caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/198224/057879_CAPACRYL_Aqua_FerroCoat_WE1.png

Capacryl Aqua FerroCoat

Dispersieverf als grond-, tussen- en afwerklaag op metaal binnen en buiten. Roestwerend op staal en verzinkt staal volgens DIN EN ISO 12944-6

Toepassing

Als beschermende grond-, tussen- en afwerklaag (éénpot-systeem) op ijzer, staal, zink, verzinkt staal, aluminium en koper binnen en buiten.
Roestwerend op ijzer en staal.
Niet geschikt op geëloxeerd aluminium en op daken.

Eigenschappen

  • hecht zeer goed
  • dekt uitstekend, ook op hoeken en kanten
  • langdurige bescherming, goed bestand tegen weersinvloeden
  • als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen (1-pot-systeem)
  • testrapport corrosiecategorie tot C 4 M op staal en C 4 H op verzinkt staal volgens DIN EN ISO 12944 deel 6
  • met ColorExpress in vele kleuren te leveren
  • geschikt voor DGNB criterium ENV 1.2 (2012): QS1, QS2; QS3; QS4

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

  • 1 en 2½ liter

Kleur

Standaard: 
Wit

ColorExpress:

Capacryl Aqua FerroCoat is via het ColorExpress-systeem in vele kleuren te leveren. Vooraf op kleurexactheid controleren. Bij verwerking op aansluitende vlakken altijd gebruik maken van een product van één charge.

Kleurvast conform BFS Nr. 26:
Bindemiddel: klasse A
Pigment: groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Verpakking goed gesloten opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

IJzer, staal, zink, aluminium, koper en draagkrachtige, goed hechtende oude verflagen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
Niet geschikt op geëloxeerd aluminium en op daken.
Op oude verflagen vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object. Dit moet altijd op poedercoating en Coil-coating.

Voorbereiding van de ondergrond

IJzer en staal:
Ontroesten tot een reinheidsgraad SA 2½ (stralen) gem. DIN EN ISO 12944-4. Bij geringe roestvorming (bijv. binnen waar geen condensvorming is of andere aggressieve invloeden) is ontroesten ST 3 (mechanisch schuren) mogelijk. Roest en vetten volledig verwijderen.

Zink, verzinkt staal:
Met Multistar, 1 : 5 met water verdund, of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel het oppervlak schurend met een schuurmat schoonmaken volgens BFS Nr. 5.

Aluminium: 

Met Multistar, 1 : 5 met water verdund, het oppervlak schurend met een schuurmat schoonmaken volgens BFS Nr. 6.

Koper: 
Met Multistar, 1 : 5 met water verdund, het oppervlak schurend met een schuurmat schoonmaken.

Oude verflagen:

Van goed hechtende verflagen het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuitapplicatie:

SpuitapparatuurØ Nozzle SpuithoekDrukVerdunnen
Airless0,012 – 0,014 inch40 - 60 °200 - 220 baronverdund
Caparol-NAST
/Wagner XVLP
FinishControl 5000 
Caparol NAST-Frontend
(kleur: blauw)
-volle lucht10 % met water
Moet volgens de norm een bepaalde roestwering behaald worden dan heeft spuiten de voorkeur. De laagdikte met een nattelaagdiktemeter testen om zo de vereiste drogelaagdikte te verkrijgen. Bij grote oppervlakken is bij spuitapplicatie een wolkerig opdrogen van de verflaag niet altijd te voorkomen.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbereiding
ondergrond
GrondlaagTussenlaagAfwerklaag
IJzer, staalbinnen/buitenontroesten/ontvettenCapacryl Aqua FerroCoatindien noodzakelijk
Capacryl Aqua
FerroCoat
Capacryl Aqua
FerroCoat
Zinkbinnen/buitenBFS Nr. 5
Aluminiumbinnen/buitenBFS Nr. 6
Koperbinnen/buitenMultistar/schuurmat
Draagkrachtige, oude verflagen1)binnen/buitenreinigen/schurenSchade aan de verflaag herstellen en een grondlaag aanbrengen afgestemd op de ondergrond
Let op: Op poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf een proefvlak op het object maken om de hechting te testen.

Verwerking:
Capacryl Aqua FerroCoat aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Voor gebruik materiaal goed doorroeren. Moet een bepaalde norm voor roestwering behaald worden (zie onderstaande tabel) dan de Capacryl Aqua FerroCoat altijd spuiten om zo de noodzakelijke natte- en drogelaagdikte vast te kunnen stellen.

Gebruik van zelfklevend tape:
Tape voordat de verflaag oppervlakte droog is verwijderen. Vanwege de grote laagdikte kan bij een te droge verflaag zowel de tape als de verflaag worden losgetrokken van de ondergrond. Gebruik watervast tape.
  
Roestbescherming op staal met Capacryl Aqua FerroCoat:
Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2 H, C3 H, C4 M volgens DIN EN ISO 12944-5.
Oppervlak voorbehandelen door middelvan stralen, reinheidsgraad SA 2½ (DIN EN ISO 12944-4).
Applicatie: Airlessspuiten.
Nr.Grondlaagµm1)Tussenlaagµm1)Afwerklaagµm1)Tot.
µm1)
Corrosiecategorie
C22)C32)C4 4)
LMHLMHLMH
1 3)Capacryl Aqua FerroCoat80--Capacryl Aqua FerroCoat80160+++++----
2 3)Capacryl Aqua FerroCoat80Capacryl Aqua FerroCoat80Capacryl Aqua FerroCoat80240++++++++-
1)Verplichte minimale laagdikte (drogelaagdikte)
2)Verklaring corrosiecategorie, zie onderstaande tabel
3)Geschikt volgens testrapport volgens DIN EN ISO 12944 deel 6 voor systeem nr. 1 en 2
4)Voor corrosie categorie C4 High Capalac FerroCoat toepassen
+geschikt
-niet geschikt


Roestbescherming verzinkt staal met Capacryl Aqua FerroCoat (Duplex-systeem):
Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2 H, C3 H, C4 H volgens DIN EN ISO 12944-5.
Oppervlak voorbehandlen door middel van licht aanstralen (DIN EN ISO 12944-4).
Applicatie: Airlessspuiten.

Nr.Grondlaagµm1)Tussenlaagµm1)Afwerklaagµm1)Tot.
µm1)
Corrosiecategorie
C22)C32)C4
LMHLMHLMH
1 3)Capacryl Aqua FerroCoat80--Capacryl Aqua FerroCoat80160+++++++++
1)Verplichte minimale laagdikte (drogelaagdikte)
2)Verklaring corrosiecategorie, zie onderstaande tabel
3)Geschikt volgens testrapport volgens DIN EN ISO 12944 deel 6 voor systeem nr. 1
+geschikt
-niet geschikt

Verklaring
Corrosiecategorie (DIN EN ISO 12944 deel 2)
Categorie/
belasting
Voorbeeld bij speciale omgevingsomstandigheden en bij een matig belast klimaat
buitenbinnen
C2 geringAtmosfeer met geringe verontreiniging.
Veelal landelijk omgeving.
Niet verwarmde ruimten waar condensatie kan
optreden zoals sporthallen, opslagloodsen etc.
C3 matigStad- en industrieatmosfeer, matige verontreiniging door zwaveloxide. Kustgebied met geringe zoutbelasting.Productieruimten met een hoge
vochtigheidsgraad en geringe
luchtverontreiniging zoals hallen waar
levensmiddelen worden verwerkt, wasserijen,
brouwerijen etc.
C4 sterkIndustrie- en kustgebied met matige
zoutbelasting.
Chemische industrie, zwembaden, boothuizen
boven zeewater etc.

Beschermingsperiode
(DIN EN ISO 12944 deel 1 en 5)
De beschermingsperiode geeft de te verwachte periode aan tot aan de eerst volgende
reconditionering van de verflaag. De aangegeven periode is een verwachtingspatroon gebaseerd op ervaring en geeft de opdrachtgever inzicht om over een langere periode onderhoud te plannen.
Aan de beschermingsperiode kunnen geen rechten worden ontleend!

TijdBescherming in jaren
Low (L)2–5
Middle (M)5–15
High (H)meer dan 15

Verbruik

Verbruik / laagdikte:
Applicatie d.m.v.Verbruik/m2Gemiddeld 
verbruik/ m2
Gemiddelde 
nattelaagdikte
Gemiddelde 
drogelaagdikte
Spuitenca. 200 - 250 mlca. 220 mlca. 200 µmca. 80 µm
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 %
relatieve luchtvochtigheid
stofdrooghandvastoverschilderbaardoorgedroogd
aantal uren4824ca. 10 dagen per 
100 µm drogelaagdikte
Lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 140 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, zinkfosfaat, minerale vulstoffen, water, esteralcohol, glycolether, additieven, busconserveermiddel (benzisothiazolinon, methylisothiazolinon)

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.