caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/66340/029773_Capatect_DalmatinerFasserdaemmplatte_160.png

Dalmatiner Fassadendämmplatte 034 160

Dalmatiner gevelisolatieplaten voor de systemen PRO mineraal, PRO organisch en Carbon.

Toepassing

Gevelisolatieplaat voor gelijmde als mede voor gelijmde in combinatie pluggen, systemen.

Eigenschappen

  • ongevoelig voor thermische veranderingen
  • isolatieplaten geven geen lichtreflectie
  • brandklasse B conform DIN 4102 en E (DIN EN 13501)
  • isolatieplaat type WDV
  • bevat geen FCKW en HFCKW

Kleur

Grijs-wit gespikkelt.

Opslag

Droog opslaan.
Tegen vocht en UV-stralen beschermen.

Warmtegeleiding

0,034 W/(m·K) volgens DIN 4108

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ = 20/50 conform DIN EN 12086

Treksterkte

≥ 100 kPa conform DIN EN 1607

Stortgewicht

ca. 15–18 kg/m3 cofrom DIN EN 1602

Irreversibele lengteverandering

0,15 %

Product-nr.

160
Dikte plaat (mm)Afmeting isolatieplaat: 1000 x 500 mm
Prod.-nr.
Zijkant:
stomp
Prod.-nr.
Zijkant:
messing / groef
Prod.-nr.
Zijkant: sponning
Verpakking (m2)
in krimpfolie
10160/0125,0
20160/0212,5
30160/038,0
40160/04161/04162/046,0
50160/05161/05162/055,0
60160/06161/06162/064,0
70160/07161/07162/073,5
80160/08161/08162/083,0
100160/10161/10162/102,5
120160/12161/12162/122,0
140160/14161/14162/141,5
150160/15--1,5
160160/16161/16162/161,5
180160/18161/18162/181,0
200160/20161/20162/201,0
220160/221,0
240160/241,0
260160/261,0
280160/281,0
300160/301,0
Speciale dikten op aanvraag
Het rendement is bij messing en groef ca. 3 % en bij sponning ca. 4 % lager.

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, goed hechtende pleister- en verflagen, cementgebonden vezelplaten en andere draagkrachtige, gladde ondergronden.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en en vrij van stoffen die de hechting verminderen.
Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen en holtes openhakken en repareren. Sterk zuigende en zanderige ondergronden tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol- Konzentrat 111 voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Handmatig aanbrengen van de lijmlaag
De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’- methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3 handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen. De lijm dusdanig aanbrengen dat 40% of meer van het oppervlak wordt bedekt. Bij afwerking met Ceratherm moet het lijmoppervlak op de ondergrond >60% zijn. Op gladde, egale ondergronden mag de lijmlaag over het gehele plaatoppervlak worden aangebracht. De lijmlaag met een getande spaan doorkammen. Het lijmverbruik is afhankelijk van de ondergrond. Oneffenheden tot ca. 1 cm kunnen met lijm worden weggewerkt. Bij het lijmen met Capatect-Rollkleber 615 moet de ondergrond absoluut vlak zijn en lijm met de getande spaan of roller over het gehele oppervlak worden aangebracht.

Machinaal aanbrengen van de lijmlaag
Met de tot het systeem behorende lijm en geschikte spuitmachine op de ondergrond horizontaal worststrepen lijm spuiten (lijmcontact moet ≥60% zijn). De worststreep lijm moet ca. 6,0 cm breed zijn en minimaal 10 mm dik. De asafstand tussen de worststrepen mag niet meer zijn dan 10 cm. De isolatieplaat direct in de nog natte lijmlaag aanbrengen door schuiven en goed aandrukken. Er mag geen droge laag gevormd zijn op de lijmlaag.

De isolatieplaten in steensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen. Indien er ruimte tussen de platen ontstaat, maximaal 0,5 cm breed, deze opvullen met Capatect-Füllsschaum B1.
Niveauverschillen tussen de platen onderling moeten voorkomen worden. Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenplaten wegschuren. Schuurstof verwijderen.
Bij een overgang naar een andere ondergrond of bij voegen moet de isolatieplaat minimaal 10 cm overlappend worden aangebracht.

Zie voor verdere informatie over het lijmen van en het bevestigen met pluggen van isolatieplaten de Technische Informatie van de betreffende producten.

Verbruik

1 m2/m2

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn. Capatect-gevelisolatieplaten mogen niet voor langere tijd onbehandeld blijven. De platen mogen niet in contact komen met aromatische oplosmiddelen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.46-1091
Z-33.84-995 
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018 

ETA-07/0184
ETA-10/0160

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Complex Muggenbroekerlaan, Roermond

Particuliere woning 's…

De Narcistuin Den Helder

Nieuwbouw 12 energie nul woningen Den…

133 Woningen Nulland