caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/240627/065637_DisboPUR_W_357_7_5kg_1_5kg.png

DisboPUR W 357 2K-PU-Versiegelung, zijdemat

Transparante en zijdematte 2K-polyurethaan toplaag op PU- en EP-vloercoatings binnen.

Toepassing

Als transparante en zijdematte toplaag op vloercoatsystemen op basis van polyurethaan of epoxyhars. Uitsluitend binnen toe te passen.
Getest als toplaag in het Disbon ComfortFloor Systeem op DisboPUR 385. 
In combinatie met DisboADD 947 Glasperlen Fine toe te passen als antislip vloercoating.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • dampdoorlatend
  • verhoogt de krasvastheid van harde en semi-elastische PU- en EP-vloercoatings
  • bestand tegen UV-licht en div. chemicaliën
  • als toplaag op met chips ingestrooide vloercoatingen
  • geschikt voor bureaustoelwielen volgens EN 425: 2002 

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-polyurethaan-dispersie, met water te verdunnen.

Verpakking

9 kg metalen combi-verpakking

Kleur

Transparant

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele verpakking minstens 9 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 44 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

17 mg/30 cm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
na 7 dagen
Testgroepen volgens de voorschriften van DIBt, Berlin
Groep 1: autobrandstof+
Groep 3: stookolie (volgens DIN 51 603-1)+
Groep 4: alle koolwaterstoffen+
Groep 7b: biodiesel (volgens DIN EN 14214)+
Groep 8: waterige oplossingen alifatische aldehyde tot 40 %+
Groep 9: waterige oplossingen anorganische zuren (carbonzuur) tot 10%+ (V)
Groep 10: minerale zuren tot 20 %+
Groep 11: anorganische logen+
Groep 14: waterige oplossingen organische tenside+
Skydrol+
Citroenzuur 10 %+
IJzer III chlorideoplossing, verzadigd+
Fosforzuur 85 %+
Xyleen+
Ammonia 25 %+
Cola+
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Ethanol 40 %+
Ethanol 96 %+
Gedistilleerd water+
Terpentine+
Zoutzuur 10 %+
Zoutzuur 30 %+ (V)
Verklaring tekens: + = bestand, V = verkleuring

Geschikte ondergronden

Goed hechtende PU- en EP-vloercoatings.

De ondergrond moet draagkrachtig, vormvast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Niet toepassen op zuigende ondergronden zoals beton, cement-dekvoeren, hout etc.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden. Bij oppervlakken met ingestrooide chips de losse chips verwijderen. Indien noodzakelijk de ondergrond met een microvezeldoek of stofbindende doek stofvrij maken.

Nieuw aangebrachte 2K-vloercoatings moet de voorgeschreven wachttijd worden aangehouden. Bij een langere wachttijd de laag schuren.

Materiaalbereiding

Verharder (B) toevoegen aan massa (A) en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./ min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Omtoppen in een andere emmer en nogmaals doorroeren. Materiaal niet uit geleverde verpakking verwerken.

Mengverhouding

Massa (A) : verharder (B) = 5 : 1 gew.delen.

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met kwast of een halflangharige, polyamide roller (bijv. Rotanyl Maler-Walza 8 mm, haarhoogte 11 mm van de firma Rotaplast). De transparante coating gelijkmatig nat-in-nat aanbrengen om glansverschillen en rolbanen te voorkomen.
Gedurende het drogen en uitharden voor voldoende ventilatie zorgen.

Opbouw van het systeem

Glad oppervlak
Het materiaal in één of twee arbeidsgangen gelijkmatig in een kruislaag dun aanbrengen. Grote oppervlakken in één arbeidsgang afwerken om aanzetten te voorkomen.

Antislip oppervlak
Aan het materiaal 2-3 gew.% DisboADD 947 Glasperlen Fine toevoegen, grondig mengen en als onder ‘gladde oppervlak’ beschreven verwerken. Het materiaal regelmatig doorroeren.

DisboPUR W 357 is positief getest voor bureaustoelen met wieltjes mits de coating in twee lagen is aangebracht (25.000 wendingen met zachte wieltjes). Bij mechanisch sterk belaste oppervlakken een beschermende, tranparante mat toepassen.

Verbruik

Glad oppervlak
DisboPUR W 35780–120 g/m2 per laag
Antislip oppervlak
DisboPUR W 357
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

Voor een betere mechanische belasting adviseren wij om twee toplagen aan te brengen.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden leidt tot glansverlies, een verminderde hardheid en hechting. De blanke coating gelijkmatig aan brengen om glansverschillen en rolbanen te voorkomen. Te dikke lagen (verbruik >200 g/m2) hebben blazen in de verflaag tot gevolg. Gedurende het drogen en uitharden zorgen voor voldoende ventilatie.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen. Niet verwerken bij temperaturen lager dan 10 °C of lager dan het dauwpunt, omdat anders een blijvend witte verkleuring optreedt.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 1 dag te belopen en over te schilderen. Na na ca. 7 dagen volledig uitgehard en mechanisch en chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met water of warm water met zeep.

Certificaat

  • brandgedrag volgens systeem "Disbon ComfortFloor" Cfl-s1 (PZ: 1-1578)
  • bureaustoelentest volgens EN 425: 2002 (PZ: 1-1562)

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

De laagdikte van de toplaag is < 0,2 mm en wordt dunner door mechanische belasting. De levensduur van de toplaag is hiervan afhankelijk. Producten die de slijtage verbeteren kunnen invloed hebben op het antislip-effect. Regelmatig onderhoud verlengd de levensduur van de toplaag.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component A:
Bevat max. < 10 g/l/ VOS en is reactieproduct van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Component B:
Bevat: Hexamethylendiisocyanaat, oligomeer, cyclohexanamine, N,N-dimethyl-, compds. with 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid-blocked 1,6-diisocyanatohexane homopolymeer, hexamethylendiisocyanaat.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat <10 g/l VOS

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

20

DIS-357-016295 EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtweerstand≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813

In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking.
De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Product recommendation:

Disbon ComfortFloor-systeem

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.