caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/236227/064686_Capaplex_NL.png

Capaplex

Waterverdunbaar speciaal voorstrijkmiddel voor binnen en buiten.

Toepassing

Capaplex is een met water te verdunnen, kleurloos dispersievoorstrijkmiddel voor het nivelleren van sterke of ongelijkmatig zuiging van goed hechtende ondergronden. Bijzonder geschikt als voorstrijkmiddel op cellenbeton. Door voor te strijken met Capaplex is de "opentijd" van de volgende verflaag beduidend langer. Ook toe te passen als wasvaste, kleurloze afwerklaag op dispersieverf en behang.

Eigenschappen

  • glanzende afwerklaag binnen
  • verbetert de afwerking van binnenmuurverven
  • voorstrijkmiddel voor cellenbeton
  • hoog vastestofgehalte

Materiaalbasis

Met water te verdunnen en gemodificeerde kunststofdispersie.

Verpakking

10 liter.

Kleur

Transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 " Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond het technische informatieblad Nr. 650 "Ondergrond en hun voorbehandeling".

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, borstel, roller of Airless-spuitapparatuur.

Verdunnen

Uitsluitend met water verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

Op een normaal zuigende ondergrond Capaplex verdunnen met 1-2 delen water.
Voor het voorstrijken van zuigende oppervlakken met 3-4 delen water verdunnen. Indien nodig tweemaal voorstrijken. 
Op onbehandeld cellenbeton Capaplex met 3 delen water verdunnen.
Voor een zijdematte afwerking of als afwerklaag op behand binnen de Capalex met 1 tot 2 delen water verdunnen. Als matte afwerklaag met 4 delen water verdunnen en als zijdeglanzende afwerking onverdund.

Bij de glanzende afwerkingen moet altijd een proefvlak op het object worden gemaakt om de glansgraad vast te stellen.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 50-200 ml/m2.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimale verwerkingstemperatuur is 5 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen.

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheden verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Capaplex aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Airless-applicatie

Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Druk: 50 bar
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Capaplex niet gebruiken op horizontale vlakken waarop water blijft staan. 

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyvinylacetaat-dispersie, esteralcohol, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden