caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/86149/034311_FantasticFleece_Gewebe.png

Capaver FantasticFleece

FantasicFleece is een design glasvlies met structuren voor gekleurde en halfdekkende afwerkingen op wanden binnen.

Toepassing

Capaver®FantasticFleece is een decoratieve wandafwerking voor toepassing binnen. 
 
Bijzonderheden
Op Capaver® FantasticFleece verkrijgt men, na schilderen met een gekleurde laseerlaag, een individuele, moderne en representatieve uitstraling. De laseerlaag handmatig aanbrengen in meerdere lagen.

Eigenschappen

 • vormvast
 • kan niet rotten
 • kleine scheuren worden overbrugd
 • onbrandbaar A2

Materiaalbasis

Glasvlies met verschillende structuren

Te leveren soorten

ProductGewicht per m2 Afmeting rolRapport
Dessins met een glad oppervlak
Kimaraca. 174 g13 x ca. 1 m> ι < 64 cm/0
Leanoca. 184 g13 x ca. 1 m> ι 0
Legraca. 160 g13 x ca. 1 m> ι < 32 cm/0
Lineaca. 155 g13 x ca. 1 m> ι < 64 cm/0
Mandisaca. 161 g13 x ca. 1 m> ι < 64 cm/0
Mikoca. 169 g13 x ca. 1 m> ι 0
Siaraca. 182 g13 x ca. 1 m> ι < 13 cm/0
Tianaca. 174 g13 x ca. 1 m> ι < 64 cm/0
Tisanoca. 162 g13 x ca. 1 m> ι 0
Tiziaca. 148 g13 x ca. 1 m> ι < 21,5 cm/0

Let op: standaard hebben wandweefsel een zichtbaar rapport.
FantasticFleece Designs waar geen rapport is aangegeven kunnen naadloos aangebracht worden.

>|< Weefsel met rapport
>|0 Weefsel zonder rapport

Verpakking

13 x 1 m (1 rol per doos)

Opslag

FantasticFleece droog bewaren.

Aanvullende producten

 • Capaver® CapaColl GK
 • Capadecor® DecoLasur matt
 • Capadecor® DecoLasur glänzend
 • Capadecor® Metallocryl Interior
 • Capadecor® CapaGold/CapaSilber/EffektGrund
 • Capadecor® Effectpigmenten Switch, Pearl

Attentie

Capaver® Glasgewebe is gemaakt van glasvezels met een diameter van > 5 µm en is daardoor voor
de longen ongevaarlijk. Ondanks de hoge kwaliteit kan door knippen en snijden van het weefsel toch wat huidirritatie ontstaan bij mensen met een gevoelige huid. Dit zal vrijwel direct verdwijnen na beëindiging van de werkzaamheden. Na het afwerken van het glasweefsel komen geen glasvezels meer vrij. Voor personen die gevoelig zijn voor glasvezels adviseren wij beschermende maatregelen te treffen tijdens het verwerken van het weefsel.

Bouwtechnische scheuren kunnen met FantasticFleece niet duurzaam worden overbrugd.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Ondergrond

Oppervlakken binnen van mineraal pleisterwerk zoals gips-, kalk-, kalk-gipspleisterwerk, gipskarton- en gipsplaten en beton.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.
De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase is 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Voorbereiding van de ondergrond

Voor Fantastic Fleece is een gladde ondergrond noodzakelijk. Er mogen geen kleurcontrasten aanwezig zijn. De ondergrond na voorbereidende werkzaamheden dekkend voorstrijken met CapaSil Primer.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen van de lijm:

CapaColl GK gelijkmatig aanbrengen met een roller (18 mm) over een breedte van 1 tot 2 banen (afhankelijk van de temperatuur).
Let op! De lijm gelijkmatig verdelen, lijm opeenhoping geeft vanwege de gesloten laag van het weefsel een ongelijkmatig oppervlak.

De Capaver® FantasticFleece uitsluitend aanbrengen op wanden. 


Voor het aanbrengen van FantasticFleece moeten de volgende verwerkingsvoorschriften worden aangehouden:
 • FantasticFleece loodrecht en stotend in de natte lijmlaag drukken. Er mag absoluut GEEN lijm aan de voorzijde van het weefsel komen.
 • Let op! De banen moeten bij de naden gesloten zijn. Opbollen (blazen) moeten voorkomen worden.
 • Enkele weefsels hebben een rapport, let hierop tijdens de verwerking
 • De aangebrachte banen met een harde, rubberen roller zodanig aandrukken, dat er geen blazen ontstaan. Geen spaan gebruiken. Teveel aan weefsel afsnijden.

Hoeken
Bij inwendige hoeken niet door de hoek plakken maar de FantasticFleece op maat afsnijden.
Bij uitwendige hoeken dient men erop te letten dat de banen minstens 10 cm om de hoek heen worden geplakt om er zeker van te zijn dat de ene weefselbaan foutloos op de andere aansluit. Zonodig speciale hoekprofielen toepassen, volgens voorschrift. De hoekprofielen met montagelijm vastlijmen. Eventuele niveauverschillen met Caparol Akkordspachtel of Caparol AkkordLeichtspachtel egaliseren. Geen gipshoudende reparaties toepassen. Het kunststofhoekprofiel en de reparatie eerst voorstrijken met CapaSil Primer.

Let op!
Met een natte spons de overmaat aan lijm tussen de naden direct geheel weghalen door middel van deppen, niet vegen. Droge lijmresten zijn bij de eerst volgende schilderbeurt direct zichtbaar en zijn niet meer te verwijderen. De dessins "Legra, Kimara, Linea, Mandisa, Siara, Tiana en Tizia” hebben een rapport.
Op één wand steeds FantasticFleece van hetzelfde chargenummer toepassen.

Opbouw van het verfsysteem

Afwerken FantasticFleece met Deco-Lasur mat / glanzend

Lazerende afwerkingen geven FantasticFleece het speciale eindeffect. Een dekkende afwerking neutraliseerd dit effect. Na het verlijmen en drogen van de FantasticFleece een lazerende afwerklaag aanbrengen met de borstel met Deco-Lasur mat of glanzend.

Om het gewenste eindeffect en voldoende verwerkingstijd te bereiken de Deco-Lasur in de gekozen kleur verdunnen met 15% water. 

Moet in een donkere of heldere, intensieve kleur worden afgewerkt dan DecoLasur glanzend toepassen vanwege de langere verwerkingstijd. Altijd met twee personen werken om te snel aandrogen te voorkomen. Worden speciale effectpigmenten toegepast dan een extra transparante laag aanbrengen om het effect te verhogen.

Na het aanbrengen van de DecoLasur moet de laag, als deze nog nat is, met een zachte borstel worden "nageslecht". Overtollig materiaal wordt zodoende verwijderd en ontstaat een speciaal contrastrijk effect.
Verwerkingtips
 • Door het aanbrengen van één laag DecoLasur glanzend ontstaat door de zuiging van het weefsel geen waarneembare glans aan het oppervlak. Speciale effecten worden bereikt door toevoeging van de metaalglimmer PearlWhite aan de DecoLasur glanzend toe te voegen (zie TI 816).
 •  Twee lagen DecoLasur glanzend in transparant verhoogd de glans en het reinigen van het oppervlak.
 • Door het transparante effect van de DecoLasur en de zuigingsverschillen van de de FantasticFleece kunnen kleuren uit de 3D-kleurenwaaier afwijken.
 • Een te veel aan DecoLasur direct geheel verwijderen om een bont en wolkerig opdrogen te voorkomen.
 • Bij lichte kleuren, speciaal de witte kleuren en kleuren uit de 3D-Off White serie-waaier altijd twee lagen DecoLasur aanbrengen om voldoende dekking te krijgen. Vooraf een proef maken.
 • Wordt FantasticFleece niet afgewerkt dan adviseren wij een transparante laag als afwerking.

Verbruik DecoLasur Mat en glanzend:
ca. 140-180 ml/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.


Afwerking met CapaGold/CapaSilber lazerend:


Na het verlijmen en drogen van de FantasticFleece een volle en gelijkmatige laag CapaGold/CapaSilber aanbrengen. Raadpleeg het technisch informatieblad.

De CapaGold/CapaSilber op verwerkingsdikte brengen door toevoeging van 10 % water.

De CapaGold aanbrengen met een borstel en altijd nat-in-nat werken. Om aanzetten te voorkomen moet de nog natte laag CapaGold/CapaSilber direct met een zachte borstel worden ‘nageslecht’.

Verwerkingstips:
 • Om het metaaleffect te vergroten kan een tweede laag worden aangebracht.
 • Bij grote oppervlakken altijd met twee personen de CapaGold/CapaSilber verwerken.

Verbruik Capadecor CapaGold/CapaSilber:
ca. 100-150 ml/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Droogtijd

De verlijmde banen voor het schilderen voldoende laten drogen.

Attentie

Capaver Wandweefsel wordt voordat het de fabriek verlaat uitvoerig gecontroleerd. Fouten in de fabricage kunnen echter voorkomen. Deze zijn aangegeven aan de zijkant van het weefsel en worden altijd gecompenseerd. Weefselfouten geven geen recht tot het indienen van een claim. Het weefsel moet vooraf, voordat de banen op maat gesneden worden, op fouten worden gecontroleerd.

Klachten na het verwerken van meer dan 10 banen worden niet in behandeling genomen.

De buitenzijde van de rol is de zichtzijde. Om structuurverschillen te voorkomen de banen niet ‘stortend’ of aan de verkeerde zijde plakken. Bij klachten moet het etiket met controle- en artikelnummer overlegd kunnen worden.

Raadpleeg de technische informatiebladen van de betrokken producten.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Restaurant/Hotel Oolderhof