caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/278394/073762_CapaTex_IsoMat_10_liter_NL.png

CapaTex IsoMat

Met water te verdunnen en isolerende binnenmuurverf.
Geschikt voor toepassing op akoestische ondergronden.
 • Toepassing

  Met water te verdunnen, snel drogende en goed dekkende binnenmuurverf. CapaTex IsoMat geeft een mat oppervlak. Bijzonder goed geschikt als isolerende muurverf in ruimten die snel weer in gebruik genomen moeten worden. Isoleert optimaal stoffen die doorslaan zoals: nicotine, roet, lignine en opgedroogde watervlekken.
  Onder bepaalde voorwaarden ook als renovatiemuurverf op akoestische ondergronden toe te passen.

  Eigenschappen

  • bijzonder goed isolerend
  • vergeelt niet
  • extreem wit
  • dekt uitstekend
  • eenvoudig te verwerken
  • als grond- en afwerklaag toe te passen
  • geeft dunne lagen
  • de structuur van de ondergrond blijft behouden
  • spanningsarm
  • waterdampdoorlatend
  • µd-waarde < 0,14 m

  Materiaalbasis

  Kunststofdispersie volgens DIN 55945.

  Verpakking

  2½ en 10 liter

  Kleur

  Wit.

  Op kleur te brengen door toevoeging van maximaal 3 % universele pasta.
  Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.
  Bij afname vanaf 100 liter in één kleur en bestelling is levering af fabriek mogelijk. Informeer vooraf naar de levertijden.

  CapaTex IsoMat is in pasteltinten tot een reflectiewaarde 70 op kleur te brengen met het ColorExpresssysteem. Voor gebruik de kleur controleren. Op grote oppervlakken altijd materiaal van één charge gebruiken.

  Glansgraad

  Extreem mat (volgens DIN EN 13 300)

  Opslag

  Koel maar vorstvrij opslaan.

  Technische eigenschappen

  Volgens DIN EN 13 300:
  Bij materiaal op kleur kunnen de waarden iets afwijken.

  Natteslijtage

  Klasse 1, is schrobvast volgens DIN 53778

  Dekking

  Klasse 1, bij een verbruik van 6 m2/l of 150 ml/m2

  Maximale korrelgrootte

  Fijn (< 100 µm)

  Soortelijke massa

  ca. 1,37 g/cm³

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  ++
   (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
  verminderen.

  Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650
  "Ondergronden en voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  Attentie
  Houd bij gebruik van oplosmiddelhoudende producten binnen rekening met Arbo-wetgeving.

  Algemeen

  Vaste, draagkrachtige, niet zuigende oppervlakken en goed hechtende oude verflagen kunnen zonder voorbehandeling geschilderd worden.
  Grof poreuze, zanderige of sterk zuigende oppervlakken en zachte, geschuurde gipspleisters
  voorstrijken met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

  Oppervlakken met nicotine- of roetvlekken

  Schoonmaken met een geschikt reinigingsmiddel en goed laten drogen. Zonder voorbehandeling
  schilderen.

  Opgedroogde watervlekken
  In een enkel geval kan het voorkomen dat het isolerend vermogen van CapaTex IsoMat niet toereikend is. In voorkomende gevallen een proefvlak maken met IsoGrund Ultra of Disbon 481 2K-EP Universalprimer, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en verkleuring. Opgedroogde watervlekken droog afborstelen.

  Lignine-verkleuring op gipskartonplaten
  Oppervlakken zonder voorbehandeling direct schilderen met CapaTex IsoMat.

  Akoestische pleisters of plafondplaten
  Om het afdichten van de poriën te voorkomen mag CapaTex IsoMat op geluidabsorberende oppervlakken uitsluitend verspoten worden. CapaTex IsoMat verdunnen met 30 % water. CapaTex IsoMat moet met geschikte spuitapparatuur verwerkt worden, zoals Airmix van o.a. Wagner met luchttoevoer. Altijd zeer dunne lagen aanbrengen met een verbruik van maximaal 70 ml/m2 per laag. De juiste verwerking en het gewenste eindresultaat door een proef vaststellen.
  Laat in voorkomende gevallen de accountmanager van Caparol in uw regio u adviseren.

  Overschilderen
  CapaTex IsoMat kan in meerdere lagen worden aangebracht. Indien behangen wordt, moet eerst een tussenlaag met CapaSil Primer of IsoGrund Ultra worden aangebracht.

  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling repareren met Caparol Akkordspachtel of Akkord Leichtspachtel,
  volgens verwerkings- voorschrift. Eventueel nogmaals voorstrijken.

  Let op!
  Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar en transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

  Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden
  gebruikt.

  Materiaalbereiding

  CapaTex IsoMat is klaar voor gebruik en moet zo mogelijk onverdund worden verwerkt.
  Aan CapaTex IsoMat mogen geen andere producten worden toegevoegd.

  Verwerkingsmethode

  CapaTex IsoMat aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

  Airless-spuitapparatuur:
   Verdunnen max. 5 % met water
   Airless-spuitapparatuur
   Spuitdruk150 - 180 bar
   Spuithoek40° - 50°
   Nozzle in Inch0,019 - 0,021"
   Pistoolfilterca. 0,31 mm
   Spuit-rolsysteem voor toepassing binnen
   Spuitdruk80 - 120 bar
   Pistoolfilterca. 0,31 mm


  Gereedschap na gebruik schoonmaken met water.

  Spuiten van akoestische ondergronden
  Het behandelen van akoestische ondergronden, zoals akoestisch pleisterwerk en plafondplaten, is
  onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Bij een eerste sanering is veeal geen akoestisch verschil merkbaar.

  Verwerkingsvoorschriften:
  Bij het behandelen van poreuze akoestische systemen erop letten dat de poriën niet gesloten (dicht) worden. Het oppervlak alleen benevelen zodanig dat er geen gesloten verflaag ontstaat. Belangrijk is dat de muurverf in een dunne laag en gelijkmatig wordt aangebracht.

  Let op!
  • Door toevoeging van 30 % water aan de CapaTex IsoMat worden de eigenschappen volgens DIN EN 13300 zoals glans, natteslijtage en dekking, alsmede de isolerende eigenschappen beïnvloed.
  • Hoe fijner de te behandelen ondergrond is hoe groter de verandering in de akoestische werking.
  • Verkleuren van de verflaag, bijv. door inhoudsstoffen, alkaliteit, vocht en een ongelijkmatige zuiging van de ondergrond, blijft mogelijk.
  • Verkleringen door verschil in warmtegeleiding van verschillende bouwmaterialen of condensvocht hebben een bouwfysische oorzaak en zijn een object gegeven.

  Voorbehandeling:
  • De ondergrond met een industriestofzuiger stofvrij maken en reinigen.
  • De kleur van de CapaTex IsoMat afstemmen op de kleur van de ondergrond. Het kleurverschil tussen ondergrond en CapaTex IsoMat moet zo gering mogelijk zijn.
  • Waarnodig voor het spuiten afdekmaatregelen uitvoeren.

  Verfsysteem:
  • Verkleuringen die doorslaan, zoals bijv. droge watervlekken, vooraf plaatselijk isoleren met bijv. Capalac Isolierspray.
  • Plaatselijke oppervlakken met te veel kleurcontrast voornevelen voor een beter eindresultaat.
  • Bij een onvoldoende dekking een tweede verflaag aanbrengen. Beter is twee dunne lagen dan één dikke verflaag.
  • Het verbruik (verdund materiaal) is max. 80 ml/m2 per laag. Een hoger verbruik beïnvloed de
   akoestische werking van de ondergrond.
  • De te gebruiken producten zijn CapaTex IsoMat of CapaSilan, afhankelijk van de soort vervuiling.

   ProductCapaTex IsoMat
   Verdunnen 30 % met water
   Aircoat (Airless met ondersteuning van lucht)
   Pistoolfilterca. 0.31 mm
   Nozzle4/15 (laknozzle)
   Luchtdrukmin. 0,5 bar
   Werkdruk100 bar
   Lagedrukspuit (HVLP)
   Nozzlenr. 3 (ca. 0,8 mm)
   Luchtdrukafhankelijk van type spuit
   Werkdruk0,4 - 0,5 bar

  Let op de juiste instelling van de spuitapparatuur (luchtdruk en hoeveelheid materiaal). Deze vooraf vooraf testen door middel van een proefvlak op het object. De CapaTex IsoMat voor verwerking verdunnen en zeven. De aangebrachte muurverf nooit narollen of bewerken met de kwast. De isolerende eigenschappen van de CapaTex IsoMat is bij deze verwerkingsmethode vanwege de geringe laagdikte te verwaarlozen.
  Nauwkeurig verbruik van het materiaal is niet te geven.
  Met spuitapparatuur met een aanzuigstang kan direct vanuit de verpakking gewerkt worden. Maak
  gebruik van hulpmiddelen om het materiaalverbruik te kunnen controleren.
  Het maximale verbruik bij verdund materiaal is 130 g/m2 per laag. Apparatuur na gebruik direct
  reinigen met water. Bij arbeidspauze de muurverf in de spuitapparatuur laten, verpakking afdekken
  (bijv. met folie) en spuitpistool met nozzle onder water bewaren.

  Testrapporten over geluidsisolatie zijn op aanvraag te verkrijgen.

  Opbouw van het systeem

  Een gelijkmatige laag aanbrengen met CapaTex IsoMat, onverdund.
  Op een ondergrond met kleurcontrast, eerst een grond- of tussenlaag aanbrengen met CapaTex IsoMat, verdund met maximaal 5 % water.
  Op een sterk zuigend en/of sterk verontreinigd oppervlak een voorstrijklaag aanbrengen met IsoGrund Ultra of CapaSil Primer.

  Verbruik

  Op gladde oppervlakken ca. 150 ml/m2 per laag. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Tijdens verwerking en droogfase minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving.
  Voor een optimale isolerende werking moet de temperatuur tijdens applicatie en droging minimaal
  16 °C zijn.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur handdroog en na 12 uur over te schilderen.
  Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf laten staan en afdekken.
  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Opmerkingen

  CapaTex IsoMat is niet geschikt voor ruimten waarin veel waterdamp aanwezig is.
  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
  Bij vervuilde oppervlakken het gewenste resultaat door een proef testen.
  Bij spuitapplicatie materiaal goed doorroeren en zeven. Voor gebruik de kleur controleren.
  CapaTex IsoMat niet met andere producten mengen.

  Certificaat

  • Meting van geluidabsorptie conform DIN EN 20354
   Testrapport Nr. 48690, schalltechnisches Beratungsbüro Müller-BBM, Planegg.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd product van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).
  Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde voor dit product (cat. A/g) is max 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Polyacrylathars, titaanwit, silikaat, calciumcarbonaat, water, additieven en conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Product recommendation:

  CapaSil Primer

  CapaTex Fix THIX

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


  * Verplichte velden