caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/246100/066481_Capadecor_DecoGrund_2_5L.png

Capadecor DecoGrund

Capadecor® DecoGrund is een voorstrijkmiddel onder decoratieve semi-transparante- en structuursystemen binnen.
 • Toepassing

  Capadecor® DecoGrund is een wit voorstrijkmiddel onder decoratieve semi-transparante-, structuur- en enkele spachteltechnieken. Uitsluitend binnen toepassen. Capadecor® DecoGrund bevorderd de hechting van producten op basis kunststofdispersie en silicaat. Ook toe te passen als lichtruw voorstrijkmiddel onder wandbekleding. Het voorstrijkmiddel is geschikt op alle gladde en matig zuigende ondergronden.

  Eigenschappen

  • eenvoudig te verwerken
  • met water te verdunnen, milieusparend en reukarm
  • hecht bijzonder goed
  • dekt uitstekend
  • als grondlaag onder decoratieve technieken

  Materiaalbasis

  Gemodificeerde kunststofdispersie volgens DIN 55945.

  Verpakking

  2½ liter

  Kleur

  Wit

  DecoGrund is met max. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben of AVA – AmphiColor Vollton- und Abtön­farben op kleur te brengen.

  DecoGrund is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties met een reflectiewaarde van ca. 70.

  Opslag

  Koel maar vorstvrij bewaren.

  Technische eigenschappen

  Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen iets afwijken.

  Soortelijke massa

  ca. 1,7 g/cm3

  Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

  µd-Waarde 0,03 m

  Aanvullende producten

  • Capadecor® DecoLasur Glänzend
  • Capadecor® DecoLasur Matt
  • Capadecor® ArteLasur
  • Capadecor® ArteVelvet

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650
  "Ondergronden en voorbehandelingen".

  Dunne gipspleisters moeten voor het behandelen met Capadecor DecoGrund geïmpregneerd worden met CapaTex Fix THIX.

  Verdunnen

  Capadecor® DecoGrund mag met max. 10 % water verdund worden. Meer verdunnen geeft een verminderde dekking en beïnvloed de verwerkingseigenschappen negatief.

  Opbouw van het systeem

  Capadecor® DecoGrund in de juiste consistentie aanbrengen met de roller, kwast of borstel.
  Wordt afgewerkt met een lazeer- of spachteltechniek dan moet DecoGrund na het aanbrengen met een roller direct met een borstel worden nabewerkt.

  Verbruik

  Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 150 - 200 ml/m2.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 8 °C tijdens verwerking en droogfase voor materiaal, omgeving en ondergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen.
  Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Gereedschap

  Capadecor® DecoGrund aanbrengen met de roller (vacht van 14–16 mm), kwast, borstel of geschikte spuitapparatuur.

  Reinigen gereedschap

  Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)- on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5- Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220- 239-6] (3:1).
  Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven, conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Casino, Rotterdam

  Product recommendation:

  Capadecor ArteLasur

  Capadecor ArteVelvet

  Capadecor DecoLasur Glans

  Capadecor DecoLasur Mat

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


  * Verplichte velden