caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/57200/027250_Disbopur_458_PU-Aquasigel_NL.png

DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung, mat

Transparante en matte 2K-polyurethaan topcoating op harde en semi-elastische vloercoatsystemen binnen.

Toepassing

Door de minimale emissie is de DisboPUR W 458 bijzonder goed geschikt  in openbare ruimten zoals ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven etc.
Als matte toplaag, binnen, op harde en semi-elastiche PU- en EP-vloercoatings met en geringe belasting.
Ook toe te passen in het Disboxid Stonecolor-systeem, binnen.
Als toplaag volgens het Disboxid Multicolor-systeem binnen als matte afwerking.
In combinatie met DisboADD 947 Glasperlen Fine antislip in te stellen.
Op wanden als blanke afwerklaag op CapaTex Ultra en CapaTex Semi-Mat

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • dampdoorlatend
  • verhoogt de krasvastheid van harde en semi-elastische PU- en EP-vloercoatings
  • bestand tegen UV-licht en div. chemicaliën
  • reduceerd de lichtreflectie op glanzende oppervlakken
  • als toplaag op met chips ingestrooide vloercoatingen

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-polyurethaan, met water te verdunnen.

Verpakking

4 kg kunststof combi-verpakking
12 kg kunststof combi-verpakking

Kleur

Transparant.

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele verpakking minstens 9 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 44 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

17 mg/30 cm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
na 7 dagen
Testgroepen conform de voorschriften van DIBt, Berlin               
Groep 1: autobrandstof+
Groep 3: stookolie (conform DIN 51 603-1)+
Groep 4: alle koolwaterstoffen+
Groep 7b: biodiesel (conform DIN EN 14214)+
Groep 8: waterige oplossingen alifatische Aldehyde tot 40%+
Groep 9: waterige oplossingen anorganische zuren (carbonzuur) tot 10%+ (V)
Groep 10: minerale zuren tot 20%+
Groep 11: anorganische logen+
Groep 14: waterige oplossingen organische Tenside+
Skydrol+
Citroenzuur 10 %+
IJzer III chlorideoplossing, verzadigd+
Fosforzuur 85 %+
Xyleen+
Ammonia 25 %+
Cola+
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Ethanol 40 %+
Ethanol 96 %+
Gedestilleerd water+
Terpentine+
Zoutzuur 10 %+
Zoutzuur 30 %+ (V)
Verklaring tekens: + = bestand, V = verkleuring

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, vormvast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Goed hechtende, harde tot semi-elastische PU- en EP-vloercoatings die zijn ingestrooid met chips; Disboxid Multicolor-, Stonecolor-syteem.

Op wanden die zijn behandeld in een lichte kleur (reflectiewaarde ca. 100 - 60) met CapaTex Ultra en CapaTex Semi-Mat. Op Capaver® Glasvezelweefsel wordt een robuust eindresulaat verkregen. Een lichte vergeling op glasvezelweefsel van een ander fabrikaat is echter mogelijk.

Niet toepassen op zuigende ondergronden zoals beton, tegels en hout.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden. Bij oppervlakken met ingestrooide chips de losse chips verwijderen. Indien noodzakelijk de ondergrond met een microvezeldoek of stofbindende doek stofvrij maken.

Nieuw aangebrachte 2K coatings de volgende dag afwerken. Bij een langere wachttijd de laag schuren.

Materiaalbereiding

Verharder (B) toevoegen aan massa  (A) en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Omtoppen in een andere emmer en nogmaals doorroeren. Materiaal niet uit geleverde verpakking verwerken.

Mengverhouding

Massa (A) : verharder (B) = 5 : 1 gew.delen.

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met kwast of een halflangharige, polyamide roller (bijv. Rotanyl Maler-Walza 8 mm, haarhoogte 11 mm van de firma Rotaplast).
De blanke coating gelijkmatig nat-in-nat aanbrengen om glansverschillen en rolbanen te voorkomen. Gedurende het drogen en uitharden zorg dragen voor voldoende ventilatie.

Opbouw van het systeem

Glad oppervlak
Het materiaal gelijkmatig in een kruislaag aanbrengen. Grote oppervlakken in één arbeidsgang afwerken om aanzetten te voorkomen.
 
Antislip oppervlak
Aan het materiaal 2-3 gew.% DisboADD 947 Glasperlen Fine toevoegen, grondig mengen en als onder ‘gladde toplaag’ beschreven verwerken.
Het materiaal regelmatig doorroeren.

Verbruik

Glad oppervlak
DisboPUR W 45880–120 g/m2 per laag
Antislip oppervlak
DisboPUR W 458 
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

Om een glad en egaal oppervlak te verkrijgen adviseren wij twee toplagen aan te brengen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden leidt tot glansgraadverlies, een verminderde hardheid en hechting. De blanke coating gelijkmatig aan brengen om glansverschillen en rolbanen te voorkomen. Te dikke lagen (verbruik >200 g/m2) hebben blazen in de verflaag tot gevolg. Gedurende het drogen en uitharden zorg dragen voor voldoende ventilatie.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
Niet verwerken bij temperaturen lager dan 10 °C of lager dan het dauwpunt, omdat anders een blijvend witte verkleuring optreedt.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 1 dag te belopen en over te schilderen. Na na ca. 7 dagen volledig uitgehard en mechanisch en chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met water of warm water met zeep.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Component A bevat: Reactieproduct van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactieveroorzaken.

Component B bevat:Hexamethylendiisocyanaat, Oligomeer, Cyclohexanamine, N,N-dimethyl-, compds. with 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid-blocked 1,6-diisocyanatohexaan homopolymeer, Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat <10 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-458-005657 EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte gevaarlijke stoffenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4
EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking.
De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Marmerlook vloer VVBHUSAN,…

Vloeren Ketelhuis en technische ruimtes…

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.