caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/151174/049108_Dupa-grund_10L.png

DupaGrund

Voorstrijkmiddel met verstevigende werking voor buiten.
Oplosmiddelhoudend.

Toepassing

Hoogwaardig, transparant voorstrijkmiddel voor gevels. Dupa-grund is bijzonder geschikt als voorbehandeling op kritische minerale ondergronden, als versteviging van zanderig en poreus pleisterwerk en beton, als voorstrijkmiddel op Disbocret-mortels en andere minerale reparaties en mechanisch verwijderde verflagen.

Goed hechtende, poederende verflagen worden aan de oppervlakte verstevigd. Oude, niet goed hechtende verflagen worden met Dupa-grund week gemaakt, opdat ze kunnen worden afgestoken.
Dupa-grund dient verder als verdunner voor alle Duparol-producten.
Niet geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreenplaten en op polystyreenhoudende pleisters.

Eigenschappen

  • dringt diep in de ondergrond
  • hecht zeer goed aan de ondergrond
  • oplosmiddelhoudend
  • waterdampdoorlatend
  • verstevigt oude verflagen
  • droogt kleurloos op
  • alkalivast, verzeept niet

Materiaalbasis

Kunsthars, opgelost in organische oplosmiddelen.

Verpakking

5 liter

Opslag

Koel, vorstvrij en goed geventileerd bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,9 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
 
Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Opbouw van het verfsysteem

Verwerking:
Op een normaal en zwak zuigende ondergrond verdunnen met maximaal 20% brandspiritus of nitroverdunner.
Sterk zuigende oppervlakken tweemaal nat-in-nat behandelen.
De voorstrijklaag mag aan het oppervlak geen gesloten, glanzende film vormen.

Verbruik

Afhankelijk van zuigkracht en aard van de ondergrond ca. 150-300 ml/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Dupa-grund is ook bij vorst te verwerken, mits de ondergrond vrij is van ijs.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is Dupa-grund na minimaal 24 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Dupa-grund, tot verzadiging is bereikt, aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of borstel of spuiten met airless spuitapparatuur.


Airless:
Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50–60 bar

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met nitroverdunner of kwastenreiniger.

Attentie

Oppervlakken die zijn voorgestreken met Dupa-grund goed laten drogen (bij 20 °C minimaal 24 uur; bij lagere temperaturen beduidend langer tot meerdere dagen), omdat opgesloten oplosmiddel naar binnen kan trekken met stankoverlast tot gevolg. Dupa-grund bevat oplosmiddel en mag binnen niet worden toegepast.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat max. 750 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaathars, solvent nafta, alifatische alcoholen, ethylacetaat (2-Methyl-1-propanol)

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden