caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/245145/066244_Dupa-Putzfestiger_NL.png

Dupa-Putzfestiger

Oplosmiddelhoudend en transparant voorstrijkmiddel voor toepassing buiten.

Toepassing

Hoogwaardig, transparant voorstrijkmiddel voor gevels. Dupa-Putzfestiger is bijzonder geschikt als voorbehandeling op kritische minerale ondergronden, als versteviging van zanderig en poreus pleisterwerk en beton. Oude, niet goed hechtende verflagen worden door Dupa-Putzfestiger aangeweekt waardoor deze eenvoudiger zijn te verwijderen. Ook toe te passen op gevelisolatiesystemen met polystyreen als isolatieplaat.

Eigenschappen

  • bevat geen aromaathoudende bestanddelen
  • verstevigt poederende en zanderige ondergronden
  • geschikt voor polystyreen-gevelisolatiesystemen

Materiaalbasis

Polymerisaathars, opgelost in organische oplosmiddelen.

Verpakking

2½ en 10 liter

Kleur

Transparant

Opslag

Koel, vorstvrij en goed geventileerd bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,9 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) net geschikt / (○) beperkt geeignet / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen"

Verwerkingsmethode

Verwerken met oplosmiddelbestendig gereedschap zodanig, dat het voorstrijkmiddel in de ondergrond gewreven kan worden.

Verdunnen

Indien noodzakelijk en uitsluitend met max.10 % Caparol AF-Verdünner.

Opbouw van het systeem

Op een normaal en zwak zuigende ondergrond onverdund en op sterk zuigende ondergrond tweemaal nat-in-nat behandelen. Met oplosmiddelbestendig gereedschap goed in de ondergrond wrijven.
De voorstrijklaag mag, na droging, aan het oppervlak geen gesloten, glanzende laag vormen.

Verbruik

Afhankelijk van zuigkracht en aard van de ondergrond ca. 150 - 300 ml/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Dupa-Putzfestiger is ook bij vorst te verwerken, mits de ondergrond vrij is van ijs.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is Dupa-Putzfestiger na minimaal 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Dupa-Putzfestiger aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of borstel of spuiten met geschikte airless spuitapparatuur.  Niet verspuiten luchtdruk-spuitapparatuur.

Airless-applicatie

Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50-60 bar
Gereedschap na gebruik met nitroverdunner of kwastenreiniger schoonmaken.

Attentie

Niet met andere materialen mengen.
Dupa-Putzfestiger bevat oplosmiddel en mag binnen niet worden toegepast.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: Decaan, 2,2,4,6,6-Pentamethylheptaan, Alkanen, C9-12-Iso-, 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyraat.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatie.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat max. < 650 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, alifaten, ester, glycolether

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden