caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/225445/063171_735_062940_DisboCRET_735_NL.png

DisboCRET 735 Nivellierschicht 1,5 - 20 mm

Cementgebonden en kunststofgemodificeerde gietmortel voor vloeren binnen en buiten, laagdikte 1,5 tot 20 mm.
Geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

Toepassing

Egalisatiemortel voor het egaliseren, nivelleren en uitvlakken van onregelmatigheden in vloeren. Als ondergrondvoorbehandeling voor Disbon vloercoatings in binnentoepassing.

Eigenschappen

  • eenvoudig aan te maken en zeer goede verwerking, makkelijk te verdelen
  • uitstekend machinaal te verwerken
  • onbrandbaar (DIN EN 13501-1-A2 fl-s1)
  • geschikt voor vloeren met vloerverwarming
  • hoge drukvastheid en hardheid
  • voor lagen van 1,5 tot 20 mm in één arbeidsgang

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

25 kg

Opslag

Droog, minstens 6 maanden houdbaar.

Grootste korrel

0,5 mm

Drukvastheid

7 dagen: ca. 25 N/mm2
28 dagen: ca. 30 N/mm2

Buig-treksterkte

7 dagen: ca. 7 N/mm2
28 dagen: ca. 8 N/mm2

Hechttreksterkte

na 28 dagen: > 1,5 N/mm2

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, vormvast, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Beton en cementgebonden ondergronden moeten tenminste 28 dagen oud te zijn. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.
De ondergrond moet het evenwichtsvochtgehalte bereikt hebben:
Beton en cementgebonden vloeren: max. 4 gew.%
Anhydriet: max. 0,5 gew.%
Anhydriet met vloerverwarming: max. 0,3 gew.%

Bij een defecte of niet functionerende afdichting van de ondergrond, resp. bij kans op optrekkend vocht moet er aansluitend een dampdiffusie-open vloercoatsysteem aangebracht worden. Bij dampdichte vloercoatsystemen moet de onderzijde van de vloer gegarandeerd gesloten zijn, resp. voorzien zijn van een intacte dampdichte folie. Is er geen dampdichte laag aanwezig dan moet met een dampopen coating worden afgewerkt. Voor het in gebruik nemen van vloerverwarming moet voldoende droogtijd in acht worden genomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond voorbehandelen met een geschikte methode zoals bijv. kogelstralen of frezen, zodanig dat het aan de gestelde eisen voldoet. Reparaties uitvoeren met DisboCRET-PCC Mortels.
Let op!
Voor een goede egalisatielaag is de toestand van de ondergrond van groot belang. Een zuigende ondergrond beïnvloed het vloeigedrag van de egalisatielaag negatief. Daarom de ondergrond grondig voorbehandelen, reinigen en voorstrijken.

Zuigende cementgebonden ondergronden:
DisboCRET 734 Nivelliergrund 1met een vachtroller poriënvullend op de voorbewerkte ondergrond aanbrengen en aansluitend met een brede kwast of zachte bezem in de ondergrond werken (inwassen). Er mogen geen plassen blijven staan. Raadpleeg voor het verbruik het Technisch informatieblad van DisbocCRET 734 Nivelliergrund.

Dichte ondergronden:
(Bijv. intacte en voorbehandelde tegelvloeren) Met DisboXID 420 Een een rubberen wisser en roller gronderen en aansluitend met DisboADD 943 afzanden.
Verbruik:
DisboXID 420 2K-EP-Grundndierung Premium: ca. 300 g/m2
DisboXID 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 mm): ca. 2,0 kg/m2
Daarna een voorstrijklaag aanbrengen met DisboCRET 734 Nivelliergrund zoals omschreven bij zuigende, cementgebonden ondergronden.

Grondlaag op een magnesiet- en anhydrietvloer:
Tweemaal een grondlaag aanbrengen met DisboCRET 734, met wachttijd tussen de lagen van ca. 5–6 uur bij 20 °C. De vloer kan daarvoor met spijkerschoenen belopen worden.
Verbruik: ca. 250 ml/m2 in 2 arbeidsgangen.

Bij 20 °C kan DisboCRET 734 Nivelliergrund na ca. 12 uur afgewerkt worden.
Bij anhydriet- en magnesietvloeren moet minimaal 16 uur droogtijd aangehouden worden. De aangegeven tijden worden door hogere temperaturen verkort en door lagere temepraturen verlengd.

Let op! Bij ongewoon sterk zuigende ondergronden, onbekende ondergronden of in twijfelachtige gevallen een proefvlak opzetten om het eindresulaat te kunnen beoordelen.

Materiaalbereiding

In een schone kuip de afgemeten hoeveelheid water gieten. Onder grondig roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 600 omw./min.) de benodigde hoeveelheid poedermortel langzaam toevoegen en minimaal 3 minuten mengen tot een klontervrije, homogene massa ontstaat.

Tussentijds de wanden van de mengkuip met een spaan afschrapen om zo nog niet gemengd materiaal toe te voegen. Het materiaal 3 minuten laten rusten en nogmaals kort doorroeren.

Mengverhouding

PoedermortelWater                     
1 gewichtsdeel
25 kg zak
0,24 gewichtsdelen
6 liter

Verwerkingsmethode

Na droging van de voorstrijklaag de aangemaakte mortel op de ondergrond gieten en met plekspaan of rakel verdelen in de gewenste laagdikte. Het beste resultaat wordt bereikt door de mortellaag direct met een stekelrol te ontluchten.

Aansluitingen met verticale delen, zoals wanden en kolommen moeten worden voorzien van een schuimband om spanningen en scheurvorming op die plaatsen te voorkomen en om contactgeluid te verminderen. Dilatatievoegen e.d. moeten overgenomen in het systeem.

Machinale verwerking:
Gangbare zuiger- of wormpompen (bijv. PFT G4 met namenger of M-tec Duomix) en doorloopmengers (bijv. PFT Ritmo met namenger) zijn hiervoor geschikt.
Slanglengte: minimaal 25 m, slangdiameter: 25 - 35 mm.
De juiste mengverhouding door middel van een proef vaststellen door 200 ml gemengd materiaal op een gladde vloer te gieten. Na volledige vloei de diameter van de uitgegoten DisboCRET 735 opmeten. Dit moet bij 20 °C en 50 % R.V. ca. 28 cm zijn. De hoeveelheid watertoevoeging aan de mortelpomp zo instellen dat deze vloeimaat bereikt wordt. Bij grotere diameter van de proef moet de hoeveelheid water verminderd worden, en bij kleinere diameter verhoogd worden.Bij elke verplaatsing van de machine en na elke werkonderbreking moet de vloeimaat opnieuw bepaald worden. Te weinig water geeft een verminderde vloei en kans op luchtbellen die in de daarop volgende laag zichtbaar blijven. Bovendien wordt de benodigde hardheid dan niet bereikt. Te veel water geeft ontmenging wat tevens zorgt voor verminderde hardheid. Dergelijke lagen zullen machinaal verwijderd moeten worden.

Laagdikte

Minimaal 1,5 mm tot maximaal 20 mm.
Bij anhydriet- en magnesietvloeren is de maximum laagdikte 10 mm.

Opbouw van het verfsysteem

Afwerking met vloercoatsysteem
De uitgeharde laag DisboCRET 735 zo voorbehandelen, bijv. door kogelstralen of schuren, dat aan de gestelde eisen voldaan wordt. Bij schuren ervoor zorgen dat het oppervlak niet gepolijst wordt; met grove korrel op tijd schuren (in de regel al op dezelfde dag).
Vóór het aanbrengen van een vloercoatsysteem moet de hechttreksterkte (eis: min. 1,5 N/mm2) en het vochtgehalte bepaald worden.

Afwerking met tegels
DisboCRET 735 is zelfvloeiend zodat schuren of extra egaliseren meestal niet nodig is.

DisboCRET 735 niet als afwerk- of zichtlaag toepassen.

Verbruik

Droge mortel: ca. 1,6 kg/m2/mm laagdikte.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 30 minuten.

Wachttijd

Tegelafwerking na 6 uur bij 20 °C, dampdichte coating na 3 tot 5 dagen, dampddiffusie-open afwerking na 1-2 dagen resp. na het bereiken van het evenwichtsvochtpercentage en de minimale hechttreksterkte voor het toe te passen product en/of systeem. De droogtijden zijn gebaseerd op een laagdikte van 10 mm.
Hogere laagdikten, dichte ondergronden en lagere temperaturen verlengen de wachttijd. De maximale wachttijd tot het aanbrengen van een vloercoatsysteem of tegelafwerking is 14 dagen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid na ca. 2 uur te belopen, na 2 dagen belastbaar, na ca. 28 dagen volledig uitgehard. Lagere temperaturen verlengen de droog- en uithardingstijd. Ventilatie van de ruimte is belangrijk. Tijdens de uitharding (ca. 2 uur bij 20 °C) de vloer tegen vocht, zon, tocht, vorst en hoge omgevingstemperatuur (>25 °C) beschermen.

Droging en doorharding wordt door laagdikte, omgeving- en ondergrondtemperatuur beïnvloed. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen vertragen, lage luchtvochtigheid en/of hoge temperaturen verkorten de droog- en uithardingstijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik gereedschap direct schoonmaken met water. Na droging is uitsluitend mechanisch reinigen mogelijk.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat Portlandcement.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, 
64372 Ober-Ramstadt 
07
DIS-735-010205
EN 13813:2002
Cementhoudende mortel voor het repareren van ongelijkmatige ondergronden in gebouwen
 EN 13813:CT-A2fl s1-C25-F7
BrandgedragA2fl -s1
Afgifte gevaarlijke stoffenCT
SlijtvastheidNPD
DrukvastheidC 25
Buig-treksterkteF 7
HechttreksterkteNPD
SlagvastheidNPD

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden