caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/236087/064657_EXC_CapaTex_Fix_THIX_WA_10_L.png

CapaTex Fix THIX

Met water te verdunnen voorstrijkmiddel, ook met de roller te verwerken. Binnen en buiten toe te passen.

 • Toepassing

  CapaTex Fix THIX is een transparant voorstrijkmiddel die rationeel met de verfroller verwerkt kan worden. Bijzonder goed toe te passen voor het nivelleren van vaste en poreuze ondergronden die sterk of ongelijkmatig zuigen zoals pleisterwerk, ongebrand metselwerk, cellenbeton, gipskartonplaten, beton etc. Binnen en buiten toe te passen.

  Eigenschappen

  • eenvoudig te verwerken
  • rationeel te verwerken met de roller
  • dringt diep in de ondergrond
  • verstevigt de ondergrond

  Materiaalbasis

  Gemodificeerde kunstharsdispersie, waterverdunbaar.

  Verpakking

  2½ en 10 liter

  Kleur

  Transparant

  Opslag

  Koel maar vorstvrij bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,0 g/cm3

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

  Verwerkingsmethode

  Uitstekend met de roller te verwerken. Ook aan te brengen met kwast, borstel en airless-spuitapparatuur. Voor gebruik kort doorroeren.

  Verdunnen

  Indien noodzakelijk tot max. 2 delen water verdunnen. Verwerking met de roller is dan niet meer mogelijk.

  Opbouw van het systeem

  Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond onverdund met de roller verwerken. 
  Bij verdunnen (met max. 2 delen water) met de kwast nat-in-nat goed in de ondergrond borstelen tot een verzadiging is bereikt.
  De voorstrijklaag mag na drogen aan het oppervlak geen gesloten, glanzende laag vormen.

  Verbruik

  Afhankelijk van applicatie en zuiging van de ondergrond is het verbruik ca. 50-200 ml/m2 per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na ca. 12 uur.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Gereedschap

  Ideaal met de roller te verwerken (polyamideroller 13 mm). Ook met kwast of borstel te verwerken.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Airless-applicatie

  Spuithoek: 60°
  Nozzle: 0,029"
  Spuitdruk: 50 bar

  Attentie

  Niet toepassen op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS

  Inhoudstoffen

  Bevat polyacrylaathars, polysiloxaan, water, additieven en conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een object gericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl