caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/236227/064686_Capaplex_NL.png

Capaplex

Waterverdunbaar speciaal voorstrijkmiddel voor binnen en buiten.

 • Toepassing

  Capaplex is een met water te verdunnen, kleurloos dispersievoorstrijkmiddel voor het nivelleren van sterke of ongelijkmatig zuiging van goed hechtende ondergronden. Bijzonder geschikt als voorstrijkmiddel op cellenbeton. Door voor te strijken met Capaplex is de "opentijd" van de volgende verflaag beduidend langer. Ook toe te passen als wasvaste, kleurloze afwerklaag op dispersieverf en behang.

  Eigenschappen

  • glanzende afwerklaag binnen
  • verbetert de afwerking van binnenmuurverven
  • voorstrijkmiddel voor cellenbeton
  • hoog vastestofgehalte

  Materiaalbasis

  Met water te verdunnen en gemodificeerde kunststofdispersie.

  Verpakking

  10 liter.

  Kleur

  Transparant

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,0 g/cm3

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
  Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 " Ondergronden en hun voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  Zie voor voorbehandeling van de ondergrond het technische informatieblad Nr. 650 "Ondergrond en hun voorbehandeling".

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met kwast, borstel, roller of Airless-spuitapparatuur.

  Verdunnen

  Uitsluitend met water verdunnen.

  Opbouw van het systeem

  Op een normaal zuigende ondergrond Capaplex verdunnen met 1-2 delen water.
  Voor het voorstrijken van zuigende oppervlakken met 3-4 delen water verdunnen. Indien nodig tweemaal voorstrijken. 
  Op onbehandeld cellenbeton Capaplex met 3 delen water verdunnen.
  Voor een zijdematte afwerking of als afwerklaag op behand binnen de Capalex met 1 tot 2 delen water verdunnen. Als matte afwerklaag met 4 delen water verdunnen en als zijdeglanzende afwerking onverdund.

  Bij de glanzende afwerkingen moet altijd een proefvlak op het object worden gemaakt om de glansgraad vast te stellen.

  Verbruik

  Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 50-200 ml/m2.

  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimale verwerkingstemperatuur is 5 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen.

  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheden verlengen de droogtijd.

  Gereedschap

  Capaplex aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  Airless-applicatie

  Spuithoek: 60°
  Nozzle: 0,029"
  Druk: 50 bar
  Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  Attentie

  Capaplex niet gebruiken op horizontale vlakken waarop water blijft staan. 
  Gladde oppervlakken moeten een gelijkmatige zuiging hebben.
  Capaplex altijd snel en zonder werkonderbreking verwerken. Een hogere temperatuur verkort de verwerkingstijd.
  Op oppervlakken met strijklicht kunnen oneffenheden en een rolstructuur zichtbaar zijn.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Reactiemateriaal uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat polyvinylacetaat-dispersie, esteralcohol, additieven en conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.