caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/88191/034986_CapaSil_Primer_foto_02_verpakking_WE1_10L_.png

CapaSil Primer

Hechtprimer onder dispersie-, dispersie-silicaat- en siliconenharsmuurverf voor binnen en buiten. Gepigmenteerde primer op gladde en matig zuigende ondergronden.

Toepassing

Wit gepigmenteerde hechtprimer onder dispersie-, dispersie-silicaat- en siliconenharsmuurverf voor binnen en buiten. Gepigmenteerde primer op gladde, matig zuigende ondergronden.  
Bevordert de hechting op gladde, draagkrachtige ondergronden zoals: gipskartonplaten, beton, matig zuigende minerale ondergronden, gipspleisters, gipsbouwplaten en dispersiesilicaatverven op een oude dispersieverflaag. Verkleind het risico van afbladderen van dunne reparaties van gips bij naden van gipsplaten. Als stroeve voorstrijklaag onder alle soorten behang op gladde, zwak zuigende ondergronden.

Eigenschappen

  • als grondlaag onder dispersie-silicaatmuurverf
  • als grondlaag onder dunne gipslagen
  • volgende verflagen drogen minder snel
  • bevat geen conserveermiddel
  • geschikt voor allergie-patiënten
  • bevordert de hechting op matig zuigende ondergronden

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunststofdispersie volgens DIN 55945.

Verpakking

2,5 en 10 liter

Kleur

Wit.

Met CaparolColor-, AmphiColor-mengkleuren of ColorExpress op kleur te brengen.

Na het op kleur maken is CapaSil Primer niet meer conserveermiddelvrij.

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(sd -waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Wateropname

(w-waarde): >0,5 [kg/(m2  · h0,5)] (hoog), W1

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gipskartonplaten, gipspleister, gipsbouwplaten, beton, kalkgipspleister en goed hechtende dispersieverflagen.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650
"Ondergronden en voorbehandelingen".

Verwerkingsmethode

CapaSil Primer aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

Verdunnen

Onverdund, zonodig op verwerkingsdikte brengen met max. 3 % water of CapaSol Konzentrat.

Opbouw van het systeem

Toepassen als dekkende grondlaag onder dispersie-, dispersie-silicaat- en siliconenharsmuurverf.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca.150-200 ml/m2 .
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is CapaSil Primer na ca. 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Verwerken met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Airless-applicatie

Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,021 - 0,025”
Druk: 150-180 bar

Gereedschap en spuitapparatuur na gebruik met water reinigen en doorspoelen.

Attentie

Om de specifieke eigenschappen te behouden niet mengen met andere producten. CapaSil Primer met ColorExpress, AmphiColor Vollton- und Abtonfarben of CaparolColor op kleur brengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, aluminiumhydroxyde, water, waterglas en additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Goirkese kerk, Tilburg

H.H. Petrus en Paulus kerk te Landgraaf

Villa Loodijk ’s-Graveland

Renovatie St. Jozefkerk

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.