caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/253982/068073_CapaGrund_Universal_1_NL.png

CapaGrund Universal

Voorstrijkmiddel met SolSilan technologie onder dispersie/emulsie-, siliconenhars-, emulsie-silicaat- en polymerisaatharsmuurverven.
 • Toepassing

  Waterverdunbaar, hoog waterdampdoorlatend en wit gepigmenteerd universeel voorstrijkmiddel met uitstekend hechting op diverse niet zuigende tot matig zuigende ondergronden. Ook geschikt als grondlaag onder dispersie-silicaat- en oplosmiddelhoudende polymerisaatharsverflagen en op dispersie-sierpleisters als afwerking op gevelisolatiesystemen.
  CapaGrund voorkomt kalkuitbloeiingen op de minerale ondergronden CSI - CSIII volgens DIN EN 998-1. Tevens is CapaGrund Universal nevelvrij te verspuiten met Nespri-spuitapparatuur van Caparol.

  Eigenschappen

  • uitstekende hechting
  • voorkomt kalkuitbloeiingen
  • nevelvrij te verwerken met het Nespri-spuitsysteem
  • dispersie-silicaarverf verkieselt op CapaGrund

  Materiaalbasis

  Met siliconen gemodificeerde kunststofdispersie.

  Verpakking

  • 2½, 5 en 10 liter

  Kleur

  Wit. 

  CapaGrund Universal is met ColorExpress in vele lichte kleuren tot een reflectiewaarde 70 op kleur te maken.

  CapaGrund is met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben of AmphiColor Vollton- und Abtönfarben abtönbar zelf op kleur te maken.

  Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. 
  Bij bepaalde kleuren van de afwerklaag geeft het ColorExpress-systeem een advieskleur (en kleurrecept) voor de grondlaag.

  De kleur voor verwerking controleren. Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken. Bij het zelf op kleur maken de totale hoeveelheid mengen om kleurverschil te voorkomen. Heldere en intensieve kleuren hebben een matige dekkracht.

  Glansgraad

  Mat, klasse: G3 volgens DIN EN 1062-1

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,4 g/cm3

  Aanvullende producten

  Caparol Trocknungsbeschleuniger
  In de winterperiode kan bij een temperatuur tussen 1 °C en 10 °C, om een snellere regenvastheid te verkrijgen, de drogingsversneller worden toegevoegd aan de CapaGrund.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Alle minerale ondergronden.
  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

  Q2 / Q 3 pleisterlagen en dunne gipspleisters < 0,5 mm
  Bij gipshoudend, hydraulisch afbindende pleisterwerk van de kwaliteit Q2 en Q3 wordt een transparant en waterverdunbaar voorstrijkmiddel geadviseerd.

  Pleisterwerk volgens DIN EN 998-1 klasse CS II 1,5 - 5,0 N/mm2:
  Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen bij alkalisch pleisterwerk en kan veelal na 7 dagen worden geschilderd.

  Verwerkingsmethode

  CapaGrund Universal kan met de roller, kwast of geschikte spuitapparatuur worden aangebracht.

  Nespri-spuitapplicatie:
  Spuiten met de Nespri-nozzle op buitenmuren (spuiten en narollen):
  • 20° Dubbele nozzle 215 (voor besnijden langs kanten)
  • 30° Doppeldüse 317 (voor gladde ondergronden)
  • 30° Doppeldüse 319 (voor ruwe ondergronden)

  Spuiten met de Nespri-nozzle op binnenmuren (spuiten en narollen):
  • 20° Speciale enkele 213 (voor besnijden langs kanten) 
  • 30° Doppeldüse 316 (voor gladde ondergronden) 
  • 30° Doppeldüse 317 (voor ruwe ondergronden)

  Temperatuur van het materiaal wordt automatisch geregeld.
  De spuitdruk bij geopend spuitpistool moet op de manometer op de Nespri-airless-spuitpomp in het groenvlak liggen.
  Bij gebruik van de NespriKIT-slangtrommel is dit de verantwoordelijkheid van de gebruiker en moet zelf worden ingesteld.

  Airless-spuitapplicatie: 
  Spuithoek: 50° 
  Nozzle: 0,019–0,021" 
  Spuitdruk: 150–180 bar

  Verdunnen

  Uitsluitend met max. 3 % water te verdunnen.

  Opbouw van het systeem

  Als dekkende voorstrijklaag onder dispersie-, siliconenhars- en dispersie-silicaatverven en oplosmiddelhoudende polymerisaatharsverven toe te passen.

  Verbruik

  Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 150-200 ml/m2.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C en max. 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid kan na ca. 12 uur worden overgeschilderd.
  Bij lagere temperaturen moet een langere droogtijd worden aangehouden.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Attentie

  CapaGrund Universal is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

  Om de speciale eigenschappen van CapaGrund Universal zeker te stellen het materiaal uitsluitend  met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen Alpinacolor), AmphiColor Vollton- und Abtön­farben of met ColorExpress op kleur brengen. Niet met andere producten mengen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, reactieproduct van 5- Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 30 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Polyacrylaathars, siliconenhars, silicaat, titaanwit, minerale pigmenten en vulstoffen, water, glycolether, additieven, conser­veermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Complex Muggenbroekerlaan, Roermond

  Oude Nieuwstraat, Amsterdam

  Voetgangerstunnel, Singen (Duitsland)

  Woonzorgcomplex Zuyder Waert,…

  Singel 110, Amsterdam

  Clarissenhof, Tilburg

  Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag

  Woningen Fumahout, Zoetermeer

  Woningen Sarphatiestraat Amsterdam

  Appartementen Boekweitkamp, Den Haag

  Kantoorgebouw Festo, Delft

  Wooncomplex Het Ravelijn, Naarden

  Parkeergarages P1, P2, P5 en P9…

  Kruisbergflat IJmuiden

  Woningen Venserpolder Amsterdam

  Dreefschool Haarlem

  Parkeergarage Bonte Koe Nijkerk

  Park Vossendijk, Hoogvliet Rotterdam

  Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

  Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

  Coolhaven Rotterdam

  Parkeergarage P2 Stadshart Zoetermeer

  Moerbergplantsoen, IJmuiden

  Renovatie St. Jozefkerk

  Parkeergarage Godebald

  Parkeergarage Rijnkade

  Parkeergarage Leids Universitair Medisch…

  Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en…

  Stadhuis

  Berlage Lyceum

  Museum De Fundatie

  Woningen Fumahout, Zoetermeer