Asfalt, binnen, hoeft niet speciaal voorgestreken te worden. Ruw en/of gestraald asfalt egaliseren met
DisboXID 476 waaraan toegevoegd 20 gew.% DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 - 0,4 mm).

2. Afwerking voor een gemiddelde mechanische belasting (glad)

Na minimaal 6 uur, echter binnen 24 uur de eerste afwerklaag met DisboXID 476 aanbrengen. De tweede laag moet eveneens binnen 24 uur volgen.

3. Afwerking voor een gemiddelde mechanische belasting (antislip)
De onder 2. genoemde bewerking uitvoeren, echter in de eerste, nog natte laag DisboXID een overmaat aan DisboADD 943, DisboADD 944 of Granitsplitt 0,5-1,0 mm strooien. Niet gehecht zand na 1 dag opzuigen. De DisboXID 476 op de vloer gieten en met een rubberen wisser verdelen. Vervolgens in een kruislaag narollen.

Afwerking voor een hoge mechanische belasting (uitsluitend bij minerale ondergronden)

De afgezande voorstrijklaag met een gietmortel als volgt behandelen:
DisboXID 464, 100 gew.-%
DisboADD 942, 50 gew.-%
met een hardrubberen en getande rakel gelijkmatig verdelen. Na ca. 10 minuten de mortel met een stekelrol ontluchten (raadpleeg het technisch informatieblad TI 464). Daarna de vloer behandelen met DisboXID 476 als omschreven bij  punt 2 of 3.

Afwerking voor extreme mechanische belasting (uitsluitend bij minerale ondergronden)
Een mortel samenstellen met:
DisboXID 462, 1 gew.-delen
DisboADD 946, 10 gew.-delen
Het bindmiddel in 2,5 kg verpakking is afgestemd op 25 kg verpakking mortelkwarts.
De mortelkwarts in een tegenstroommenger gieten en het apparaat aanzetten. Het gemengde bindmiddel toevoegen en gedurende 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de voorstrijklaag of op de reeds hard geworden, ingestrooide voorstrijklaag aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststoffen of roestvrijstalen spaan gladstrijken.

Raadpleeg het technisch informatieblad TI DisboXID 462. Daarna de vloer gladstrijken met DisboXID 476 waaran toegevoegd 1–2 gew.-% DisboADD 952 Stellmittel.
Een tweede laag wordt aangebracht met de roller. Voor een antislip de tweede laag met DisboADD 943 afzanden. Vervolgens een afwerklaag aanbrengen met DisboXID 476.

Verbruik

Rolcoating
Glad oppervlakca. 500 g/m2 per laag
Antislip1e laag ca. 500 g/m2
Afzanden: ca. 3 kg/m2
DisboADD 943 of
DisboADD 944 of
Granitsplitt 0,5-1,0 mm
2e laag ca. 600–800 g/m2
Schraaplaag (asfalt)
DisboXID 476
DisboADD 942
ca. 1.400 g/mm/m2
ca. 280 g/mm/m2

Het verbruik van de afwerklaag op een afgezande ondergrond kan variëren door temperatuursinvloeden, wijze van applicatie, soort gereedschap alsmede de verschil in soorten zand.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
De vermelde verbruiken zijn laboratoriumwaarden, zonder materiaalverlies etc.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 35 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 12 uur en maximaal 24 uur bedragen.
Bij een langere wachttijd moet de coating die niet is afgezand worden geschuurd. Hogere temperaturen verkorte en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur te belopen en na ca. 7 dagen volledig uitgehard en mechanisch te belasten.

Bij lagere temperaturen een langere droogtijd aanhouden. Tijdens het uitharden (ca. 12 uur bij 20 °C) de coating tegen vocht beschermen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met DisboADD 419 Verdünner.

Certificaat

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Tips voor het schoonmaken:
Geschikt voor het schoonmaken van de verflaag zijn vrijwel alle, met water te verdunnen, huishoudelijke reinigingsmiddelen die niet gekleurd zijn. Gebruik een zachte en schone microvezeldoek.
 
Vooraf, op een onzichtbare plaats, de werking en verdraagzaamheid van het reinigingsmiddel testen. De aangegeven mengverhouding aanhouden. Geen schuurmiddel gebruiken. Afhankelijk van kleur en intensiviteit van het schoonmaken kan een licht poederen ontstaan.
Het intensief reinigen mag pas na minimaal 14 dagen drogen van de verflaag plaatsvinden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A)
Bevat: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze met een gemiddeld moleculairgewicht ≤ 700, Phenol, methylstyrolisiert, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, Poly(oxy-1,4-butanediyl), .
alpha.-(oxiranylmethyl)-.omega.-(oxiranylmethoxy)-.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verharder (B)
m-Phenylenbis(methylamin), Benzylalkohol, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l. Dit product bevat max. 45 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 
14

DIS-476-013444 EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Parkeergarage Terminal Noord Den Haag