CapaGrund Universal

Voorstrijkmiddel met SolSilan technologie onder dispersie/emulsie-, siliconenhars-, emulsie-silicaat- en polymerisaatharsmuurverven.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/114366/041494_EXC_Capagrund_Universal_WE1_10_LT.png

Toepassing

Wit gepigmenteerd, hoog waterdampdoorlatend voorstrijkmiddel als  grondlaag op minerale oppervlakken, binnen en buiten. Ook toe te passen als voorstrijkmiddel op oude kunstharspleisterlagen en isolatiesystemen die worden afgewerkt met dispersie-, siliconenhars- en dispersie-slicaatmuurverven. Ook als grondlaag onder polymerisaatharsverven toe te passen.

CapaGrund Universal verminderd het risico op kalkuitbloeiing vanuit de ondergrond.
CapaGrund Universal heeft een groot hechtvermogen en vergemakkelijkt het aanbrengen en structureren van sierpleisters op basis van dispersie aanmerkelijk.

Eigenschappen

  • voorkomt kalkuitbloeiïng op minerale ondergronden
  • is met Nespri-TEC spuitapparatuur te verwerken
  • verkiezelen van dispersie-silicaatverven is mogelijk
  • verbeterd de hechting op matig zuigende ondergronden

Materiaalbasis

Met siliconen gemodifiseerde kunststofdispersie/emulsie.

Verpakking

  • 2½, 5 en 10 liter

Kleur

Wit.
Met maximaal 25% CaparolColor- en AmphiColor op kleur te brengen.
CapaGrund Universal is met het ColorExpress systeem op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties tot een reflectiewaarde 70.
Intensieve kleuren worden bij benadering gemaakt uit wit, afgestemd op de kleur van de eindafwerking.

Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Aanvullende producten

In de winterperiode kan bij een temperatuur tussen 1 °C en 10 °C, om een snellere regenvastheid te verkrijgen, de Caparol drogingsversneller (product Trocknungsbeschleuniger) worden toegevoegd. Raadpleeg hiervoor het etiket van de drogingsversneller.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Mengverhouding

Om de specifieke eigenschappen te behouden CapaGrund Universal alleen met CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren mengen. Geen andere verfproducten toevoegen.

Verwerkingsmethode

CapaGrund Universal kan met de roller, kwast of geschikte spuitapparatuur worden aangebracht. 

Nespray spuitapplicatie:
Spuithoek: 30°
Nozzle: specialee Nespray 0,016–0,019" dubbele nozzle.
De temperatuur van het materiaal wordt automatisch geregeld.
De spuitdruk (bij geopend spuitpistool) ligt bij NesprayPLUS-Airlessgerät in het groen, af te lezen op de manometers. Bij gebruik van de NesprayKIT-Schlauchtrommel is de druk voor eigen verantwoording op de airless-spuitapparatuur in te stellen.

Airless-spuitapplicatie:

Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,019–0,021"
Spuitdruk: 150–180 bar
Bij spuiten de verf goed doorroeren en zeven.

Verdunnen

Uitsluitend met max. 3 % water te verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

Als dekkende voorstrijklaag onder dispersie-, siliconenhars- en dispersie-silicaatverven en oplosmiddelhoudende polymerisaatharsverven toe te passen.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 150-200 ml/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en max. 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid kan na ca. 12 uur worden overgeschilderd.
Bij lagere temperaturen moet een langere droogtijd worden aangehouden.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

CapaGrund Universal is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Om de speciale eigenschappen van CapaGrund Universal zeker te stellen het materiaal uitsluitend  met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen Alpinacolor), AmphiColor Vollton- und Abtön­farben of met ColorExpress op kleur brengen. Niet met andere producten mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, additieven, busconser­vermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woningen Fumahout, Zoetermeer

Woningen Sarphatiestraat Amsterdam

Appartementen Boekweitkamp, Den Haag

Kantoorgebouw Festo, Delft

Wooncomplex Het Ravelijn, Naarden

Parkeergarages P1, P2, P5 en P9...

Kruisbergflat IJmuiden

Woningen Venserpolder Amsterdam

Dreefschool Haarlem

Parkeergarage Bonte Koe Nijkerk

Park Vossendijk

Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Coolhaven Rotterdam

Parkeergarage P2 Stadshart Zoetermeer

Complex 17 & 18, Moerbergplantsoen

Renovatie St. Jozefkerk

Parkeergarage Godebald

Parkeergarage Rijnkade

Parkeergarage Leids Universitair Medisch...

Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en...

Stadhuis

Berlage Lyceum

Museum De Fundatie

Woningen Fumahout

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden