caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/114366/041494_EXC_Capagrund_Universal_WE1_10_LT.png

CapaGrund Universal

Voorstrijkmiddel met SolSilan technologie onder dispersie/emulsie-, siliconenhars-, emulsie-silicaat- en polymerisaatharsmuurverven.
 • Toepassing

  Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel onder muurverven op basis van dispersie, siliconenhars en dispersie-silicaat. Geschikt voor toepassing op minerale oppervlakken, sierpleisters en gevelisolatiesystemen.

  Eigenschappen

  • voorkomt kalkuitbloeiïng op minerale ondergronden
  • is met Nespri-spuitapparatuur te verwerken
  • ook airless te verspuiten
  • verkiezelen van dispersie-silicaatverven is mogelijk
  • verbeterd de hechting op matig zuigende ondergronden

  Materiaalbasis

  Met siliconen gemodifiseerde kunststofdispersie/emulsie.

  Verpakking

  • 2½, 5 en 10 liter

  Kleur

  Wit.
  Met CaparolColor- en AmphiColor op kleur te brengen.
  CapaGrund Universal is met het ColorExpress systeem op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties tot een reflectiewaarde 70.
  Intensieve kleuren worden bij benadering gemaakt uit wit, afgestemd op de kleur van de eindafwerking.
  Met het ColorExprerss systeem wordt de kleur van CapaGrund aangegeven.

  Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.

  Glansgraad

  Mat

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,4 g/cm3

  Aanvullende producten

  In de winterperiode kan bij een temperatuur tussen 1 °C en 10 °C, om een snellere regenvastheid te verkrijgen, de Caparol drogingsversneller (product Trocknungsbeschleuniger) worden toegevoegd. Raadpleeg hiervoor het etiket van de drogingsversneller.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Alle minerale ondergronden.
  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

  Minerale pleisterlagen: (minimale drukvastheid 1 N/mm2 volgens DIN EN 998-1)
  Nieuwe pleisterlagen (PII en PIII) voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.

  Mengverhouding

  Om de specifieke eigenschappen te behouden CapaGrund Universal alleen met CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren mengen. Geen andere verfproducten toevoegen.

  Verwerkingsmethode

  CapaGrund Universal kan met de roller, kwast of geschikte spuitapparatuur worden aangebracht. 

  Nespri spuitapplicatie:
  Spuiten met de speciale Nespri-nozzle voor buitenmuren(spuiten en narollen)
  • 20° dubbele nozzle 215 voor "besnijden"
  • 30° dubbele nozzle 317 voor gladde ondergronden
  • 30° dubbele nozzle 319 voor ruwe ondergronden

  Nespri-nozzle voor binnenmuren(spuiten en narollen)
  • 20° speciale enkelvoudige nozzle 213 voor "besnijden"
  • 30° dubbele nozzle 316 voor gladde ondergronden
  • 30° dubbele nozzle 317 voor ruwe ondergronden

  De temperatuur van het materiaal wordt automatisch geregeld.
  De spuitdruk (bij geopend spuitpistool) ligt bij Nespri-spuitapparatur in het groen, af te lezen op de manometers.
  Bij gebruik van de NespriKIT-Schlauchtrommel is de druk voor eigen verantwoording op de airless-spuitapparatuur in te stellen.

  Airless-spuitapplicatie:

  Spuithoek: 50°
  Nozzle: 0,019–0,021"
  Spuitdruk: 150–180 bar

  Verdunnen

  Uitsluitend met max. 3 % water te verdunnen.

  Opbouw van het systeem

  Als dekkende voorstrijklaag onder dispersie-, siliconenhars- en dispersie-silicaatverven en oplosmiddelhoudende polymerisaatharsverven toe te passen.

  Verbruik

  Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 150-200 ml/m2.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C en max. 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid kan na ca. 12 uur worden overgeschilderd.
  Bij lagere temperaturen moet een langere droogtijd worden aangehouden.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Attentie

  CapaGrund Universal is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

  Om de speciale eigenschappen van CapaGrund Universal zeker te stellen het materiaal uitsluitend  met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen Alpinacolor), AmphiColor Vollton- und Abtön­farben of met ColorExpress op kleur brengen. Niet met andere producten mengen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, reactieproduct uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 30 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat polyacrylaathars, siliconenhars, silicaat, titaanwit, water, glycolether, additieven, conser­veermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Voetgangerstunnel, Singen (Duitsland)

  Woonzorgcomplex Zuyder Waert,…

  Singel 110, Amsterdam

  Clarissenhof, Tilburg

  Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag

  Woningen Fumahout, Zoetermeer

  Woningen Sarphatiestraat Amsterdam

  Appartementen Boekweitkamp, Den Haag

  Kantoorgebouw Festo, Delft

  Wooncomplex Het Ravelijn, Naarden

  Parkeergarages P1, P2, P5 en P9…

  Kruisbergflat IJmuiden

  Woningen Venserpolder Amsterdam

  Dreefschool Haarlem

  Parkeergarage Bonte Koe Nijkerk

  Park Vossendijk

  Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

  Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

  Coolhaven Rotterdam

  Parkeergarage P2 Stadshart Zoetermeer

  Complex 17 &amp; 18, Moerbergplantsoen

  Renovatie St. Jozefkerk

  Parkeergarage Godebald

  Parkeergarage Rijnkade

  Parkeergarage Leids Universitair Medisch…

  Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en…

  Stadhuis

  Berlage Lyceum

  Museum De Fundatie

  Woningen Fumahout

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.