caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/152271/049423_Binder_12,5L.png

Binder

Kunstharsdispersie

Toepassing

Hoogwaardige kunstharsdispersie voor het aanmaken van binnen- en buitenmuurverven, als voorstrijkmiddel, voor de veredeling van kalk- en lijmverven, voor het maken van transparante verflagen, als toevoeging voor behanglijm ter verhoging van de kleefkracht en als toevoeging voor verven die gebruikt worden door kunstschilders en restaurateurs etc.


Toepassing:
Veredelen van lijmverf
Door toevoeging van ca. 5–10 % Binder aan de gebruiksklare lijmverf wordt deze wasvast.

Lazerende verf
2 delen Binder met 1 deel water mengen en dispersiemengkleuren zoals AmphiColor- of CaparolColor mengkleuren daaraan toevoegen. De hoeveelheid kleur is afhankelijke van het gewenste lazuureffect.

Verlijmen van behang en weefselbehang
Bij het verlijmen van zwaar behang of glasverzelweefsel wordt de kleefkracht van de lijm door toevoeging van 20 % Binder beduidend verbetert.

Zelfgemaakte verf:

Componentenweerbestendigwasvast
VolumedelenBinder11
Waterverf23
GewichtsdelenBinder11
Verf23
Water11,5

Eigenschappen

De toepassingsmogelijkheden van Binder als universeel bindmiddel is enorm groot.
Veel voorkomende toepassingsgebieden zijn resturatiewerk, kunstschilderwerk etc. Vanwege de veelzijdige eigenschappen van Binder is de toepassing zeer breed.

Verpakking

1  en 12½ liter

Kleur

Transparant 

Met lichtechte en alkalibestendige dispersie-kleurpigmenten zoals AmphiColor- of CaparolColor mengkleurenen op kleur te brengen.

Glansgraad

Afhankelijk van de verdunning met water van zijdeglanzend tot mat.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Verwerkingsmethode

Binder toegevoegd aan verf verwerken met kwast, roller of spuitapparatuur.

Gereedschap direct na gebruik reinigen metwater.

Opbouw van het systeem

Bij een willekeurige Caparol muurverf:
Een transparante voorstrijklaag aanbrengen met Binder, 1 : 5 met water verdund.
Tussen- en afwerklaag aanbrengen met een muurverf van Caparol.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS = 3 %.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, water, alifaten (< 0,5 %), additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl