caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/113082/040996_Capacoll_emmer_10kg.png

CapaColl PR-S

Oplosmiddelvrije glasweefsellijm voor het verlijmen van CapaDecor- en Capaver-glasvezelweefsels en RenovaVlies.

Toepassing

Transparante glasweefsellijm, klaar voor gebruik, voor het lijmen van CapaDecor PR en VBP glasvezelweefsel en RenovaVlies binnen.

Eigenschappen

  • vrij van oplosmiddelen
  • met water te verdunnen, milieusparend en reukarm
  • enigszins waterdampdoorlatend
  • hoge plakkracht
  • lange "opentijd”, dus goed te verdelen
  • af te werken met muurverven van Caparol
  • speciaal voor grote projecten

Verpakking

10 kg.

Kleur

Transparant.

Opslag

Koel, maar vorstvrij, 6 maanden houdbaar in originele, gesloten verpakking. Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,03 g/cm3

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Zie voor het plakken van wandweefsel het betreffende technisch informatieblad.
Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere droging zorgdragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen.
Impregneren met CapaTex Fix.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Hout en houtachtige oppervlakken
Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Lijmlaag:
Capacoll PR-S met een vachtroller vol en gelijkmatig opbrengen in één tot drie baanbreedtes. Het CapaDecor PR en VBP weefsel direct inbedden en met een behangspaan aandrukken, zodat geen blazen ontstaan.

De CapaDecor PR 132 NIET overlijmen. Na 24 uur kan het glasweefsel worden overgeschilderd. Capacoll PR-S kan worden aangebracht met kwast of roller en geschikte spuitapparatuur.
De lijm kan ook gebruikt worden in een behangplakmachine.

Opbouw van het verfsysteem

Tussen- en afwerklaag:
Na voldoende droging van de lijm een tussen- en afwerklaag aanbengen met een Caparol-muurverf.

Raadpleeg voor het schilderen van het wandweefsel de des betreffende technische informatiebladen.

Verbruik

Ca. 150 tot 250 g/m2, afhankelijk van de structuur van het glasweefsel.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking en droogfase minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur over te schilderen, volledig droog na 2-3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.


Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden