caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/21407/020321_SAP-812547_10_L_AmphiSilan_Putzfestiger.png

AmphiSilan Putzfestiger

Oplosmiddelhoudend voorstrijkmiddel met een verstevigende werking op kritische ondergronden buiten.

Toepassing

Oplosmiddelhoudend, aromaatvrij speciaal voorstrijkmiddel voor minerale ondergronden en oude
silicaatlagen met versterkende dieptewerking op zanderige, poederende of sterk zuigende
oppervlakken. AmphiSilan-Putzfestiger mag wel op gevelisolatiesystemen met polystyreenplaten
worden aangebracht.

Eigenschappen

  • bestand tegen alkaliën
  • spanningsvrij
  • dringt diep in de ondergrond
  • vergeelt niet
  • diffusie-open en absorberend

Materiaalbasis

Zuivere acrylaat-polymerisaathars.

Verpakking

10 liter

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,8 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2buiten 3buiten 1buiten 2
---++
(–) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
Afhankelijk van de soort ondergrond een of tweemaal (nat-in-nat) voorstrijken met de kwast of
nevelen. Op normaal en matig zuigende oppervlakken tot 10% met Caparol AF-Verdünner verdunnen.
Op sterk zuigende oppervlakken tweemaal nat-in-nat onverdund aanbrengen. De voorstrijklaag mag
na drogen niet glanzend blijven.
Oppervlakken, behandeld met AmphiSilan-Putzfestiger, voor verdere behandeling goed laten drogen
(bij 20 °C minimaal 12 uur; bij lagere temperaturen beduidend langer tot wel meerdere dagen).

Verdunnen

Indien noodzakelijk uitsluitend met Caparol AF-Verdünner.

Verbruik

Ca. 150–300 ml/m2, afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Laagste temperatuur bij verwerking en droging:
Ook bij vorst te verwerken. De ondergrond moet droog en vrij zijn van ijs.
Let op een eventuele vertraagde droging bij lage temperaturen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na minimaal 12 uur over te schilderen.
Oppervlakken, behandeld met AmphiSilan-Putzfestiger, voor verdere behandeling goed laten drogen
(bij lagere temperaturen beduidend langer tot wel meerdere dagen).

Gereedschap

Met een oplosmiddelbestendige kwast of borstel goed in de ondergrond wrijven. Bij spuiten op
geschikte spuitapparatuur letten.
Geen luchtdruk-spuitapparatuur gebruiken omdat explosieve luchtmengsels kunnen ontstaan.

Airless-applicatie

Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50-60 bar
Gereedschap na gebruik met terpentine reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Verdraagzaamheid

AmphiSilan-Putzfestiger mag niet met andere materialen worden gemengd.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat max. 680 g/l VOS.

Oplosmiddelrijk
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO

Inhoudstoffen

Acrylaathars, aliphaten, ester en glycolether

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.