caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/148540/048314_Sylitol_Konzentrat_111_10L.png

Sylitol Konzentrat 111

Voorstrijk- en verdunningsmiddel op basis van silicaat. Buiten en binnen toe te passen.

Toepassing

Voor het verstevigen van minerale ondergronden en het egaliseren van sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden. Als verdunningsmiddel voor Sylitol® buiten- en binnenmuurverven en sierpleisters.
Niet geschikt voor toepassing in zuivere (2K) mineraalverven. Bij Sylitol® NQG de Sylitol® NQG Konzentrat gebruiken.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • dringt diep in de ondergrond
  • geconcentreerd
  • oplosmiddelvrij

Materiaalbasis

Kaliwaterglas met organische toeslagstoffen.

Verpakking

10 liter

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof. In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de juiste verwerkingsvoorschriften het de betreffende technisch informatiebladen van de Sylitol® producten.

Mengverhouding

Uitsluitend met dispersie-silicaatverven mengen. Sylitol® Konzentrat 111 niet mengen met andere verfproducten.

Verwerkingsmethode

Indien toegepast als verdunningsmiddel het technisch Informatieblad van de Sylitol® muurverf of sierpleister raadplegen. Als voorstrijkmiddel of aanbrandlaag één à twee delen Sylitol® Konzentrat 111 met één deel water mengen.
De ondergrond verzadigend, nat-in-nat, voorstrijken en met een borstel in de poriën wrijven.

Voorzorgsmaatregelen
Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen.

Bouwkundige voorzieningen
Uitspringende bouwdelen, zoals waterslagen, daklijsten, vensterbanken etc. moeten aan de bovenzijde goed worden afgedicht en voldoende overstek hebben om vochtindringing en/of sterke vervuiling te voorkomen.

Zoutuitbloeiingen
Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochtopeenhoping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Verbruik

Ca. 100-350 ml/m2 per laag (met water verdund).
Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Een langharige borstel of witkwast.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Eventueel een reinigingsmiddel toevoegen.
Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf of in water laten staan.

Attentie

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.
Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan.
Uitsluitend met dispersie-silicaatverven mengen. Sylitol® Konzentrat 111 mag niet met andere verfproducten gemengd worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat kaliwaterglas, acrylaat-dispersie, water en additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Nederlands Scheepvaartmuseum

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.