caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/88191/034986_CapaSil_Primer_foto_02_verpakking_WE1_10L_.png

CapaSil Primer

Hechtprimer onder dispersie- en dispersie-silicaatmuurverf voor binnen. Vrij van oplosmiddelen.

Toepassing

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel onder dispersie- en dispersiesilicaatverven, binnen. Bevordert de hechting op gladde, draagkrachtige ondergronden zoals: gipskartonplaten, beton, matig zuigende minerale ondergronden, gipspleisters, gipsbouwplaten en dispersiesilicaatverven op een oude dispersieverflaag. Verkleind het risico van afbladderen van dunne reparaties van gips bij naden van gipsplaten.
Als stroeve voorstrijklaag onder alle soorten behang op gladde, zwak zuigende ondergronden.

Eigenschappen

  • minimale emissie, oplosmiddel- en weekmakervrij
  • eenvoudig te verwerken
  • met water te verdunnen
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • waterdampdoorlatend
  • Ud-waarde 0,03 m
  • goede hechting op de ondergrond
  • dekt goed
  • als grondlaag onder dispersie-silicaatverf

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunststofdispersie.

Verpakking

5 en 10 liter

Kleur

Wit.

Met maximaal 25 % CaparolColor- of AmphiColor®-mengkleuren op kleur te brengen.

CapaSil Primer is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties tot een reflectiewaarde 70. Na het op kleur maken van CapaSil Primer kunnen kleine hoeveelheden conserveermiddel aanwezig zijn. Wordt CapaSil Primer met max. 20 % Histolith Volltonfarben op kleur gemaakt dan blijven de conserveermiddelvrije eigenschappen aanwezig.

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gipskartonplaten, gipspleister, gipsbouwplaten, beton, kalkgipspleister en goed hechtende dispersieverflagen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Opbouw van het verfsysteem

CapaSil Primer wordt onverdund verwerkt.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca.150-200 ml/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor omgeving en ondergrond. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is CapaSil Primer na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Verwerken met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur
spuithoek:   50°
nozzle:        0,021 - 0,025”
druk:          150-180 bar
De dispersiefilter (groen) in het pistool verwijderen. De verf goed doorroeren en zeven.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om de specifieke eigenschappen te behouden niet mengen met andere producten. CapaSil Primer met ColorExpress, AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of CaparolColor op kleur brengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, calcium­carbonaat, silicaat, water, waterglas, additieven

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Goirkese kerk, Tilburg

H.H. Petrus en Paulus kerk te Landgraaf

Villa Loodijk ’s-Graveland

Renovatie St. Jozefkerk

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden