caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/246100/066481_Capadecor_DecoGrund_2_5L.png

Capadecor DecoGrund

Capadecor® DecoGrund is een voorstrijkmiddel onder decoratieve semi-transparante- en structuursystemen binnen.

Toepassing

Capadecor® DecoGrund is een wit voorstrijkmiddel onder decoratieve semi-transparante-, structuur- en enkele spachteltechnieken binnen. Capadecor® DecoGrund bevorderd de hechting van producten op basis kunststofdispersie en silicaat. Ook toe te passen als lichtruw voorstrijkmiddel onder wandbekleding. Het voorstrijkmiddel is geschikt op alle gladde en matig zuigende ondergronden.

Eigenschappen

  • eenvoudig te verwerken
  • met water te verdunnen, milieusparend en reukarm
  • hecht bijzonder goed
  • dekt uitstekend
  • als grondlaag onder decoratieve technieken

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunststofdispersie volgens DIN 55945.

Verpakking

2½ liter

Kleur

Wit

DecoGrund is met max. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben of AVA – AmphiColor Vollton- und Abtön­farben op kleur te brengen.

DecoGrund is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties met een reflectiewaarde van ca. 70.

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen iets afwijken.

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

µd-Waarde 0,03 m

Aanvullende producten

  • Capadecor® DecoLasur Glänzend
  • Capadecor® DecoLasur Matt
  • Capadecor® ArteLasur
  • Capadecor® ArteVelvet

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650
"Ondergronden en voorbehandelingen".

Dunne gipspleisters moeten voor het behandelen met Capadecor DecoGrund geïmpregneerd worden met CapaTex Fix THIX.

Verdunnen

Capadecor® DecoGrund mag met max. 10 % water verdund worden. Meer verdunnen geeft een verminderde dekking en beïnvloed de verwerkingseigenschappen negatief.

Opbouw van het systeem

Capadecor® DecoGrund in de juiste consistentie aanbrengen met de roller, kwast of borstel.
Wordt afgewerkt met een lazeer- of spachteltechniek dan moet DecoGrund na het aanbrengen met een roller direct met een borstel worden nabewerkt.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 150 - 200 ml/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C tijdens verwerking en droogfase voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Capadecor® DecoGrund aanbrengen met de roller (vacht van 14–16 mm), kwast, borstel of geschikte spuitapparatuur.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)- on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5- Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220- 239-6] (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven, conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Casino, Rotterdam

Product recommendation:

ArteVelvet

DecoLasur Glans

DecoLasur Mat

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.