Navigatie overslaan
brandveilig-
heid en
buitengevel-
isolatie
brandveilig-
heid en
buitengevel-
isolatie

Brandveiligheid en buitengevelisolatie

Informatie en FAQ

In Nederland, en dan vooral in de grote steden, worden steeds hogere woontorens en kantoren-complexen gebouwd. Naast de soms constructieve uitdagingen is ook de brandwerendheid van groot belang bij hoge gebouwen. Elk nieuwbouw- en renovatieproject wat gerealiseerd wordt moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in het Nederlandse BouwBesluit 2012. Het BouwBesluit maakt onderscheid in de verschillende gebruiksfuncties van gebouwen, zoals wonen, verzorging, industrie, kantoor, logies, onderwijs, sporten, winkelen en overige.

De prestatie-eisen in het BouwBesluit zijn per gebruiksfunctie afhankelijk van verschillende aspecten. In het BouwBesluit wordt vermeld dat een buitengevel, grenzend aan ruimten die worden bewoond of waar gewerkt wordt en/of verzorging plaats vindt, minimaal een brandklasse B dient te hebben. Brandklasse B is een Europese klassering die wordt vastgesteld aan de hand van brandtesten volgens de Europese norm NEN-EN 13501-1. Materialen die voldoen aan brandklasse B zijn zeer moeilijk brandbaar en hebben een zeer beperkte bijdrage bij een brand.

Caparol is aangesloten bij de branchevereniging Bond van Pleisterbouw. De branchevereniging liet de brandveiligheid van thermische systemen voor EPS-buitengevelisolatie met pleisterwerk/minerale steenstrips onderzoeken door DGMR. DGMR is een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Aanleiding is de toenemende aandacht in onze maatschappij voor brandveilige gevels. Doel was te bepalen of en zo ja wat nodig is om de brandveiligheid ruimer boven de wettelijke vereisten te laten uitkomen. DGMR adviseert om systemen met EPS-isolatie en pleisterwerk/minerale steenstrips in bepaalde situaties te voorzien van stroken minerale wol isolatie. Om zo bij een eventuele brand, de brandvoortplanting  en branddoorslag via de gevel tot een minimum te beperken.

Alle gevelisolatiesystemen van Caparol die EPS als isolatiemateriaal hebben en afgewerkt zijn met een sierpleister of (minerale) steenstrips voldoen aan brandklasse B. Op de gevelisolatiesystemen van Caparol zijn diverse KOMO- en/of ETA attesten van toepassing. Een KOMO attest heeft als basis de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1328 en een ETA attest heeft als basis de Europese goedkeuringsrichtlijn ETAG 004. In deze attesten zijn brandproeven opgenomen conform de Europese norm NEN-EN 13501-1. 


Veelgestelde vragen

We begrijpen dat dit onderwerp vragen kan oproepen. We hebben daarom een aantal veel gestelde vragen plus de antwoorden hieronder opgenomen. Heb je na het lezen hiervan nog andere vragen, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen via info@caparol.nl of bellen naar 033-247 50 00.

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de brandbaarheid van bouwmaterialen. Onder andere materialen die worden gebruikt voor het isoleren van gevels. De brandbaarheid van een materiaal zegt iets over hoe gemakkelijk een materiaal brandt en vuur zich verder kan verspreiden. Hiervoor wordt in het Bouwbesluit de term ‘brandklasse’ gebruikt.

Het Bouwbesluit stelt een basiseis van brandklasse D aan gevelbekleding als samengestelde constructie. Bij hoge gebouwen moet de onderste 2,5 meter van de gevel aan brandklasse B voldoen. Deze eis is zwaarder dan brandklasse D. Gevels die boven de 13 meter liggen moeten ook voldoen aan brandklasse B. Deze eisen gelden niet voor bestaande bouw, hier geldt brandklasse D. Hieronder vindt u een verklaring over de brandbaarheid en de bijdrage bij een brand bij de verschillende brandklasse. 

Brandklasse volgens NEN 13501-1         Bijdrage aan brand                  Brandbaarheid
A1geen enkele bijdrageniet brandbaar
A2nauwelijks bijdragevrijwel niet brandbaar
Bzeer beperkte bijdrageheel moeilijk brandbaar
Cbeperkte bijdragebrandbaar
Dhoge bijdragebrandbaar

 

De meest gebruikte gevelisolatiesystemen van Caparol voldoen aan brandklasse B. Gevelisolatiesystemen waarbij de isolatie bestaat uit minerale wol voldoen zelfs aan brandklasse A1.

Bij toepassing van Caparol systemen die voldoen aan minimaal brandklasse B wordt voldaan aan de eisen van het BouwBesluit en zijn dan voldoende brandveilig. De brandveiligheid van een gebouw hangt van veel factoren af. De brandbaarheid van materiaal (waaronder de gevelisolatie) is maar één van de factoren. Andere factoren zijn de bereikbaarheid voor de brandweer, de vluchtwegen, het aantal trappen, sprinklers enzovoort.

In ‘kale’ vorm valt EPS in klasse E (brandbaar) volgens de Euroklasse indeling van A (onbrandbaar) tot F (zeer brandbaar). Maar dat is maar de helft van het verhaal. Caparol levert complete systemen. De (mate van) brandbaarheid wordt bepaald door de combinatie van alle materialen die in het gevelisolatiesysteem zitten.

In de systemen van Caparol is de EPS isolatie altijd verpakt in een mortellaag, waarin ook een glasvezelweefsel zit. Op die mortellaag zit weer een sierpleisterlaag of worden steenstrips aangebracht.
Er zit in deze systemen dus géén luchtspouw; die kan namelijk als een schoorsteen werken als er brand is. Daarom scoren de systemen van Caparol allemaal ten minste brandklasse B (zeer moeilijk brandbaar). Geschikt dus voor (ook) hogere gebouwen, waar de (wettelijke) eisen natuurlijk het hoogst zijn.

Ja, dat doen we inderdaad. En het is ook helaas nodig omdat in de media vaak appels met peren worden vergeleken door gebrek aan kennis en verkeerde conclusies worden getrokken. Wij baseren ons op feiten en gegevens die zijn onderbouwd door genormaliseerde rapporten.

De gevelbekleding van de Grenfelltower is onvergelijkbaar met de systemen die wij verkopen. In Londen ging het om aluminium systemen met binnenin een strook brandbare kunststof. Dit type gevelbekleding is in Nederland niet toegestaan bij hoogbouw. Daarnaast was het niet alleen de buitengevel die faalde, ook andere zaken zoals vluchtroutes voldeden niet. In Nederland zou het totale ontwerp van het gebouw niet aan de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit hebben voldaan.

Natuurlijk. Onafhankelijke onderzoekbureaus testen (natuurlijk) geheel volgens de wettelijk voorgeschreven regels. In EU-verband worden nu wel nieuwe methoden ontwikkeld, die verder gaan dan de bestaande ‘single burning item test’. Die test geeft op zich een prima indicatie van de brandbaarheid van materialen, maar met de nieuwe methode (‘large scale firetest’) kan dat materiaal onder meer verschillende omstandigheden worden getest. Caparol is voorstander van een dergelijke uitbreiding van de tests. Caparol gevelisolatiesystemen worden als volledig systeem getest en gecertificeerd. Het certificaat wordt door een geaccrediteerd en onafhankelijk instituut uitgegeven.

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


* Verplichte velden