caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/102151/038135_CapaColl_GK_16kg.png

Capacoll GK

Oplosmiddelvrije dispersielijm voor glasvezelweefsel en glasvlies.

Toepassing

Dispersielijm, klaar voor gebruik, voor het lijmen van glasvezelweefsel (Capaver), FantasticFleece en Capaver Akkordvlies voor toepassing binnen.

Eigenschappen

  • emissie- en oplosmiddelvrij
  • hoge kleef-/plakkracht
  • lange ‘open tijd’
  • laag materiaalverbruik
  • droogt transparant op, eventueel op kleur te brengen
  • moeilijk brandbaar B1, in combinatie met Capaver-glasvezelweefsel en Caparolmuurverven
  • onbrandbaar A2, in combinatie met Capaver-glasvezelweefsel en Caparolmuurverven

Verpakking

  • 16 kg

Kleur

Transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

  • µm-waarde in combinatie met Capaver Akkordvlies Z150K = 0,03m  = klasse v1 conform DIN EN 1062-1

Soortelijke massa

Ca. 1,10 g/cm3

Aanvullende producten

  • CapaColl VK

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Zie voor het plakken van wandweefsel het betreffende technisch informatieblad.

Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere droging zorgdragen.

Op contrastrijke ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer of CapaSil Primer.

Verwerkingsmethode

Lijm aanbrengen met de kwast, roller of geschikte airless-spuitapparatuur.

Lijmlaag
:
CapaColl GK met een vachtroller vol en gelijkmatig opbrengen in één tot drie baanbreedtes. Het weefsel direct inbedden en met een behangspaan aandrukken, zodat geen blazen ontstaan. Op een zwak zuigende ondergrond en bij lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid de lijm voor het aanbrengen van glasvezelweefsel met een papieren rug voldoende laten ontluchten.

Airless apparatuur:
nozzle 0,017-0,019 inch
spuithoek 40-50°
druk 180-200 bar
CapaColl GK (standaardproduct) met ca. 10-20% water op spuitconsistentie brengen.

Bij het verlijmen  van AkkordVlies Z130 en Z150 moet na het verspuiten van de lijm de laag nagerold worden (vachthoogte 12 tot 14 mm) om een gelijkmatig en niet te dikke inbeddingslaag te verkrijgen.

Opbouw van het verfsysteem

Raadpleeg voor het schilderen van het wandweefsel het technische informatieblad van de muurverf.

Verbruik

Glasweefsel
Fijn weefsel en vlies ca. 150 g/m2
Middelfijn weefsel ca. 150-250 g/m2
Grof weefsel ca. 250-300 g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking en droogfase minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 6-12 uur over te schilderen, volledig droog na 2-3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep.

Attentie

De glasweefsels 1100 K en 1100 VB met fijne structuur uitsluitend met verdunde lijm, ca. 20 % met water, verlijmen. De lijm dun met een kortharige vachtroller aanbrengen en voldoende laten aantrekken.

Bij het verlijmen van FantasticFleece en Capaver AkkordVlies kunnen, bij een te hoog lijmverbruik, de naden open gaan staan.

Bij gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing vanuit de lijm de ondergrond zacht worden, blazen geven of afbladderen (reparaties). In voorkomende gevallen zorgen voor een snellere droging door voldoende ventileren of de temperatuur te verhogen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS

Inhoudstoffen

Bevat polyvinylacetaat, water, additieven en busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.