caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/224568/063086_DisboPOX_W_402_8_5_kg_NL.png

DisboPOX W 402 2K-EP-Grundierung

Transparant voorstrijkmiddel en schraaplaag op basis van epoxyhars voor minerale vloeroppervlakken. Met water te verdunnen. Twee componenten (2K)

Toepassing

Voorstrijkmiddel en bindmiddel voor een schraaplaag (met DisboADD 940 Füllstoff) voor dampopen vloercoatsystemen. 

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • toe te passen op cementhoudende ondergronden met restvocht
  • in combinatie met DisboPUR 304 als afdichting volgens DIN 18531-5 getest

Materiaalbasis

Met water te verdunnen 2K-epoxyhars.

Verpakking

8½ kg, 1 kg metalen-combi-verpakking

Kleur

Transparant

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

300 - 500 afhankelijk van de hoeveelheid toeslagstoffen

Viscositeit

ca. 5000 mPa·s

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden.

De ondergrond moet vormvast, draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Vloeren met tegels op geschiktheid testen. Altijd vooraf een proefvlak maken.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarvan de
laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Het vochtgehalte in cementdekvloeren mag max. 6 gew.% bedragen. Wordt de DisboPOX W 402 niet met een dampopencoating overgeschilderd dan mag optrekkend vocht niet aanwezig zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen. Vloeren behandeld met
een Curing Compount moeten intensief mechanisch worden geschuurd. Vooraf altijd een proefvlak
maken om de hechting te testen.
 

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen,
frezen of diamantschuren.

Niet draagkrachtige ondergronden moeten intensief mechanisch voorbehandeld worden. Olievlekken
met een speciaal reinigingsmiddel behandelen.
Oude verflagen altijd geheel verwijderen.

Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mörteln.

Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Gereedmaken van het materiaal

Verharder (B) door middel van doorsteken toevoegen aan basismateriaal (A) en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen. Niet uit de geleverde verpakking werken. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.
Wordt de DisboPOX W 402 als voorstrijkmiddel gebruikt dan 50 - 100 gew. % water toevoegen en mengen.
Bij toepassing als schraaplaag de noodzakelijke hoeveelheid DisboADD 940 mengen (1 zak DisboADD 940 á 20 kg op 1 verpakking DisboPOX W 402 á 8,5 kg).

Mengverhouding

Basis (A) : verharder (B) = 12 : 5 gew. delen

Verwerkingsmethode

Als voorstrijkmiddel het gemengde materiaal met geschikte roller of borstel in de ondergrond werken. Plasvorming mag niet voorkomen. Voor het aanbrengen van het materiaal kan met een rubberen wisser worden gebruikt.
Als schraaplaag het gemengde materiaal met een spaan scherp op de korrel afschrapen.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijken
Als voorstrijklaag op minerale ondergronden afhankelijk van de zuiging de DisboPOX W 402 met 50 - 100 gew.-% water verdunnen.

Schraaplaag
Oneffenheid ondergrond tot 3 mm (gemeten met de zandvlakmethode)
Schraaplaag samenstellen uit:
DisboPOX W 402: 1 gew.-deel en
DisboADD 940: 2,4 gew.-delen
(is 1 verpakking DisboPOX W 402 á 8,5 kg en 1 zak DisboADD 940 á 20 kg).

Bij een laagdikte > 3 mm kan de hoeveelheid kwartszand met 1 : 5 gew.-delen verhoogd worden.

Verbruik

Voorstrijklaag:
ca. 150 g/m2 DisboPOX W 402 (en water)

Schraaplaag (bij mengverhouding 1 : 2,4):
DisboPOX W 402: 0,55 kg/m2/mm
DisboADD 940: 1,3 kg/m2/mm

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 20 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Wachttijd

De schraaplaag kan nat in nat of na droging (ca. 6 en max. 24 uur) op de voorstrijklaag worden aangebracht. 
De wachttijd tussen de schraaplaag en de daarop volgende laag is bij 20 °C minimaal 12 uur en maximaal 3 dagen. Bij een langere wachttijd de laag vooraf schuren opnieuw voorzien van een voorstrijk- en schraaplaag zodanig dat een gesloten oppervlak ontstaat.

Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 6 uur en na 7 dagen volledig
mechanisch en chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente Veiligheidsinformatieblad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevatt max. 1 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.