caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/244793/066229_Ohne_Name_NL..png

Sylitol RapidGrund 111

Voorstrijkmiddel op minerale basis. Uitstekend met de roller te verwerken.
 • Toepassing

  Sylitol RapidGrund 111 kan met de roller verwerkt worden. Het voorstrijkmiddel is transparant, egaliseerd en verstevigt minerale ondergronden die sterk en ongelijkmatig zuigen. Ideaal voor toepassing op zuigende ondergronden zoals mineraal pleisterwerk, oude dispersie-silicaatverflagen, kalkzandstenen metselwerk, cellenbeton, natuursteen en beton. Tevens geschikt voor het op verwerkingsdikte brengen van dispersie-silicaatverf en -sierpleister.

  Eigenschappen

  • verstevigt de ondergrond
  • dringt diep in
  • heeft een verkiezelende werking
  • spat niet bij verwerking met de roller
  • eenvoudig en snel te verwerken

  Materiaalbasis

  Kaliwaterglas met organisch toeslagstoffen volgens DIN 18 363 - 2.4.1.

  Verpakking

  2½ en 10 liter

  Kleur

  Transparant

  Opslag

  Koel maar vorstvrij bewaren.
  Aangebroken verpakking goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof. In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

  Soortelijke massa

  ca. 1,1 g/cm3

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) net geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

  Verwerkingsmethode

  Uitstekend met de roller te verwerken. Ook aan te brengen met kwast, borstel en airlessspuitapparatuur. Bij spuiten moet rekening worden gehouden met extra spuitnevel.
  Voor gebruik kort doorroeren.

  Voorzorgsmaatregelen:
  Omgeving van de te behandelen vlakken zorgvuldig afdekken, vooral glas, keramiek en natuursteen. Spatten onmiddelijk afspoelen met veel water.

  Verdunnen

  Als verdunningsmiddel in een mengverhouding 1:1 met water voor alle Sylitol binnen- en buitenmuurverven en sierpleisters.
  Raadpleeg de technische informatiebladen van Sylitol® buiten- en binnenmuurverf en Sylitol sierpleisters.

  Opbouw van het systeem

  Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond onverdund met de roller verwerken. Bij verdunnen (met 1 deel water) met de kwast nat-in-nat goed in de ondergrond borstelen tot een verzadiging is bereikt. Bij verdunnen met water is verwerking met de roller niet aan te raden.

  Verbruik

  Afhankelijk van de zuiging en soort ondergrond ca. 100-300 ml/m2.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef  op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 8° C en maximaal 30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. 

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen.
  Lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Gereedschap

  Met de roller (polyamide, vachtlengte 13-15 mm), kwast of borstel aanbrengen.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  Attentie

  Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. In voorkomende gevallen steigers afdekken. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Uitsluitend met dispersie-silicaatverven mengen. Sylitol® RapidGrund mag niet met andere verfproducten gemengd worden.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat  alkaliwaterglas, polyacrylaathars, water en additieven.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.