caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/57152/027200_Capatect-Buntstein-Sockelputz_691_25KG_NL.png

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Sierpleister op basis van acrylaat met meerkleurig natuursteen-granulaat. Klaar voor gebruik.

Toepassing

Meerkleurensierpleister voor toepassing binnen en buiten conform DIN EN 15824.
Toe te passen als afwerklaag op organische en minerale ondergronden. Buiten in combinatie met diverse Capatect-isolatiesystemen, op beton en mineraal pleisterwerk. Bijzonder goed geschikt op basements.

Eigenschappen

  • oplosmiddel- en weekmakervrij
  • waterdampdoorlatend
  • zeer goed te reinigen
  • mechanisch hoog te belasten
  • eenvoudig te verwerken door speciale combinatie van bindmiddel en natuursteenkorrel

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

01 carbon, 02 metall, 03 aluminium, 04 asphalt, 05 nebel, 06 kiesel, 07 lava, 08 schiefer, 09 strand.

Vanaf 100 kg zijn speciale kleurcombinaties af fabriek te leveren. Vraag vooraf naar de levertijden.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Tegen direct zonlicht beschermen.
In originele, gesloten verpakking  12 maanden houdbaar.

Maximale korrelgrootte

2,0 mm

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

≤ 0,3 m en klasse V2 (gemiddeld) conform DIN EN ISO 7783

Schudgewicht (droog)

ca. 1,7 g/cm3

Hechttreksterkte

≥ 0,3 N/mm2 conform DIN EN 15824

Brandweerstand

A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5) – volgens DIN 52617

Materiaalbasis

100 % zuivere acrylaat

Product-nr.

691

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Oude pleisterlagen is verstevigend of isolerend voorstrijken noodzakelijk.
Nieuwe pleisterlagen 3 tot 4 weken onbehandeld laten.
Bij toepassing op basements met Capatect WDVS moet de wapeningslaag volledig afgebonden en droog zijn.

Verwerkingsmethode

De ondergrond voordtrijken met Putzgrund 610. De kleur van het voorstrijkmiddel afstemmen op de eindlaag volgens onderstaande tabel.

Kleur 
Capatect Buntstein-
Sockelputz 691
Kleur 
Putzgrund 610 
als voorstrijklaag
(conform) Caparol 3D-System plus)
         01 Carbon                    Ferro 25 
         02 Metall                    Ferro 25
         03 Aluminium                    Granit 40
         04 Asphalt                    Venato 25 
         05 Nebel                    Granit 45
         06 Kiesel                    Granit 55
         07 Lava                    Cameo 40
         08 Schiefer                    Venato 45
         09 Strand                    Jade 20


De sierpleister vooraf met een langzaamdraaiend roerwerk grondig mengen. De verwerkingsdikte kan met een weinig water, max. 1 %, worden ingesteld.

De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op korreldikte  op de volledig gedroogde voorstrijklaag aanbrengen en gladmaken. De sierpleister gelijkmatig en zonder aanzetten aanbrengen. Het is aan te bevelen de sierpleister na een weinig aandrogen met een schone spaan nogmaals glad te strijken.

Op grote, doorgaande vlakken zonder onderbreking met voldoende personeel de sierpleister aanbrengen.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Eventueel aangebracht plakband voor aandrogen van de sierpleister verwijderen.

Verbruik

Ca. 4,5 tot 5,0 kg/m2

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

De ondergrond tijdens de droogfase tegen regen beschermen, eventueel door steiger afdekken met zeildoek.
Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na ca. 24 uur oppervlakkig droog en ca. 1 week volledig droog en te belasten.

De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Capatect Buntstein-Sockelputz 691 is niet geschikt  op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat busconserveermiddelen: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Overige opmerkingen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.