caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/252706/067644_OptiSilan_Primer_NL.png

OptiSilan Primer

Wit gepigmenteerd, waterdampdoorlatend voorstrijkmiddel op basis van siliconenhars. Binnen en buiten toe te passen.
 • Toepassing

  Waterverdunbaar, wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel op basis van siliconenhars. Het is speciaal ontwikkeld om met Nespri-spuitapparatuur nevelvrij verspoten te worden, maar het kan ook uitstekend met de roller verwerkt worden. OptiSilan Primer is met name bedoeld als gepigmenteerde voorstrijklaag onder AmphiSilan en ThermoSan. Het is bijzonder geschikt op niet zuigende tot matig zuigende ondergronden zoals oude matte dispersieverflagen en -sierpleisters en beton.

  Eigenschappen

  • nevelvrij te verwerken met het Nespri-spuitsysteem
  • verbetert de hechting
  • waterdampdoorlatend

  Materiaalbasis

  Siliconenhars en kunststofdispersie.

  Verpakking

  10 liter

  Kleur

  Wit en lichte kleuren.

  OptiSilan Primer is met ColorExpress in vele lichte kleuren tot een reflectiewaarde 70 op kleur te maken.

  Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Bij bepaalde kleuren van de afwerklaag geeft het ColorExpress-systeem een advieskleur (en kleurrecept) voor de grondlaag.

  De kleur voor verwerking controleren. Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken. Bij het zelf op kleur maken de totale hoeveelheid mengen om kleurverschil te voorkomen. Heldere en intensieve kleuren hebben een matige dekkracht.

  Glansgraad

  Mat
  Klasse: G3 volgens DIN EN 1062-1

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,4 g/cm3

  Aanvullende producten

  Caparol Trocknungsbeschleuniger In de winterperiode kan bij een temperatuur tussen 1 °C en 10 °C, om een snellere regenvastheid te verkrijgen, de drogingsversneller worden toegevoegd aan de OptiSilan Primer.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen”.

  Q2 / Q 3 pleisterlagen en dunne gipspleisters < 0,5 mm:
  Bij gipshoudend, hydraulisch afbindende pleisterwerk van de kwaliteit Q2 en Q3 wordt een transparant en waterverdunbaar voorstrijkmiddel geadviseerd.

  Pleisterwerk volgens DIN EN 998-1 klasse CS II 1,5 - 5,0 N/mm2:
  Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met OptiSilan Primer verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen bij alkalisch pleisterwerk en kan veelal na 7 dagen worden geschilderd.

  Verwerkingsmethode

  OptiSilan Primer kan met de roller, kwast of geschikte spuitapparatuur worden aangebracht


  Airless-spuitapplicatie:
  Spuithoek: 50°
  Nozzle: 0,019–0,021"
  Spuitdruk: 150–180 bar

  Nespri-spuitapplicatie:
  Spuiten met de Nespri-nozzle op buitenmuren (spuiten en narollen):
  • 20° Dubbele nozzle 215 (voor besnijden langs kanten)
  • 30° Doppeldüse 317 (voor gladde ondergronden)
  • 30° Doppeldüse 319 (voor ruwe ondergronden)

  Spuiten met de Nespri-nozzle op binnenmuren (spuiten en narollen):
  • 20° Speciale enkele 213 (voor besnijden langs kanten)
  • 30° Doppeldüse 316 (voor gladde ondergronden)
  • 30° Doppeldüse 317 (voor ruwe ondergronden)

  Temperatuur van het materiaal wordt automatisch geregeld.
  De spuitdruk bij geopend spuitpistool moet op de manometer op de Nespri-airless-spuitpomp in het groenvlak liggen.
  Bij gebruik van de NespriKIT-slangtrommel is dit de verantwoordelijkheid van de gebruiker en moet zelf worden ingesteld.

  Verdunnen

  Uitsluitend met max. 3 % water te verdunnen.

  Opbouw van het systeem

  Als dekkende voorstrijklaag onder siliconenharsverven toe te passen.

  Verbruik

  Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 150-200 ml/m2 .
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C en max. 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid kan na ca. 12 uur worden overgeschilderd.
  Bij lagere temperaturen moet een langere droogtijd worden aangehouden.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Opmerkingen

  OptiSilan Primer is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

  Om de speciale eigenschappen van OptiSilan Primer zeker te stellen het materiaal uitsluitend met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen Alpinacolor), AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of met ColorExpress op kleur brengen. Niet met andere producten mengen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).
  Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 30 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Polyacrylaathars, siliconenhars, silicaat, titaanwit, minerale pigmenten en vulstoffen, water, glycolether, additieven, conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  VvE Het Landhuis, Abcoude

  De Witte Dame, Eindhoven

  VvE Het Seinhuis, Barendrecht

  Particuliere woning, Voorschoten

  Haarlem, zijgevel Mendelcollege

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


  * Verplichte velden