caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/225646/063191_385_060402_Disbon_385_21,6kg_8,4kg_Gebinde_NL.png

Disbon 385 PU-PremiumSchicht

Gepigmenteerde, oplosmiddelvrije en elastische 2K-Polyurethaan-coating voor binnen. Vergeelt niet, dempt loopgeluiden.

Toepassing

Geschikt op minerale en koudasfalt vloeroppervlakken die gemiddeldd tot hoog mechanisch belast worden zoals in publieke ruimten, ziekenhuizen, kinderspeelplaatsen, scholen etc. en oppervlakken die bereden worden met luchtbanden.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • bestand tegen UV-licht
  • vergeelt niet
  • goed bestand tegen bepaalde chemicaliën
  • elastisch
  • dempt geluid bij belopen
  • overbrugd statische scheuren

Materiaalbasis

2K-polyurethaan, oplosmiddelvrij conform Deutscher Bauchemie.

Verpakking

30 kg, basis (A): 21,6 kg metalen blik, verharder (B): 8,4 kg metalen blik

Kleur

ca. RAL 7035 Lichtgrau

Speciale kleuren op aanvraag.
Informeer bij het bestellen van speciale kleuren ook naar de leveringstijden.

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.). Slepen met voorwerpen over de vloer kunnen krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel , droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 9 maanden houdbaar bij 20 °C.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

  • scheuroverbruggend conform DIN EN 1062, deel 7: ca. 1 mm (bij een verbruik van 2,5 kg/m2)

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 70 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

46 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 35

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
na 7 dagen
Testgroep 5b: één- en meervoudige alcoholen (niet methanol), glycolether+ / -
Testgroep 9: waterhoudende organische zuren (carbonzuur) tot 10 % als mede zouten (in water oplosbaar)+ (V)
Testgroep 10: minerale zuren tot 20 % alsmede zouten, in water oplosbaar (pH <6), niet fluorwaterstofzuur en oxyderend werkende zuren en zouten+ (V)
Testgroep 11: anorganische logen en alkalisch hydroliserende, anorganische zouten in water oplosbaar (pH < 8), niet amoniakoplossingen en  oxyderend werkende oplossingen van zouten (bijv. hypochloriet)+
Ethanol 50 %+ / -
Amoniak 25 %+ (V)
Natronloog 50 %+
Natronloog 50 %+ (V)
Citroenzuur 10 %+
Gedemineraliseerd water+
Koffie+ (V)
Cola+ (V)
Rode wijn+ (V)
Verklaring van de tekens: + = bestand, +/- = beperkt bestand, V = verkleuring

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden en koudasfalt binnen.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen
zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 bedragen.

De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2. Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn. Het vochtgehalte in een cementgebonden en betonnen ondergrond mag niet meer bedragen dan 4 gew.%.

Is eventueel optrekkend vocht aanwezig dan moet altijd een grondlaag met DisboXID 420 of DisboXID 462 worden aangebracht. In dit geval moet de treksterkte tenminste 2,0 N/mm2 zijn, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2
Koudasfalt moet een hardheid hebben van < IC 15 en mag door de omgevingstemperatuur en bij mechanische belasting niet vervormen.
Bij andere soorten ondergrond en/of omstandigheden altijd een advies aanvragen bij DAW Nederland.

De ondergrond moet vlak zijn en mag niet meer neiging hebben dan 1%, dit om voldoende laagdikte te kunnen aanbrengen.

Voorbereiding van de ondergrond

De cementhoudende ondergrond naar de gestelde eisen stofarm kogelstralen. Schuren mag uitsluitend bij kleine oppervlakken (randen). Diamantschuren alleen toepassen als een oude, slecht hechtende coatings verwijderd moet worden.
Oude, starre en goed hechtende 2K-afwerkingen reinigen, opruwen of matstralen. Goed hechtende, harde 2K-verflagen reinigen, opruwen zodanig dat er geen restvuil, vloerwas e.d. meer aanwezig is.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mortel.
Siliconenhoudende producten mogen voor- en tijdens de applicatie niet toegepast worden, omdat anders hechtingsproblemen kunnen ontstaan.

Gereedmaken van het materiaal

Eerst de basismateriaal (A) doorroeren en daarna de verharder (B) toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone bus en nogmaals kort roeren tot een egale kleur is verkregen (niet verwerken vanuit de geleverde verpakking).

Afhankelijk van de toepassing kan DisboPUR 385 met max. 2 gew.% DisboADD 913 Stellmittel gemengd worden. Bij een niveauverschil tot 2 % is een toevoeging van ca. 0,5 % veelal voldoende. De vloei en oppervlaktestructuur wordt door toevoegen van het stellmittel beïnvloed.
Let op: Disbon 385 PU-PremiumSchicht uitsluitend met DisboADD 913 Stellmittel thixotroperen, andere verdikkingsmiddelen kunnen het uitharden nadelig beïnvloeden.

Mengverhouding

Basismateriaal (A): verharder (B) = 72 : 28 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Materiaal met een geschikte rakel aanbrengen (bijv. hardrubberen-getande rakel).
Let op! : bij de applicatie met een getande rakel geeft de gekozen grootte van vertanding niet automatisch de voorgeschreven verbruikswaarde.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
1. Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met DisboXIX 420.
Gemengd materiaal op de vloer gieten en met een rubberen wisser gelijkmatig en poriënvullend verdelen. Om glanzende plekken te voorkomen het materiaal met een 2K-roller in een kruislaag narollen. Bij sterkzuigende ondergronden (materiaal dringt direct in de ondergrond waardoor er geen gesloten laag ontstaat) is een tweede grondlaag noodzakelijk om de poriën voldoende te vullen.

2. Koudasfaltvloeren binnen de DisboPUR 385 met een gladde hardrubberen wisser of rakel poriënvullend voorstrijken. Is de ondergrond ruw of heeft deze grove poriën dan een schraaplaag aanbrengen met een mengsel van:
DisboPUR 385: 1 gew.-deel  
DisboADD 942: 0,5 gew.-deel. 

Schraaplaag
Op een ruwe ondergronde van meer dan 1,0 mm (vastgesteld met de zandmeter) is een schraaplaag noodzakelijk.
Schraaplaag samenstellen met:
DisboXID 420:1,0 gew.-deel
DisboADD 942: 0,75 gew.-delen
DisboADD 943: 075 gew. delen
Het materiaal op de gegronde ondergrond gieten en met een spaan scherp over het oppervlak afschrapen.

zandmeter om oneffenheden te meten conform de richtlijn deel 3 van de Deutschen Ausschusses für Stahlbeton

Egalisatielaag
Om een egaal oppervlak te verkrijgen in een egalisatoelaag absoluut noodzakelijk. Het gemengde materiaal op de voorgestreken ondergrond gieten en met een hardrubberen-getande rakel (driehoeksvertanding 4 mm) gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ca. 10 minuten met een stekelrol kruislings ontluchten.
Verbruik:
DisboXID 420: ca. 800 g/m2
DisboXID 942: ca. 800 g/m2
Let op: de egalisatielaag NIET afzanden!

Afwerklaag
Gietcoating met een glad oppervlak
DisboPUR 385 op de egalisatielaag binnen de gestelde tijd gieten en met een hardrubberen, getande rakel gelijkmatig verdelen. Indien de maximum wachttijd van de grondlaag of schraaplaag voorbij is dan moet deze opgeruwd worden. Let op dat de kale ondergrond niet zichtbaar wordt (eventueel opnieuw de grondlaag aanbrenegen). Na een wachttijd van ca. 10 minuten de nog natte gietcoating met een stekelrol kruislings ontluchten.

Decoratieve afwerking
Voor een decoratieve afwerking in de nog natte laag DisboADD 948 Farbchips strooien en na drogen afwerken met DisboPUR W 458l, zonodig vermengd met 3 gew.% DisboADD 947 Slidestop voor een antislipafwerking.
Als alternatief kunnen ook de DisboADD 8255 Farbchips worden toegepast. Een extra toplaag is dan niet noodzakelijk.
DisboPUR W 458 niet toepassen op vloeren met rijdende bureaustoelen. In voorkomende gevallen beschermende, tranparante matten gebruiken.  

Verbruik

Grondlaag op minerale ondergronden
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium

ca. 0,3-0,4 kg/m2
Grondlaag op koudasfalt
DisboPUR 385 2K-PU-Beschichtung Premium

ca. 0,5-1,0 kg/m2
Schraaplaag (ruwheid vanaf 1,0 mm)
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm
DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm

ca. 0,66 kg/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
Schraaplaag op koudasfalt
DisboPUR 385 2K-PU-Beschichtung Premium
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm

ca. 1,3 kg/mm/m2
ca. 0,6 kg/mm/m2
Egalisatielaag
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm

ca. 0,8 kg/m2
ca. 0,8 kg/m2
Gietcoating met glad oppervlak
Ca. 2 - 3 mm laagdikte (6 - 8 mm vertanding)
DisboPUR 385 2K-PU-Beschichtung Premiumca. 2,4 - 3,5 kg/m2
Decoratief oppervlak
Instrooien chips
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm of
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm

ca. 30 g/m2
ca. 30 g/m2
Toplaag mat
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung

ca. 130 g/m2
Toplaag mat, antislip
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 Glasperlen, fine

ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

  Het betreft hier een advies. Het verbruik is afhankelijk van de grootte van de vertanding en de slijtage van de rakel, temperatuur, toevoeging van zand en type ondergrond.
Het verbruik van de afwerklaag op een afgezande ondergrond kan variëren door temperatuurverschillen, wijze van applicatie, gereedschap en verschillende soorten zand.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 40 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 15 °C en maximaal 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 70% bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen bij 20 °C moet minimaal 12 uur en maximaal 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen.
Het overschilderen van de laag DisboPUR 385 moet na minimaal 20 uur en maximaal na 48 uur plaatsvinden. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid te belopen en over te schilderen na ca. 20 uur en na 7 dagen volledig mechanisch en chemisch te belasten. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Tijdens het uitharden de coating tegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.
Afhankelijk van de ventilatie kan in de behandelde ruimte enige tijd een materiaaltypische lucht (risinusolie) worden waargenomen.
Let op:
Omdat de laag Disbon 385 PU-PremiumSchicht een briljant uiterlijk geeft zijn de kleinste verstoringen zoals verontreiniging direct zichtbaar en zijn vrijwel niet te vermijden, zeker bij intensieve kleuren. Het direct aanbrengen van een onderhoudslaag door geschoold personeel is aan te bevelen als geen beschermende toplaag wordt aangebracht.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze met DisboADD 499 Reiniger/Verdünner.

Certificaat

Certificten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De coatinglaag van de DisboPUR 385 is hydrofoob. Om deze eigenschappen te behouden moet bij onderhoud en reinigen hierop gelet worden. Gebruik bij reinigen een reinigingsmiddel die speciaal is gemaakt voor slecht te benatten vloeroppervlakken (bijv. Veripop van de firma Kiehl). Na enkele malen reinigen verbeterd het schoonmaakeffect.
Het is aan te bevelen om gebruik te maken van een microvezeldoek, ook voor het droog maken van de vloer, om zo een strepenvrij vloeroppervlak te verkrijgen.
Bij onderhoud is eerst een reinigingsbeurt (maximaal met een rode pad) noodzakelijk. Het schoonmaakmiddel moet geschikt zijn voor elastische coatings (bijv. Tana B 250). Wij adviseren om eerst een reinigingsproef te nemen.

De geringste belasting en vervuiling is bij DisboPUR 385 in (felle) kleuren direct zichtbaar en niet te vermijden. Wordt niet met een  beschermende, blanke toplaag afgewerkt dan is een eerste schoonmaakbeurt door geschoold personeel aan te bevelen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A) geen gevaarlijke substantie of menging.

Verharder (B) bevat Hexamethylendiisocyanaten, Oligomeer, Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 35 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14
DIS-385-013124 - EN 13813: 2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Bfl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragBfl -s1
Afgifte corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtweerstand≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
De Europese norm EN 13813 beschrijft de eisen die intern worden gesteld aan vloermortel voor het leggen van vloeren. Ter ondersteuning van de doelstelling om een  prestatiegerelateerde norm te bereiken, refereert deze norm voor zover praktisch mogelijk, alleen aan de producteigenschappen en niet aan de fabricagemethode, tenzij dit in de beschrijving van productkarakteristieken niet anders kan.

Producten die onder deze norm vallen zijn voorzien van een CE-kenmerk. Het kenmerk staat op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet en kan onder www.dawnederland.nl worden gedownload.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Marmerlook vloer VVBHUSAN,…

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.