caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/247932/066710_CapaTex_Primer_10_liter_2020-recycle_emmer_NL.png

CapaTex Primer

Wit gepigmenteerd, waterverdunbaar voorstrijkmiddel en hechtprimer voor gladde en/of matig zuigende oppervlakken, binnen. Beschikt over het Europese milieukeurmerk EU Ecolabel: 012/04/1

Toepassing

Gepigmenteerde hechtlaag op gladde, matig zuigende oppervlakken. Verbetert de hechting op o.a. pleisterwerk, gipskartonplaten, beton en oude intacte verflagen. CapaTex Primer geeft een glad oppervlak en is bijzonder geschikt als structuurloze grondlaag onder alle CapaTex muurverven.

Eigenschappen

  • uitstekende vloei, geeft weinig structuur
  • bevordert de hechting
  • lange open-tijd
  • goede dekking
  • waterdampdoorlatend
  • reukarm

Materiaalbasis

Waterverdunbare alkyd-emulsie

Verpakking

  • 5 en 10 liter

Kleur

Wit

CapaTex Primer is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Geschikte ondergronden

Diverse ondergronden binnen zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, beton en oude intacte verflagen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Op sterk zuigende ondergronden zoals gipspleisters eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix Thix. 

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Materiaalbereiding

Voor gebruik goed doorroeren.

Verwerkingsmethode

CapaTex Primer aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

Verdunnen

CapaTex Primer kan eventueel met maximaal 5% water verdund worden.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 90 - 110 ml/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 %.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is CapaTex Primer na ca. 8 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

CapaTex Primer niet mengen met andere producten.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <20 g/l VOS gemeten volgens ISO 11890-2: 2006. Het product voldoet aan BREEAM HEA 9.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, alkydhars, titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaat, water, oplosmiddel/filmvormingsmiddel, esteralcohol, glycol, additieven, conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Woningen EdelPark, Nieuwegein

Woningen Klokkenberg, Breda

Kerk Gereformeerde gemeente, Leiderdorp

Particuliere woning Driebergen