caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/113082/040996_Capacoll_emmer_10kg.png

Capacoll PR-S

Oplosmiddelvrije glasweefsellijm voor het verlijmen van CapaDecor en Capaver-glasvezelweefsels en RenovaVlies.

Toepassing

Transparante glasweefsellijm, klaar voor gebruik, voor het lijmen van CapaDecor, Capaver-glasvezelweefsel en RenovaVlies.

Eigenschappen

  • gemakkelijk te verwerken
  • geschikt voor verwerking met behangplakmachine
  • hoge plakkracht

Verpakking

10 kg

Kleur

  • Wit, droogt transparant op

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

1.03 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vlak en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.
Zie voor het plakken van wandweefsel het betreffende technisch informatieblad. 
Op oppervlakken met een (te) groot kleurverschil de ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer.

Verwerkingsmethode

Te verwerken met kwast, roller of Airless-spuitapparatuur.

Lijmlaag
:
Capacoll PR-S met een vachtroller vol en gelijkmatig opbrengen in één tot drie baanbreedtes. Het glasweefsel direct inbedden en met een behangspaan aandrukken, zodat geen blazen ontstaan.
Op niet zuigende ondergronden, bij een lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid de lijm voor het aanbrengen van het weefsel voldoende laten ontluchten.Airless-spuitapplicatie:
Spuitapparatuur: Wagner HC 950 / HC 750
Druk: 150 - 200 bar
Slanglengte: max. 30 meter
Spuithoek: 40–50°  
Nozzle: HEA 517

Spuitapparatuur: Graco Mark X 
Druk: 150 - 200 bar
Slanglengte: max. 30 meter
Spuithoek: 40–50°  
Nozzle: FFLP 517

Bij bepaalde Airless-nozzles kan het voorkomen dat de spuithoek niet het gewenste resultaat geeft!
Resten van lijm aan de voorzijde van het weefsel kunnen verstoringen aan het oppervlak geven van de volgende verflaag.

Opbouw van het verfsysteem

Verwerking:
Voor het verlijmen van het weefsel het betreffende technisch informatieblad van het weefsel raadplegen.

Verbruik

Lijm op glasweefsel:
Fijne structuur en vlies: ca. 150 g/m2
Gemiddeld tot een grof structuur: ca. 150–250 g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking en droogfase 5 °C tot 25 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur droog en over te schilderen. Volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Attentie

Een te hoog verbruik, bijv. bij airless-verspuiten, kan bij Akkordvlies openstaande naden tot gevolg hebben. Bij verwerking met de airless de lijmlaag altijd narollen.

Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere droging zorgdragen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, water, additieven, conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.