caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/57063/027108_AmphiSilan-Tiefgrund_LF_10L_NL.png

AmphiSilan Tiefgrund LF

Verstevigend en egaliserend voorstrijkmiddel met hydrofoberende eigenschappen, voor toepassing onder AmphiSilan of ThermoSan

Toepassing

AmphiSilan Tiefgrund LF is een verstevigend en egaliserend voorstrijkmiddel voor grofporeus, zuigend en licht zanderig pleisterwerk, kalkzandstenen metselwerk en onder ThermoSan.

Eigenschappen

  • reukarm
  • oplosmiddelvrij
  • milieusparend
  • hydrofoberend
  • klaar voor gebruik
  • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Combinatie van polysiloxaan en een speciale kunststofdispersie.

Verpakking

10 liter

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

1,0 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de behandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".

Verwerkingsmethode

AmphiSilan Tiefgrund LF aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur. Ook geschikt voor Airless-spuitapparatuur.

Airless:

Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50 bar
Spuithoek: 60°

Opbouw van het verfsysteem

Op een normaal zuigende ondergrond is één onverdunde laag voldoende. Op sterk zuigende oppervlakken éénmaal verzadigd aanbrengen.
De voorstrijklaag mag aan het oppervlak geen gesloten, glanzende film vormen.
Door toevoeging van max. 10% AmphiSilan Tiefgrund aan de ThermoSan kan veelal de tussenlaag achterwege blijven.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond ca. 150-250 ml/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

AmphiSilan Tiegrund LF is niet geschikt voor horizontale vlakken die met water worden belast.
Vanwege de speciale eigenschappen mag AmphiSilan Tiefgrund LF alleen met Thermosan gemengd worden en niet met andere materialen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. <1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, polysiloxaan, water, additieven en busconserveermiddel (benzisothiazolinon, methylisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Groen van Prinsterenlaan, Huizen

Woningen Venserpolder Amsterdam

Teaching Hotel Chateau Bethlehem…

Berlage Lyceum

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.