caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/266866/071223_Indeko-plus_recycle_emmer_B1_10_liter_NL.png

Indeko-plus

Premium binnenmuurverf zonder conserveermiddelen.
Voor een topklasse afwerking.

Toepassing

Indeko-plus is een duurzame premium binnenmuurverf voor hoogwaardige, matte oppervlakken. Bovendien overtuigt Indeko-plus door zijn aangename en efficiënte verwerking, heeft het een bijzonder hoge dekkracht en draagt het bij aan een gezond binnenklimaat dankzij de conserveermiddel- en oplosmiddelvrije receptuur.

Eigenschappen

  • minder CO2-uitstoot dankzij gebruik van herwinbare grondstoffen
  • conserveermiddelvrij
  • goed bij te werken
  • superdekkend
  • niet vergelend
  • gemakkelijk te verwerken
  • waterdampdoorlatend, μd <0,1 m

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie

Verpakking

1¼, 2½ , 5 en 10 liter

Kleur

Wit en kleur.

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Indeko-plus is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in vele kleuren.

Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Wanneer Indeko-plus op kleur wordt gemaakt is het niet meer gegarandeerd conserveermiddelvrij. 

Glansgraad

Zeer mat  (conform DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan.

Technische eigenschappen

conform DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 1 bij een verbruik van 8 m2/l resp. 125 ml/m2

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) niet geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
 
Gipspleisters PIV(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix Thix.  Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Hout en houtachtige oppervlakken
Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar en transparant voorstrijkmiddel toe te passen.
 
Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur
nozzle:      0,017-0,021”
druk:        150-180 bar
Apparatuur na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige laag Indeko-plus onverdund of tot max. 5 % met water verdund aanbrengen.
Op een contrastrijke ondergrond een grondlaag aanbrengen verdund met max 5 % met water. Op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Verbruik

Ca. 125 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren.
Bij donkere kleuren kunnen mechanische belastingen tot lichte strepen leiden. Op te belasten vlakken in donkere kleuren een extra laag PremiumColor aanbrengen. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitende bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, alkaliwaterglas, titaanwit, silicaat, water en additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Kantoorpand A Brand New Day, Breda

Complex Muggenbroekerlaan, Roermond

Expositie The Rolling Stones Unzipped,…

Marmerlook vloer VVBHUSAN,…

Deutsches Schauspielhaus theater,…

Mariakerk Tilburg

Restaurant/Hotel d’Olde Skoele, Rouveen

Praktijk fysiotherapie in Frankenhausen

Najade Resort, Loosdrecht

Manus Kliniek

Stadhuis

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.